مطالب درسی دهم، یازدهم و هنرستانی‌ها مرتبط با آزمون 15 مرداد

در این مطلب تمام درسنامه‌های مرتبط با آزمون 15 مرداد را قرار داده ایم.

مطالب درسی دهم، یازدهم و هنرستانی‌ها مرتبط با آزمون 15 مرداد

دانش آموزان عزیز دهم، یازدهم و هنرستانی ها،سلام!!!

با آرزوی سلامتی و شادی برای شما، امیدواریم در همین آغاز راه درسی و سال تحصیلی با قدرت شروع کرده باشید.

ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی مناسب برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون 15 مرداد 1400 رافراهم کنیم.

از ازمون های گذشته و دو گام ابتدایی در آزمون های برنامه ای کنار شما بودیم و به امیدخدا تا پایان سال تحصیلی با ارائه ی درسنامه ها و مطالب علمی مرتبط با ازمون ها در کنار شماییم.

امیدواریم مطالعه این مباحث برای شما مفید باشد.

با ما همراه باشید.


یازدهم عمومی

درسمبحث و نویسنده
ادبیات

فارسی - تست چالشی فارسی با پاسخ تشریحی - محمد مهدی رنجبر

فارسی- آرایه سجع – فریبا رئوفی

5سؤال مهم فارسی دهم -(آزمون 15 مرداد) - آفرین ساجدی

یادآوری فارسی دهم ـ تست و پاسخ - محمد مهدی رنجبر

حرف ربط و اضافه در زبان فارسی - فارسی دهم - آفرین ساجدی

آرایه ایهام، سهل ممتنع - ادبیات 2 - امین ایمان‌پور

عربی

عربی یازدهم- آزمون 15 مرداد-امیرحسین باقری زاد گنجی

عربی آزمون 15 مرداد-مبحث معرفه و نکره منطبق با آزمون 15 مرداد-سید مجتبی حسینی

عربی یازدهم- مبحث معرفه و نکره منطبق با آزمون 15 مرداد - لیلا علمی

5 سؤال مهم عربی دهم - اشکال الافعال - امیرحسین رضافر

یادآوری عربی دهم ـ تست و پاسخ - محمد مهدی رنجبر

اشکال افعال - عربی دهم - امیرحسین رضافر
دین و زندگیدینی - تست چالشی دینی با پاسخ تشریحی - محمد مهدی رنجبر
یادآوری دینی دهم ـ تست و پاسخ - محمد مهدی رنجبر
زبان انگلیسی

زبان -آزمون 15 مرداد-لیلا علمی

5 سؤال مهم زبان دهم (آزمون 15 مرداد) - سیدعلی موسوی‌فرد

یادآوری زبان دهم ـ تست و پاسخ - محمد مهدی رنجبر


یازدهم تجربی

درسمبحث و نویسنده
هندسه

درسنامه معادله رادیکالی- هندسه تحلیلی و جبر- مهدی ملارمضانی

درسنامه معادله گویا- هندسه تحلیلی و جبر- مهدی ملارمضانی

درسنامه رسم خط- هندسه تحلیلی- مهدی ملارمضانی

درسنامه فاصله دو نقطه از هم- هندسه تحلیلی- مهدی ملارمضانی

زیست شناسی

فصل حواس - مبحث حواس ویژه - حسین شکوه

زیست - ساختار دستگاه عصبی - مبینا علیزاده
تنظیم عصبی - سلول‌های بافت عصبی - مبینا علیزاده
زیست شناسیتبادلات گازی - فعالیت مقدار نسبی کربن دی اکسید - ملیکا کلانتری
فیزیکفیزیک یازدهم تجربی - میدان الکتریکی - مبینا علیزاده
فیزیک یازدهم - الکتریسیته ساکن .پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی - علیرضا مصطفوی
فیزیک یازدهم - الکتریسیته ساکن . بار الکتریکی - علیرضا مصطفوی
شیمی

