22 واژه زبان کنکور انسانی1400 از واژگان پرتکرار کنکورهای گذشته

22 واژه زبان کنکور انسانی1400 از واژگان پرتکرار کنکورهای گذشته22 واژه زبان کنکور انسانی1400 از واژگان پرتکرار کنکورهای گذشته

22 واژه زبان کنکور انسانی1400 از واژگان پرتکرار کنکورهای گذشته

از خرداد ماه 1400 هر روز با مطلبی تحت عنوان «هر روز با 10 واژه پرتکرار انگلیسی کنکور سراسری» با شما همراه بودیم.  در پایان این پروژه 220 واژه مهم و پرتکرار از کنکورهای سراسری سال 98 و 99 رشته‌های مختلف را همراه با مثال و معنی با هم مرور کردیم. 

هر روز با 10 واژه پرتکرار انگلیسی کنکور سراسری

کنکور سراسری انسانی در سال 1400 برگزار شد. طبق آمار، دانش آموزانی که با پروژه مرور واژگان پرتکرار با ما همراه بودند 22 واژه از 40 واژه مهم و اثرگذار در پاسخ کنکور ریاضی را می‌دانستند؛ یعنی 55 درصد واژگان مهم زبان انگلیسی کنکور انسانی سال 1400 در بخش واژگان و کلوزتست با فایل‌های جمع‌بندی واژگان ما مطابقت داشته است.

در ادامه می‌توانید لیست واژگان مهم کنکور انسانی 1400 را مشاهده کنید. 

کلمات خانه‌های سبز رنگ در فایل‌های پروژه واژگان پرتکرار انگلیسی کنکور سراسری بوده‌اند و کلمات خانه‌های نارنجی‌رنگ کلمات جدید هستند.