همه مطالب درسی آزمون 22 مهر برای دوازدهمی‌ها

در این مطلب، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات مربوط به آزمون 22 مهر ، آزمونک‌های 5 و 10 سؤالی و درسنامه‌های طراحی شده توسط دبیران و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است

همه مطالب درسی آزمون 22 مهر برای دوازدهمی‌ها

عربعردانش آموزان عزیز دوازدهمی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون 22 مهر ، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

برای مشاهده بر روی لینک ها کلیک کنید.

🟡 این صفحه هر روز بروزرسانی می شود ... 🟡دوازدهم عمومی 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

زبان
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 7 از 30 - فرشید کامرانی - شنبه 9 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 8 از 30 - فرشید کامرانی - یکشنبه 10 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 9 از 30 - فرشید کامرانی - دوشنبه 11 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 10 از 30 - فرشید کامرانی - سه شنبه 12 مهر
زبان - چجوری به انگلیسی بگم "یه چیزی می‌خوام" ؟ - فرشید کامرانی - جمعه 15 مهر
لیسنینگ - زبان انگلیسی- تمرین 16 سطح پیشرفته- محمد شمس الدینی - دوشنبه 11 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 11 از 30 - فرشید کامرانی - چهارشنبه 13 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 12 از 30 - فرشید کامرانی - پنجشنبه 14 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 13 از 30 - فرشید کامرانی - جمعه 15 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- اسپلینگ 1 - فرشید کامرانی - جمعه 15 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 14 از 30 - فرشید کامرانی - شنبه 16 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 15 از 30 - فرشید کامرانی - یکشنبه 17 مهر 
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 16 از 30 - فرشید کامرانی - دوشنبه 18 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 17 از 30 - فرشید کامرانی - سه شنبه 19 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 18 از 30 - فرشید کامرانی - چهارشنبه 20 مهر
کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 19 از 30 - فرشید کامرانی - پنجشنبه 21 مهر
عربی
حروف مشبهة بالفعل - عربی دوازدهم - نکته و تست - رادمن سرداری - چهارشنبه 13 مهر