سوال ترکیبی آرایش الکترونی و ساختارلوویس- آمادگی آزمون 15مرداد - کامران کامرانی

سوال ترکیبی آرایش الکترونی با عدد اتمی و جرمی- آزمون 15مرداد - کامران کامرانی

سوال چالشی «ترکیبات یونی و مولکولی»- آمادگی برای آزمون 15مرداد - کامران کامرانی

نامگذاری ترکیبات یونی و مولکولی- آمادگی برای آزمون 15مرداد - کامران کامرانی

شیمی دهم - خلاصه نکات از صفحه 24 تا 44- نوید آرمات

شیمی یازدهم - خلاصه نکات از صفحه 12 تا 17- سیده محدثه حسینی

شیمیدنیایی رنگی با عنصرهای دسته d - آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
الگوها و روندها و رفتار عنصرها- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
ترکیب مولکولی- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
شمارش ذره‌ها از روی جرم- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
ترکیب یونی- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
آرایش فشرده مولکول‌ها- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
نکات فصل یک - شیمی یازدهم - حسین شکوه

یازدهم ریاضی

درس

مبحث و نویسنده
حسابان

درسنامه حسابان یازدهم ـ معادلات گویا و گنگ - محمد مهدی رنجبر
آزمونک حسابان 1 -از مبحث آزمون 15 مرداد-محمد مهدی رنجبر
درسنامه حسابان یازدهم ـ نکات مهم معادلات درجه دوم - محمد مهدی رنجبر
درسنامه حسابان یازدهم ـ معادلات درجه دوم روابط بین ریشه ها - محمد مهدی رنجبر
درسنامه حسابان یازدهم ـ چند نکته مهم - محمد مهدی رنجبر
درسنامه حسابان یازدهم ـ حالات ویژه - محمد مهدی رنجبر
درسنامه حسابان یازدهم ـ روش دلتا - محمد مهدی رنجبر
ریاضییادآوری ریاضی دهم ـ تست و پاسخ - محمد مهدی رنجبر
هندسههندسه1-منطبق با آزمون 15 مرداد- حنانه اتفاقی
هندسههندسه - تست چالشی هندسه با پاسخ تشریحی - محمد مهدی رنجبر
یادآوری هندسه دهم ـ تست و پاسخ - محمد مهدی رنجبر
فیزیکفیزیک - الکتریسیته ساکن (انرژی خازن)-عباس موتاب
درسنامه فیزیک - انرژی پتانسیل الکتریکی - بابک اسلامی
فیزیک


درسنامه فیزیک یازدهم ـ پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی - محمد مهدی رنجبر
فیزیک - تست چالشی فیزیک با پاسخ تشریحی - محمد مهدی رنجبر
یادآوری فیزیک دهم ـ تست و پاسخ - محمد مهدی رنجبر
درسنامه فیزیک یازدهم ـ بار الکتریکی - محمد مهدی رنجبر
درسنامه فیزیک یازدهم ـ الکتروسکوپ - محمد مهدی رنجبر
درسنامه فیزیک یازدهم ـ الکتروسکوپ - محمد مهدی رنجبر
شیمی

شیمی یازدهم - خلاصه نکات از صفحه 12 تا 17- نوید آرمات

شیمی یازدهم - خلاصه نکات از صفحه 24 تا 44- سیده محدثه حسینی

شیمیسوال ترکیبی آرایش الکترونی و ساختارلوویس- آمادگی آزمون 15مرداد - کامران کامرانی
سوال ترکیبی آرایش الکترونی با عدد اتمی و جرمی- آزمون 15مرداد - کامران کامرانی
سوال چالشی «ترکیبات یونی و مولکولی»- آمادگی برای آزمون 15مرداد - کامران کامرانی
نامگذاری ترکیبات یونی و مولکولی- آمادگی برای آزمون 15مرداد - کامران کامرانی
شیمیدنیایی رنگی با عنصرهای دسته d - آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
الگوها و روندها و رفتار عنصرها- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
ترکیب مولکولی- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
شمارش ذره‌ها از روی جرم- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
ترکیب یونی- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
آرایش فشرده مولکول‌ها- آمادگی برای آزمون 15مرداد - یاسرعلیشائی
شیمی

شیمی - تست چالشی شیمی با پاسخ تشریحی - محمد مهدی رنجبر
درسنامه شیمی یازدهم ـ خواص شبه فلزی - محمد مهدی رنجبر
درسنامه شیمی یازدهم ـ خواص نافلزی - محمد مهدی رنجبر
درسنامه شیمی یازدهم ـ خواص فلزی - محمد مهدی رنجبر
شیمی

