منطق،ترازوی اندیشه - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس اول منطق یعنی (( منطق ، ترازوی اندیشه )) داشته باشیم .

منطق،ترازوی اندیشه - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی  . . . ! ! ! 
 
 در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات 
درس اول منطق یعنی (( منطق ، ترازوی اندیشه )) داشته باشیم .
 
 امیدواریم مطالب ذکر شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری دهد . 
مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


🟥   تــســت   🟥


1-کدام عبارت درباره دانش منطق درست است ؟ (کنکور 98 داخل کشور) 

1)چیستی ذهن را مورد بررسی قرار می دهد .                             2)ناچار است مواد خود را از سایر دانش ها بگیرد .

3)قواعد آن به تدریج توسط منطق دانان طراحی شده است .     4)چگونگی و ماهیت شناخت های انسان را توضیح می دهد . 

 

2-از نظر منطقی ، کدام یک راه رسیدن به دانش جدید است ؟ (کنکور 98 خارج کشور) 

1)اندیشیدن                        2)تجربه کردن                        3)مطالعه کردن                       4)پرسش کردن 


3-کدام عبارت درست است ؟ (کنکور 99 داخل کشور)

1)موضوع دانش منطق بر اساس نوع آگاهی های ذهن ، به حیطه های مختلف تقسیم می شود .

2)آموزش و ممارست در فن منطق ، باعث پرورش قوه خلاقیت و توسعه دانش انسان می شود . 

3)منطق مانند سیستم های کنترلی خودرو است که آسیب های موتور را نشان داده و باعث حرکت آن می شود .

4)در تصوری مانند (( درخت )) که امری واقعی است ، (( وجود داشتن )) یک ویژگی است که در ضمن تصور موجود است . 


4-کدام عبارت درست است ؟ (کنکور 99 خارج کشور)

1)در تعریف ، به کمک تصورات مجهول به تصور معلوم دست می یابیم . 

2)استفاده از منطق ، در همه علوم و فعالیت های ذهنی بشر گریزناپذیر است . 

3)برخی از دانش ها مانند ریاضیات ، ابزار منطق اند و به دقت ذهنی کمک می کنند .

4)در تصور ما از یک درخت واقعی ، یکی از ویژگی های مفهوم ، (( وجود داشتن )) است . 


5-وقتی با واقعیت یک مفهوم سر و کار پیدا می کنیم ، پای یک . . . . . . . .  به میان می آید که . . . . . . . .   (کنکور 93 داخل کشور) 

1)تصدیق – در آن نوعی قضاوت وجود دارد .                        2)جمله – از سه تصور تشکیل شده است .

3)تصدیق – به معنای ((جمله)) در دستور زبان است .         4)تصور – درباره هستی آن سوال شده است . ✅  پاسخنامه  ✅ 


پاسخ گزینه 2 است . منطق صرفا ساختار و صورت اندیشه را ارزیابی می کند و محتوای آن از سایر دانش ها به دست می آید .

 بررسی سایر گزینه ها : 

1)بررسی چیستی ذهن در روان شناسی یا معرفت شناسی صورت می گیرد . 

3)قواعد منطق طراحی نشده اند ، بلکه کشف شده اند . 

4)توضیح چگونگی و ماهیت شناخت های انسان در روان شناسی ادراک یا معرفت شناسی انجام می شود . 


پاسخ گزینه 1 است . اندیشیدن از نظر منطقی یعنی معلوم کردن مجهولات که نتیجه ی آن توسعه معلومات یا رسیدن به دانش جدید است .


پاسخ گزینه 1 است . آگاهی و علم بشری به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم می شود که جهت کشف تصدیقات مجهول از استدلال و جهت کشف تصورات مجهول از تعریف بهره می بریم . بررسی سایر گزینه ها : 

2 – منطق مواد خود را از سایر علوم می گیرد ، پس توسعه دانش بر عهده سایر علوم است ، نه منطق .

3 – منطق محرک نیست ؛ بلکه صرفا به ما هشدار می دهد .

4- (( وجود داشتن )) مربوط به تصدیق است و نه تصور . 


پاسخ گزینه 2 است . هر یک از ما در سراسر زندگی خود به منطق نیازمندیم ؛ زیرا می خواهیم درست فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم . بنابراین استفاده از منطق در همه علوم و فعالیت های ذهنی بشر ، گریزناپذیر است . بررسی سایر گزینه ها : 

1)در تعریف ، به کمک تصورات معلوم به تصور مجهول دست می یابیم . 

3)منطق ابزار سایر دانش ها از جمله ریاضیات است ، نه اینکه سایر دانش ها ابزار منطق باشند . 

4)در تصور ، با واقعیت داشتن یا نداشتن کاری نداریم . پس (( وجود داشتن )) در ضمن هیچ تصوری نیست . 


پاسخ گزینه 1 است . وقتی با واقعیت یک مفهوم سر و کار پیدا می کنیم ، پس تصدیق در میان است که در آن حکم و قضاوت وجود دارد .

صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما 

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق بشید .

همچنین میتوانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .


تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی رشته علوم قضایی

سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

3/26/2023 12:20:06 AM