دوازدهم تجربی 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

زیست
شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - ایستگاه 12 - مهدی خداوندلو - شنبه 9 مهر
شنبه‌ها، تست کنکور زیست دهم - ایستگاه 12 - مهدی خداوندلو - شنبه 9 مهر
دام احتمالی - زیست دهم - آزمون 22مهر - نگین کیانی - دوشنبه 11 مهر
زیست شناسی - درسنامه 22 مهر- درسنامه رتبه‌های برتر - دوشنبه 11 مهر
شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - ایستگاه 13 - مهدی خداوندلو - سه شنبه 12 مهر
شنبه‌ها، تست کنکور زیست دهم - ایستگاه 13 - مهدی خداوندلو - شنبه 16 مهر
شیمی
یکشنبه‌ها، تست کنکور شیمی دوازدهم - ایستگاه 1 - مهدی خداوندلو - یکشنبه 10 مهر
یکشنبه‌ها، تست کنکور شیمی دهم - ایستگاه 11 - مهدی خداوندلو - یکشنبه 10 مهر
یکشنبه‌ها، تست کنکور شیمی یازدهم - ایستگاه 11 - مهدی خداوندلو - یکشنبه 10 مهر
دام احتمالی – شیمی کنکور – آزمون 22 مهر – نوید آرمات - دوشنبه 11 مهر
شیمی - درسنامه 22 مهر - درسنامه رتبه‌های برتر - سه شنبه 12 مهر
پاک کننده‌ها + اسید و باز - شیمی 3 - خلاصه نکات- نوید آرمات - سه شنبه 12 مهر
یکشنبه‌ها، تست کنکور شیمی دهم - ایستگاه 12 - مهدی خداوندلو - یکشنبه 17 مهر
یکشنبه‌ها، تست کنکور شیمی یازدهم - ایستگاه 12 - مهدی خداوندلو - یکشنبه 17 مهر
یکشنبه‌ها، تست کنکور شیمی دوازدهم - ایستگاه 2 - مهدی خداوندلو - یکشنبه 17 مهر
فیزیک
دوشنبه‌ها، تست کنکور فیزیک دوازدهم -ایستگاه1- مهدی خداوندلو - دوشنبه 11 مهر
دوشنبه‌ها، تست کنکور فیزیک یازدهم - ایستگاه 10 - مهدی خداوندلو - دوشنبه 11 مهر
فیزیک- درسنامه 22 مهر- درسنامه رتبه‌های برتر - دوشنبه 11 مهر
دوشنبه‌ها، تست کنکور فیزیک دهم - ایستگاه 10 - مهدی خداوندلو - سه شنبه 12 مهر 
دوشنبه‌ها، تست کنکور فیزیک دوازدهم -ایستگاه2- مهدی خداوندلو - دوشنبه 18 مهر
دوشنبه‌ها، تست کنکور فیزیک یازدهم - ایستگاه 11 - مهدی خداوندلو - دوشنبه 18 مهر
دوشنبه‌ها، تست کنکور فیزیک دهم - ایستگاه 11 - مهدی خداوندلو - سه شنبه 19 مهر
ریاضیدام احتمالی-ریاضی دهم و یازدهم تجربی-آزمون 7/22-الهه عسگری - دوشنبه 11 مهر 
سه‌شنبه‌ها، تست کنکور ریاضی دهم - ایستگاه 9 - مهدی خداوندلو - سه شنبه 12 مهر
سه‌شنبه‌ها، تست کنکور ریاضی یازدهم - ایستگاه9 - مهدی خداوندلو - سه شنبه 12 مهر
سه‌شنبه‌ها، تست کنکور ریاضی دوازدهم -ایستگاه1- مهدی خداوندلو - سه شنبه 12 مهر
ریاضی - درسنامه 22 مهر - درسنامه رتبه‌های برتر - چهارشنبه 13 مهر
مجموعه،الگو و دنباله -ریاضی دهم-درسنامه و تست-الهه عسگری - چهارشنبه 13 مهر
هندسه تحلیلی و جبر خطی -ریاضی یازدهم-درسنامه و تست-الهه عسگری - جمعه 15 مهر
تابع- ریاضی دهم- درسنامه و تست-ستاره محسن پور - دوشنبه 18 مهر
سه‌شنبه‌ها، تست کنکور ریاضی دوازدهم -ایستگاه2- مهدی خداوندلو - سه شنبه 19 مهر
سه‌شنبه‌ها، تست کنکور ریاضی دهم - ایستگاه 10 - مهدی خداوندلو - سه شنبه 19 مهر
سه‌شنبه‌ها، تست کنکور ریاضی یازدهم - ایستگاه10 - مهدی خداوندلو - سه شنبه 19 مهردوازدهم ریاضی 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