شیمی-فصل 1 دهم-امیرحسین ایمانی پور


یازدهم انسانی

درس مبحث و نویسنده
ریاضیترکیب فصلی و عطفی ـ ریاضی و آمار یازدهم، 15 مرداد - نگین رحیمی
عربیفعل لازم و متعدی ـ عربی دهم، نگاه به گذشته یازدهم ـ طهمورث سلیمانی
افعال ثلاثی مجرد و مزید ـ عربی دهم، آزمون 15 مرداد ـ طهمورث سلیمانی
اسم التفضیل و اسم المکان ـ عربی یازدهم، آزمون 15 مرداد - طهمورث سلیمانی
فلسفهفلسفه یازدهم-منطبق با آزمون 15 مرداد -هانیه رمدانی
چیستی فلسفه ـ ریشه و شاخه‌های فلسفه، 15 مرداد ـ فاطمه ایزدی
روان شناسیروان‌شناسی رشد ـ درس دوم، آزمون 15 مرداد یازدهم ـ فاطمه صفری
علوم و فنونعلوم و فنون -آزمون 15 مرداد-سید مجتبی حسینی
گذری کوتاه بر تاریخ‌ادبیات قرن‌های هفتم، هشتم، نهم ـ 15 مرداد - فاطمه ایزدی
ویژگی آزمون

نکاتی در مورد آزمون 15 مرداد 1400 - یازدهم انسانی - لیلا فیروزی

مباحث درس‌های نگاه به آینده همراه با مثال ـ آزمون 15 مرداد - لیلا فیروزی

دهم ریاضی و تجربی

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

نمونه سوال ریاضی - آمادگی آزمون 15مرداد دهم ریاضی(نگاه به آینده) - فاطمه احدزاده

کتاب پرتکرار ریاضی - 4 سوال (آزمون 15 مرداد ) - علیرضا خورشیدی

خلاصه نکات مجموعه‌ها (قسمت دوم) - ریاضی دهم - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات مجموعه‌ها (قسمت اول) - ریاضی دهم - فاطمه احدزاده

آزمونک ریاضی دهم - مبحث دنباله هندسی به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات دنباله هندسی - ریاضی دهم + مثال - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات دنباله حسابی - ریاضی دهم + مثال - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات الگو غیرخطی - ریاضی دهم + مثال - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات الگو خطی - ریاضی دهم + مثال - فاطمه احدزاده

آزمونک ریاضی دهم - مبحث الگودرجه دو به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

آزمونک ریاضی دهم - مبحث بازه به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

آزمونک ریاضی دهم - مبحث الگو خطی به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات الگو و دنباله - ریاضی دهم + مثال - فاطمه احدزاده

الگو ودنباله - دنباله حسابی - محیا اصغری

ریاضی - نکات مربوط به مجموعه ها - محیا اصغری

ریاضی - مجموعه، الگو و دنباله- شقایق راهبریان

معرفی مجموعه‌ها - ریاضی دهم - محمد پیمانی

کتاب پرتکرار ریاضی - 4 سوال ویژه آزمون 15 مرداد - علیرضا خورشیدی
هندسههندسه - استدلال و اثبات در هندسه - فاطمه راسخ
زیست شناسی

نگاه سریع بر مولکول‌های زیستی-(زیست دهم)- مهساسادات هاشمی

زیست دهم - بخش اول نکات و مفاهیم فصل دنیای زنده - فرزین رستمی

دنیای زنده - یاخته - محیا اصغری

دنیای زنده - بافت‌ها در بدن انسان - محیا اصغری
فیزیک

فیزیک-فصل 1و 2- امیرحسین ایمانی پور

نمونه سوال فیزیک -آمادگی آزمون 15مرداد دهم ریاضی(نگاه به آینده) - فاطمه احدزاده

آزمونک فیزیک دهم - مبحث حالت‌های مواد به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

آزمونک فیزیک دهم - مبحث نیروهای بین مولکولی به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

آزمونک فیزیک دهم - مبحث چگالی به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات چگالی - فیزیک دهم - فاطمه احدزاده


