داود شالفروشان: تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

در مطلب ارائه شده، تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400 را که توسط آقای داود شالفروشان نوشته شده ملاحظه می‌فرمایید.

داود شالفروشان: تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

داود شالفروشان: کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک پاریس، مدرس عربی