فیزیکحرکت شناسی- فیزیک3- درسنامه+تست-آزمون22مهر-علی اشرف‌پور - شنبه 9 مهر
الکتریسیته ساکن-فیزیک2-درسنامه+تست-آزمون22مهر-علی اشرفپور - شنبه 9 مهر
فیزیک و اندازه گیری-فیزیک1- درسنامه+تست-آزمون22مهر-علی اشرفپور - شنبه 9 مهر
تست دام دار(1)-فصل اول-فیزیک دوازدهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - یکشنبه 10 مهر
تست دام دار(1)-فصل اول-فیزیک یازدهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - یکشنبه 10 مهر
تست دام دار(1)-فصل اول-فیزیک دهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - یکشنبه 10 مهر
دام احتمالی-فیزیک کنکور-آزمون 22مهر-علی اشرفپور - دوشنبه 11 مهر
تست دام دار(2)-فصل اول-فیزیک یازدهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - دوشنبه 11 مهر
تست دام دار(2)-فصل اول-فیزیک دهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - دوشنبه 11 مهر
تست دام دار(2)-فصل اول-فیزیک دوازدهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - دوشنبه 11 مهر 
دام احتمالی-فیزیک کنکور-آزمون 22مهر-علی اشرفپور - دوشنبه 11 مهر
تست دام دار(3)-فصل اول-فیزیک دوازدهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - سه شنبه 12 مهر
تست دام دار(3)-فصل اول-فیزیک یازدهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - سه شنبه 12 مهر
تست دام دار(3)-فصل اول-فیزیک دهم-آزمون22مهر-علی اشرفپور - سه شنبه 12 مهر
آزمونک مرور(2)-فیزیک دهم-فصل اول-آزمون22مهر-علی اشرفپور - شنبه 16 مهر
آزمونک مرور(1)-فیزیک دهم-فصل اول-آزمون22مهر-علی اشرفپور - شنبه 16 مهر
آزمونک مرور(2)-فیزیک یازدهم-فصل اول-آزمون22مهر-علی اشرفپور - یکشنبه 17 مهر 
آزمونک مرور(1)-فیزیک یازدهم-فصل اول-آزمون22مهر-علی اشرفپور - یکشنبه 17 مهر 
آزمونک مرور(1)-فیزیک دوازدهم-فصل اول-آزمون22مهر-علی اشرفپور - دوشنبه 18 مهر
آزمونک مرور(2)-فیزیک دوازدهم-فصل اول-آزمون22مهر-علی اشرفپور - دوشنبه 18 مهر
آزمون مشابه پارسال7/23-فیزیک دوازدهم-بخش دوم-علی اشرفپور - سه شنبه 19 مهر
آزمون مشابه پارسال7/23-فیزیک دوازدهم-بخش اول-علی اشرفپور - سه شنبه 19 مهر
نیرو و میدان الکتریکی- فیزیک پایه دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
تندی و سرعت - فیزیک دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
آزمون مشابه پارسال7/23-فیزیک یازدهم-بخش دوم-علی اشرفپور - چهارشنبه 20 مهر
آزمون مشابه پارسال7/23-فیزیک یازدهم-بخش اول-علی اشرفپور - چهارشنبه 20 مهر
آزمون مشابه پارسال7/23-فیزیک دهم-بخش دوم-علی اشرفپور - پنجشنبه 21 مهر
آزمون مشابه پارسال7/23-فیزیک دهم-بخش اول-علی اشرفپور - پنجشنبه 21 مهر
حسابان و ریاضیدام احتمالی-حسابان دوازدهم-آزمون 22 مهر-مهدیه امین - دوشنبه 11 مهر
تابع-ریاضی1-درسنامه+تست-مهدیه امین - پنجشنبه 14 مهر
تابع تمام مقاطع - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
شیمیدام احتمالی – شیمی کنکور – آزمون 22 مهر– نوید آرمات - دوشنبه 11 مهر
پاک کننده‌ها + اسید و باز- شیمی 3 - خلاصه نکات - نوید آرمات - سه شنبه 12 مهر
پاک کننده صابونی و غیر صابونی - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
یون‌ها و جرم میانگین - شیمی پایه دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
گسستهدام احتمالی -گسسته -آزمون 22 مهر - علی محمدزاده شبستری - دوشنبه 11 مهر
نظریه اعداد (ریاضیات گسسته) - آموزش و تست - علی شبستری - شنبه 16 مهر
گسسته - ویدیوی نکته و تست 1 - علی محمدزاده شبستری - یکشنبه 17 مهر   
اثبات و بخش پذیری - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
هندسهماتریس و ویژگی‌ها + درسنامه - علی محمدزاده شبستری - شنبه 16 مهر
نکته و تست ماتریس + حل ویدیویی - علی محمدزاده شبستری - یکشنبه 17 مهر  
توان و ضرب ماتریس‌ها - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
زاویه در دایره - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
مثلث‌ها - هندسه پایه دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهر
نکته و تست ضرب ماتریس - علی محمدزاده شبستری - چهارشنبه 20 مهر
آمار و احتمال
گزاره ها- نگاه گذشته به آمار دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - سه شنبه 19 مهردوازدهم انسانی 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر

