جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی درس فیزیک کنکور تجربی 1400

در این مطلب به تحلیل و بررسی کلیدهای ارسالی درس فیزیک کنکور 1400 میپردازیم...

جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی درس فیزیک کنکور تجربی 1400


در این مطلب تحلیل کلیدهای پیشنهادی دروس اختصاصی کنکور 1400 تجربی را با هم بررسی می کنیم (فیزیـــک)


ویژگـی این تحلیل :

- بررسی کلید سوالات در چند حیطه مختلف

- ارائه سوالات چالشی و مباحثی پراختلاف در تعیین گزینه‌ی صحیح

- بررسی کلیدهای پیشنهادی به صورت سوال به سوال

- سطح‌بنــدی تمام سؤالات

- مقایسه با کنکور سال گـذشته

  • سوالات بدون اختلاف نظر :

در 2سؤال همه‌ی دبیران اتفاق نظر دارند. در سال گذشته در این درس، 4 سوال بدون اختلاف نظر بودند و تمامی 188 دبیر در این سوالات با یکدیگر هم عقیده بودند.

  • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

در 18 سؤال بین 1 تا 10 دبیر نظری متفاوت با دیگر دبیران دارند؛ سال گذشته در 14 چنین شرایطی وجود داشت.

* 5 سؤال نیز در شرایطی هستند که بین 10 تا 20 دبیر از نظری اکثریت پیروی نکرده و گزینه‌ای دیگر را به عنوان پاسخ صحیح در نظر گرفته‌اند. سال گذشته در 6 سوال چنین حالتی رخ داده بود. این سؤالات نسبتاً دشوار هستند و به نظر دام دار میرسند. پیشنهاد می‌شود یکبار این سوالات را بررسی نمایید.

  • سوالات چالشی :

5 سؤال چالشی در این درس وجود دارد در حالیکه سال گذشته 6 سؤال چالشی در این درس وجود داشت.