فیزیک

کتاب پرتکرار فیزیک - 4 سوال (آزمون 15 مرداد) - علیرضا خورشیدی

سوال کنکور 1400- مبحث اندازه‌گیری و دقت-عباس موتاب

تست فیزیک دهم- اندازه گیری - حامد خاکی

فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل یکاها - امیرحسین اسلامی

فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری(چگالی)-عباس موتاب

فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری(چگالی)-محمدرضا شیروانی‌زاده

فیزیک - فیزیک و..(دستگاه بین‌المللی یکاها)-محمدرضا شیروانی‌زاده

فیزیک و اندازه‌گیری - (مدلسازی) - محمدرضا شیروانی‌زاده

فیزیک دهم - فیزیک و اندازه‌گیری (دانش بنیادی) - محمدرضا شیروانی‌زاده

فیزیک و اندازه‌گیری - (کمیت‌های فیزیکی)-محمدرضا شیروانی‌زاده

آزمونک فصل اول - فیزیک دهم به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

نکات مدل سازی واندازه گیری فصل اول - فیزیک دهم - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات تخمین مرتبه بزرگی - فیزیک دهم - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات دقت اندازه گیری- فیزیک دهم - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات تبدیل یکاها فصل مدل سازی و اندازه گیری - فیزیک دهم - فاطمه احدزاده

نکات کمیت‌های اصلی فصل مدل سازی و اندازه گیری - فیزیک دهم - فاطمه احدزاده

فیزیک و اندازه گیری- فصل اول فیزیک دهم - امیرمسعود خلوجینی

کتاب پرتکرار فیزیک - 4 سوال ویژه آزمون 15 مرداد - علیرضا خورشیدی
فیزیک

فیزیک-اندازه گیری، چگالی حفره - امیرحسین اسلامی

فیلم آموزشی - اندازه گیری و یکا - امیرحسین اسلامی
شیمی

شیمی دهم-خلاصه نکات فصل 1 از صفحه 11 تا 19- نوید آرمات

شیمی -کیهان‌زادگاه...(جرم اتمی میانگین)- سروش عبادی

نمونه سوال شیمی - آمادگی آزمون 15مرداد دهم ریاضی(نگاه به آینده) - فاطمه احدزاده

شیمی دهم - خلاصه نکات شمارش ذره‌ها از روی جرم آن‌ها - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات جرم اتمی عنصرها - شیمی دهم - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات طبقه بندی عنصرها - شیمی دهم - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات جرم اتمی میانگین - شیمی دهم - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات کاربرد ایزوتوپ‌ها - شیمی دهم - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات ایزوتوپ - شیمی دهم - فاطمه احدزاده

آزمونک شیمی دهم - مبحث ایزوتوپ به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده

خلاصه نکات عددجرمی و اتمی - شیمی دهم - فاطمه احدزادهشیمی
کیهان زادگاه الفبای هستی - ایزوتوپ‌ها ، طبقه بندی عنصرها - امیر حاتمیان

