دام احتمالی- روان شناسی- آزمون 7/22- آیدا علی بخشی

در این مطلب قصد داریم یک دام از کتاب روانشناسی را برای آزمون 7/22پیش بینی کنیم.با بررسی این دام‌های احتمالی ، هم مبحث را بهتر یاد می‌گیریم و هم در صورت مواجه شدن با آنها در آزمون‌ها ، اشتباه نمی‌کنیم.

دام احتمالی- روان شناسی- آزمون 7/22- آیدا علی بخشی

سلام به همه ی دوستان !

در این مطلب قصد داریم یک دام از کتاب روانشناسی را برای آزمون 7/22پیش بینی کنیم.

با بررسی این دام های احتمالی ، هم مبحث را بهتر یاد می‌گیریم و هم در صورت مواجه شدن با آنها در آزمون ها ، اشتباه نمی‌کنیم.
آیدا علی بخشی

دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه تهران

رتبه 29 منطقه دو- کنکور انسانی 1400


در بین روانشناسان هم تعریف واحدی برای روانشناسی وجود ندارد. دلایل عدم وجود تعریف مشخص برای روانشناسی شامل گذشت زمان، تغییر در مبانی و پیش فرض های علم، تغییر در نیازهای فرهنگی و اجتماعی و زیستی و افزایش اطلاعات در هر علم است که باعث تغییر در توصیف و تبیین های موجود در یک علم میشود.


در کدام گزینه به مفهومی درست اشاره شده است؟

1) تغییر در حجم اطلاعات یک علم باعث تغییر توصیف علم دیگر میشود.

2) تغییر در مبانی یک علم منجر به نداشتن تعریف واحد از آن علم میشود.

3) مجموعه دلایل گذشت زمان، تغییر در مبانی و پیش فرض های علم، تغییر در نیازهای فرهنگی و اجتماعی و زیستی و افزایش اطلاعات در هر علم باعث تغییر پیش بینی و کنترل در آن علم میشود.

4) اگر در مبانی روانشناسی تغییری ایجاد شود، توصیف و تبیین آن هیچ تغییری نمیکند.تشریح گزینه ها:

1) نادرست: تغییر در حجم اطلاعات فقط یک علم، لزوما باعث تغییر توصیف علم دیگر نمیشود. بعضی علوم نیز ارتباطی با یکدیگر ندارند، بنابرین این جمله یک مفهوم نادرست را بیان میکند.

2) نادرست: تغییر در مبانی علم لزوما سبب نداشتن تعریف معین از آن علم نمیشود. تغییر در مبانی به تغییر در توصیف و تبیین منجر میشود.

3) درست: نهایتا همه ی این عوامل باعث تغییر در توصیف و تبیین علم موجود میشوند. میدانیم که روند پیش بینی و کنترل به توصیف و تبیین وابسته است. پس با تغییر توصیف و تبیین یک علم، پیش بینی و کنترل آن علم نیز تغییر میکنند.

4) نادرست: قطعا اگر تغییری در مبانی ایجاد شود، به همان میزان، روی توصیف و تبیین اثرگذار خواهد بود.

پس پاسخ گزینه ی «3» خواهد بود.دام سوال: گزینه ی «2»

اشتباه دانش آموزان در حل تست این قسمت از فصل «1» درس روانشناسی، احتمالا به این موضوع برمیگردد که اگر در مبانی یک علم تغییر ایجاد کنیم، باعث نداشتن تعریف واحد از آن علم نمیشود بلکه اگر این تغییر مبانی پیوسته باشد، در داشتن تعریف واحد مشکل ایجاد میشود.

همچنین میدانیم که روند پیش بینی و کنترل متاثر از توصیف و تبیین است. پس کوچکترین تغییر در توصیف و تبیین یک علم باعث تغییر در پیش بینی و کنترل آن علم میشود. همین مورد درست بودن گزینه «3» را به ما نشان میدهد.


⭐ اگر از این مباحث ، دامی به نظرتان رسید ، آن را با ما در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید . ⭐ 


تهیه کننده:

آیدا علی بخشی- دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه تهران

سپاس از توجه شما 🌹


ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید . 

همچنین میتوانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید .


5/29/2023 8:05:40 AM
Menu