جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه‌ی عمومی کنکور هنر 1400

در این مطلب جمع‌بندی و تحلیل کلی دروس عمومی کنکور هنر داخل کشور 1400 را باهم بررسی می‌کنیم...

جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه‌ی عمومی کنکور هنر 1400


در این مطلب تحلیل کلیدهای پیشنهادی دروس عمومی کنکور 1400 هنـــر را با هم بررسی می کنیم.


ویژگـی این تحلیل :

- بررسی کلید سوالات در چند حیطه مختلف

- ارائه سوالات چالشی و مباحثی پراختلاف در تعیین گزینه‌ی صحیح

- بررسی کلیدهای پیشنهادی به صورت سوال به سوال

- سطح‌بنــدی تمام سؤالات


 • سوالات بدون اختلاف نظر :

در 10 سوال همه‌ی دبیران هم نظر بودند

 • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

در 12 سوال بین یک تا سه دبیر گزینه های متفاوتی انتخاب کرده‌اند. به نکته‌های این سوال ها توجه کنید شاید برای شما هم دام دار باشند .

در یک  سوال هم 7 دبیر گزینه‌های متفاوت از دیگران را انتخاب کرده اند. احتمال این که این سوال ها برای دانش آموزان هم دام دار باشند زیاد است (سؤال 25).

 • سوالات چالشی :

در این درس دو سؤال چالشی وجود دارد:

سؤال 9: در این سؤال 22 دبیر گزینه «3» را برگزیده‌اند، 6 دبیر گزینه «2»، 4 دبیر گزینه «4» و 1 دبیر هم گزینه «1» را انتخاب کرده است.

سؤال 19: 17 دبیر گزینه «2»، 15 دبیر گزینه «3» و 2 دبیر هم گزینه «4» را انتخاب کرده‌اند.

به این دو سؤال خوب توجه کنید و بدنبال علت این تشتت نظرات باشید؛ آیا این دو سؤال نوآوری داشته است؟ آیا از مباحثی طرح شده که دانش‌آموزان انتظار نداشته‌اند؟ و ... .پاسخ به این پرسش‌ها شما را به راه حل نزدیک می‌کنــد.

 • سوالات بدون اختلاف نظر :

9 سؤال بدون اختلاف نظر هستند و تمامی 87 دبیر در این سوالات با یکدیگر هم عقیده هستند.

 • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

در 9 سؤال بین 1 تا 3 دبیر گزینه‌ای متفاوت از سایر دبیران انتخاب کرده‌اند. این سؤالات ممکن است برای شما هم شک برانگیز باشد.

* سوال 47: در این سؤال 4 دبیر گزینه‌ای دیگر از آنچه دیگر دبیران برگزیده‌اند را انتخاب کرده‌اند. این سؤالات را بررسی کنید احتمالاً برای شما هم دام‌دار باشند.

سوالات چالشی :

6 سؤال چالشی در این درس وجود دارد. بیاید چالشی‌ترین سؤالات این درس را باهم بررسی کنیم:

سوال 33 : 12دبير گزينه دو،72دبير گزينه سه و 3دبير گزينه چهار را انتخاب کرده‌اند. این سؤال تنها سؤال چالشی از بخش ترجمه است.

سوال 38 : 2دبير گزينه يک، 14دبير گزينه دو، 53دبير گزينه سه و 18دبير گزينه چهار را برگزیده‌اند. این سؤال علیرغم آن که به صورت «برداشت کلی از متن» طرح شده و تیپ سؤال دشوار به نظر نمی‌رسد اما همان‌طور که می‌بینید نظرات بسیار متفاوت هستند.

* به سؤالات بخش ترجمه دقت کنید؛ برخلاف درس عربی کنکور هنر سال گذشته، امسال سؤالات ترجمه به نسبت آسان‌تر از سال گذشته بوده‌اند.


 • سوالات بدون اختلاف نظر :

11 سوال بدون اختلاف نظر هستند و تمامی 43 دبیر در این سوالات با یکدیگر هم عقیده هستند.

 • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

 • در 10 سوال ( سوالات 55 ، 59 ، 61 ، 63 ، 64 ، 67 ، 69 ، 70 ، 71 و 75) نظراتی متفاوت از یک تا سه دبیر وجود دارد.

*سؤال 71، در سبک و سیاق قرابت معنایی ادبیات طرح شده‌است و نیاز به توجه دارد.

سوال شماره 60: در این سوال 39 دبیر گزینة «1» و 4 دبیر نیز گزینة «4» را انتخاب کرده‌اند؛ به نکته‌های این سوال توجه کنید شاید برای شما هم دام دار باشد.

 • سوالات چالشی :

در سؤالات معارف سال گذشـتة کنکور هنر، سؤالی چالشی مشاهده نمی‌شد اما در کنکور 1400 تعداد سه سؤال چالشی در این درس به چشم می‌خورد؛ 52، 57 و 73! دو سؤال مستقیماً با آیات در ارتباط هستند و یک سؤال نیز از بخش احکام طرح شده است. به نکات ریز و جزئی مطرح در احکام بسیار توجه نمایید! لغاتی چون «عمداً» و «سهواً» و عباراتی چون «بجای آوردن» یا «بجای نیاوردن» وجوه ممیزة مهم در این پرسش هستند.

 • سوالات بدون اختلاف نظر :

11 سوال بدون اختلاف نظر هستند و تمامی 59 دبیر در این سوالات با یکدیگر هم عقیده هستند.

 • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

در 10 سوال نظراتی متفاوت از یک تا سه دبیر وجود دارد.

*عمده این تفاوت در قسمت متن است و در این بین نیز در متن اول دو سؤال چالشی و نسبتاً دشوار وجود دارد؛ بنابراین به نظر میرسد متن دوم آسان تر از متن اول بوده است. به نکته های این سوال ها توجه کنید شاید برای شما هم دام دار باشند.

در 3 سؤال بین 4 تا 7 دبیر نظراتی متفاوت با سایر دبیران دارند. اگرچه علی‌الظاهر شاید این سؤالات نیز آسان باشند اما نکات ریزی در دل این سؤالات نهفته است که چنین اختلاف نظراتی بوجود آمده است.حتماً به تحلیل این سؤالات و پاسخ آن‌ها دقت نمایید.

 • سوالات چالشی :

سوال شماره 93 زبان: 19دبير گزينه يک، 3دبير گزينه دو، 36دبير گزينه سه و 1دبير گزينه چهار را انتخاب کرده است. این سؤال در قالب تکراری «ایدة کلی متن» مطرح شده است و نوآوری ندارد اما چون زمان‌گیر است از این جهت ممکن است چالش زمان در پاسخگویی‌ها مؤثر واقع شده باشد. به‌ هر ترتیب این سؤال را به همراه مفهوم کلی متن بررسی کنید ممکن است برای شما مفید و کاربردی باشد.


* تمامی کلیدهای ارسالی در همه رشته‌ها بررسی و جمع بندی آنها ارائه خواهد شد.

این مطلب را به همراه تحلیل سؤالات میتوانید از فایلی که در ذیل آورده شده است بارگذاری و مشاهده بفرمایید.