فلسفه و منطقهستی و چیستی،جهان ممکنات-فلسفه دوازدهم-نکات درسی-مهرشاد ایمانی - جمعه 8 مهر
منطق،ترازوی اندیشه - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی - جمعه 8 مهر
لفظ و معنا - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب - جمعه 8 مهر
چیستی فلسفه - فلسفه یازدهم - نکات درسی - مهرشاد ایمانی نسب - جمعه 8 مهر
ریشه و شاخه فلسفه - فلسفه یازدهم - نکات درسی - مهرشاد ایمانی - جمعه 8 مهر
درس‌نامه و آزمونک درس فلسفه و منطق آزمون 22 مهر - محسن رحمانی - پنجشنبه 21 مهر
ریاضی و آمارآزمون مشابه پارسال 7/23 - ریاضی - توضیح ویدئویی - علی جابری - جمعه 8 مهر
دام احتمالی - ریاضی - آزمون 7/22 - علی جابری - یکشنبه 10 مهر
جمع بندی ریاضی دهم- درسنامه ، نکات ، تست - مهشید روزه دار - دوشنبه 11 مهر
مُرورَک ریاضی - شمارش ( 2 ) - علی جابری - سه شنبه 12 مهر
معادله درجه دوم - ریاضی - درسنامه و تست - علی جابری - سه شنبه 12 مهر
مُرورَک ریاضی - شمارش ( 1 ) - علی جابری - سه شنبه 12 مهر
ریاضی و آمار - درس‌نامه و آزمونک آزمون 22 مهر - مهدی مسلمان - چهارشنبه 20 مهر
ریاضی دوازدهم-درسنامه و نکات اصول شمارش-مهشید روزه دار - پنجشنبه 21 مهر
ریاضی دوزادهم- درسنامه و نکات ترتیب و ترکیب - مهشید روزه دار - پنجشنبه 21 مهر
علوم و فنونآزمون مشابه پارسال 7/23 - علوم و فنون - توضیح صوتی - گزدرازی - شنبه 9 مهر
بازگشت و بیداری - فنون ادبی - نکات - فاطمه گزدرازی / علی جابری - یکشنبه 10 مهر
علوم و فنون ادبی - درس‌نامه و آزمونک 22 مهر - علیرضا علویان - پنجشنبه 21 مهر
روان شناسیدام احتمالی- روان شناسی- آزمون 7/22- آیدا علی بخشی - دوشنبه 11 مهر
مُرورَک روانشناسی- فصل اول- آیدا علی بخشی - چهارشنبه 13 مهر
فصل اول روانشناسی - درسنامه و تست - محمد امین علیوردی - شنبه 16 مهر
روان‌شناسی - درس‌نامه و آزمونک آزمون 22 مهر- مهسا عفتی - سه شنبه 19 مهر
عربیدام احتمالی -عربی اختصاصی -آزمون 22 مهر - مهشید روزه دار - دوشنبه 11 مهر
عربی، زبان قرآن - درس‌نامه و آزمونک 22 مهر - آیدین مصطفی‌زاده - سه شنبه 19 مهر
جامعه شناسیبودجه بندی جامعه شناسی دهم- آزمون 7/22- آیدا علی بخشی - دوشنبه 11 مهر
جامعه‌شناسی - درس‌نامه و آزمونک 22 مهر- مهسا عفتی - دوشنبه 18 مهر
اقتصاد
دام احتمالی-اقتصاد-ازمون 22 مهر-مبینا احدنیا - دوشنبه 11 مهر
اقتصاد - درس‌نامه و آزمونک آزمون 22 مهر - مهسا عفتی - چهارشنبه 20 مهرمنحصرا زبان 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

زبان تخصصی
زبان - جایگزین‌های مناسب برای "I think" - فرشید کامرانی - پنجشنبه 14 مهرهنر 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 


5/29/2023 8:11:04 AM
Menu