ریاضی دوزادهم- درسنامه و نکات ترتیب و ترکیب - مهشید روزه دار

در این مطلب قصد داریم مروری بر نکات ریاضی دوازدهم داشته باشیم. امیدواریم این بخش شما را در یادگیری بهتر یاری دهد.

ریاضی دوزادهم- درسنامه و نکات ترتیب و ترکیب - مهشید روزه دار

سلام به همه دوستان!

در این بخش قصد داریم مروری بر نکات ریاضی و آمار دوازدهم انسانی، بخش ترتیب و ترکیب داشته باشیم. در ابتدا بخشی از فایل را قرار می دهیم. در آخر نیز می توانید فایل pdf  شامل مطالب از ابتدا تا این بخش را دانلود کنید.

با آرزوی موفقیت ...


بخشی از فایل : 


مبحث : ترتیب و ترکیب

در این مطلب قرار است بیشتر به طرز حل کردن مسائل مربوط به ترتیب و ترکیب بپردازیم.

* مسائل ترتیب :

در این مسائل n شی متمایز داریم که می خواهیم r شی از آن ها را به شرطی انتخاب کنیم که ترتیب قرار گرفتن آن ها در کنار هم مهم باشد. در این حالت از ( n , r )p  استفاده می کنیم.


* مسائل ترکیب :

در این مسائل نیز n شی داریم که قرار است r شی از بین آن انتخاب کنیم اما دیگر طرز قرار گرفتن ان ها در کنار هم مهم نیست. این قبیل عبارات را هم با ( n , r )c نمایش می دهند.


یکی از تیپ سوالات مربوط به این بخش این است که از شما می خواهند با تعدادی نقطه که در اختیار داریم چند مثلث ، مربع ، ... می توانیم بسازیم. در این جا و نیز در بخش مربوط به زیر مجموعه ها از فرمول ترکیب استفاده می کنیم.

مثلا :

5 نقطه روی محیط یک دایره قرار دارند. تعداد مثلث هایی که با این تعداد می توانیم بسازیم چند تاست؟

10 =(3 و 5)c


6/2/2023 8:07:55 PM
Menu