مُرورَک روانشناسی- فصل اول- آیدا علی بخشی

در این مطلب قصد داریم مبحث روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه را برای آزمون 9 دی مرور کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

مُرورَک روانشناسی- فصل اول- آیدا علی بخشی

سلام به همه دوستان !

در این مطلب قصد داریم مبحث روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه را برای آزمون 9 دی مرور کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .
آیدا علی بخشی

دانشجوی رشته ی روانشناسی دانشگاه تهران

رتبه 29 منطقه دو- کنکور انسانی 1400


 علم تجربی: علمی که از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده می کند و یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است.

در علوم تجربی با کمک مشاهده و روش های مختلف، رابطه بین پدیده های طبیعی، بررسی میشود.

تعریف ساده فرضیه: پاسخ اولیه و احتمالا سنجیده به یک مسئله علمی.

فرضیه ها می توانند ضمن اینکه در پاسخ به یک سؤال بیایند، باعث طرح سؤال های دیگر هم بشوند.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

پذیرفته بودن یا رد شدن یک فرضیه یک مفهوم ایستا و پایدار نیست و ممکن است با پیدایش شواهد جدید تغییر کند.

توصیف: منظور از توصیف بیان روشن و دقیق چیستی موضوع است.

دانشمندان سعی میکنند تا در توصیف موضوعات و پدیده های مختلف، دقیق و بی طرف باشند.

تبیین: تبیین به بیان چرایی یک موضوع می پردازد.همیشه احتمال وجود تبیین های صحیح و متفاوت هست.

مهم ترین دلیل دشواریِ پیش بینی و کنترل در علم روان شناسی، پیچیدگی و دشواری توصیف و تبیین در موضوعات مختلف این علم است.

پیش بینی و کنترل موضوعی که توصیف و تبیین روشن تری داشته باشد، آسان تر است.

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 

روش های ارائه شده در علم تجربی، تنها در حیطۀ امور مشاهده پذیر، قابل اجرا و معتبر هستند و نمی توان از آنها در حیطۀ امور غیرقابل مشاهده با حواس پنج گانه، استفاده کرد.

تعریف روش علمیفرایند جست و جوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین.

فرایند:   فرایند به جریان یک عمل اشاره دارد   زمانی که از مبدأ به سوی مقصد در حال حرکت هستیم، جریان رسیدن به هدف را فرایند گویند.

جست و جو:   در روش علمی همواره به دنبال جست و جوی چیزی هستیم. در جست و جوی چیزی بودن باعث میشود تا روش علمی، هدفمند باشد.

 نظام دار بودن: روش علمی تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می شود. مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی در این است که، هرچند هر دو با مسئله مواجه میشوند، اما مواجهه دانشمند، برخلاف فرد عادی، منظم و قاعده مند است.

دانشمند به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی است. دانشمند با طرح مسئله، موقعیت های ناشناخته و مجهول را شناسایی می کند و سپس با روش های تجربی، سعی می کند تا به آنها پاسخ داده و این موقعیت ها را روشن سازد.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

ویژگی های روش علمی:

1: تعریف عملیاتی

2:  تکرار پذیری

متغیری که دقیق، شفاف و قابل اندازه گیری تعریف شود، از ویژگی تعریف عملیاتی برخوردار است.

یافته های به دست آمده از روش علمی شخصی نیست، بلکه هر دانشمند با رعایت ضوابط علمی، می تواند یافته های دیگران را تکرار کند. به همین دلیل، اگرچه ممکن است بسیاری از انسان ها با روش هایی منحصر به فرد، مسائلی را حل کنند، اما اگر پاسخ آنها به وسیله دیگران قابل تکرار نباشد، در مجموعۀ روش علمی قرار نمیگیرد.

دلیل دشواری رسیدن به یافت ههای یکسان در روان شناسی، پیچیدگی پژوهشهای مربوط به انسان، رعایت مسائل اخلاقی، تأثیر ارزش ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است.

تعریف روان شناسی: علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی( شناخت).

رفتار: فعالیت های مورد مشاهده که منحصر به انسان نیست.

فرایند های ذهنی( شناخت): اموری که به شکل مستقیم قابل مشاهده نیست و از طریق آثار و کارکردهایش از آن استنباط می کنیم.تهیه کننده:

آیدا علی بخشی- دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه تهران

سپاس از توجه شماارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید . 

همچنین میتوانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید .


5/30/2023 4:52:59 AM
Menu