جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی زیست - کنکور تجربی 1400

در این مطلب به تحلیل و بررسی کلیدهای ارسالی درس زیست‌شناسی کنکور 1400 و تحلیل کلی سؤالات میپردازیم...

جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی زیست - کنکور تجربی 1400


در این مطلب تحلیل کلیدهای پیشنهادی دروس اختصاصی کنکور 1400 تجربی را با هم بررسی می کنیم (زیست شناســـی)


ویژگـی این تحلیل :

- بررسی کلید سوالات در چند حیطه مختلف

- ارائه سوالات چالشی و مباحثی پراختلاف در تعیین گزینه‌ی صحیح

- بررسی کلیدهای پیشنهادی به صورت سوال به سوال

- سطح‌بنــدی تمام سؤالات

- مقایسه با کنکور سال گـذشته


  • سوالات بدون اختلاف نظر :

در بدو امر آنچه مشخص است سطح بالای سؤالات زیست‌شناسی کنکور تجربی امسال است. همان‌طور که در جدول بالا ملاحظه می‌کنید در هیچ سؤالی تمامی دبیران با یکدیگر اتفاق نظر ندارند که این امر حکایت از سطح بالای سؤالات سؤالات دارد.

  • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

  • در 25 سوال بین 1 تا 7 دبیر نظراتی متفاوت با دیگر دبیران دارند. این سؤالات علی‌الظاهر نسبتاً آسان هستند؛ اما آن‌چه مشخص است این است که حد اندکی حتی از چالش در این سؤالات وجود دارد چه این‌که تا 7 دبیر نظری متفاوت با دیگر دبیران ارائه کرده‌اند. بهتر است یک بار این سؤالات را نگاه کنید و اگر نکته‌ی مهمی در آن‌ها یافتید به دقت بررسی نمایید.

13 سوال از سوی 8 تا 18 دبیر با گزینه‌ای مغایر با گزینه دیگر دبیران رو به رو شده است؛ این دست سؤالات می‌توانند با دلایلی نظر ترکیبی بودن، کمبود زمان، دشواری و ... مواجه شده باشند. پاسخنامه‌ی تشریحی در تشخیص علت دشوار بودن این سؤالات به شما کمک می‌کند.

  • سوالات چالشی :

سال گذشته در درس زیست‌شناسی کنکور نظام جدید 16 سؤال چالشی وجود داشت اما امسال این تعداد به 12 سؤال تقلیل یافته است. آیا نوآوری در این سؤالات مشهود است؟ تیپ‌بندی جدید علت این دشواری بوده است؟ در بررسی این سؤالات به همراه پاسخنامه و تحلیل آن‌ها می‌توانید بر اساس سطح خود به پاسخ در خور توجه دست پیدا کنید. سؤالات 161، 171 و 199 را حتماً و با دقت بسیار بالا بررسی کنید. چالشی‌ترین سؤالات زیست کنکور امسال این سه سؤال هستند.


جمع‌بندی دیگر دروس نیز بارگـذاری می‌شوند.