کیهان زادگاه الفبای هستی - جرم اتمی عنصرها - امیرحاتمیان

کیهان زادگاه الفبای هستی- نکات شمارش الکترون‌ها و پروتون‌ها - محیا اصغری

کیهان زادگاه الفبای هستی- نکات شمارش ذره‌ها از روی جرم آن‌ها - محیا اصغری

کیهان زادگاه الفبای هستی - پیدایش عنصر‌ها ، پایداری عنصرها - امیر حاتمیان

شیمی - کیهان‌زادگاه...(یکای جرم اتمی amu)- سروش عبادی

شیمی - کیهان‌زادگاه...(ویژگی‌های جدول دوره‌ای) - سروش عبادی

شیمی - کیهان‌زادگاه...(اورانیم و غنی‌سازی ایزوتوپی) - سروش عبادی

شیمی - کیهان‌زادگاه... (تکنسیم و ویژگی‌های آن) - سروش عبادی

شیمی دهم - کیهان زادگاه.. (ایزوتوپ‌های هیدروژن و خواص آن‌ها)- سروش عبادی

شیمی - کیهان‌زادگاه... (جرم اتمی عنصرها)-ارژنگ خانلری

شیمی دهم - کیهان‌زادگاه... (آیا همه اتم‌های عنصر پایدارند؟)-ارژنگ خانلری

شیمی دهم - کیهان‌زادگاه.. (خواص ایزوتوپ‌ها)-سروش عبادی

شیمی - کیهان‌زادگاه...(جرم مولی و کسر تبدیل)- سروش عبادی

شیمی - کیهان‌زادگاه الفبای هستی(عدد آووگادرو)- سروش عبادی

شیمی - کیهان‌زادگاه.. (مهبانگ و روند تشکیل عنصرها)-سروش عبادی

شیمی دهم - کیهان‌زادگاه.. (عنصرهای سازنده زمین و مشتری)-سروش عبادی

شیمی دهم - کیهان زادگاه الفبای هستی (فضاپیماها)-ارژنگ خانلری

شیمی دهم - کیهان زادگاه الفبای هستی (فضاپیماها)-سروش عبادی
شیمیکتاب پرتکرار شیمی دهم - 4 سوال ویژه آزمون 15 مرداد - علیرضا خورشیدی
شیمی

عدد اتمی و حل یک سوال چالشی- متناسب با برنامه آزمون 15مرداد - کامران کامرانی

فارسی

انواع فعل مضارع - فارسی دهم - امیرحسین رضافر

زبان انگلیسی

زبان-صفات مقایسه ایی- امیرحسین ایمانی پور

زبان-حال استمراری و ..- امیرحسین ایمانی پور

گرامر wh question - زبان انگلیسی دهم - سیدعلی موسوی‌فرد

ویژگی آزمون

مباحث نگاه به آینده آزمون 15 مرداد - دهم تجربی به همراه مثال - محیا اصغری

نگاه به گذشته ( دهم ریاضی و تجربی )
ریاضی نهمنمونه سوال ریاضی - آمادگی آزمون 15مرداد دهم ریاضی(نگاه به گذشته) - فاطمه احدزاده
درسنامه ریاضی نهم فصل توان و ریشه-قسمت سوم - فاطمه احدزاده
درسنامه ریاضی نهم فصل توان و ریشه-قسمت دوم - فاطمه احدزاده
درسنامه ریاضی نهم فصل توان و ریشه-قسمت اول - فاطمه احدزاده
درسنامه ریاضی نهم فصل استدلال و اثبات در هندسه-قسمت دوم - فاطمه احدزاده
درسنامه ریاضی نهم فصل استدلال و اثبات در هندسه-قسمت اول - فاطمه احدزاده
فارسی نهم

نمونه سوال فارسی - آمادگی آزمون 15مرداد دهم ریاضی(نگاه به گذشته) - فاطمه احدزاده

5سؤال مهم فارسی نهم - (آزمون 15 مرداد) - امیرحسین رضافر

صفت تفضیلی - فارسی نهم - آفرین ساجدی

عربی نهم

نمونه سوال عربی - آمادگی آزمون 15 مرداد دهم ریاضی(نگاه به گذشته) - فاطمه احدزاده

5سؤال مهم عربی نهم- (آزمون 15 مرداد) - امیرحسین رضافر

5سؤال مهم عربی نهم -(آزمون 15 مرداد) - آفرین ساجدی

قواعد فعل امر - عربی نهم - میلاد نقـشی

علوم نهمنمونه سوال علوم - آمادگی آزمون 15 مرداد دهم ریاضی(نگاه به گذشته) - فاطمه احدزاده
نکات مواد و نقش آن‌ها در زندگی- علوم نهم (شیمی) - سیدعلی موسوی فرد
زبان نهمزبان- آزمون 15 مرداد-فرشته باقری
نمونه سوال زبان - آمادگی آزمون 15 مرداد دهم ریاضی(نگاه به گذشته) - فاطمه احدزاده
5سؤال مهم زبان نهم - (آزمون 15 مرداد) - سید علی موسوی‌فرد

دهم انسانی

درسمبحث و نویسنده
علوم و فنوننمادها در ادبیات فارسی - 15 مرداد - فاطمه رییس زندی
علوم و فنون - واج آرایی و واژه آرایی را آسان بیاموزیم - فاطمه رییس زندی
علوم و فنون - جزوه آرایه‌های ادبی واج آرایی و واژه آرایی - سید علیرضا احمدی
علوم و فنون - جزوه آرایه‌های ادبی واج آرایی و واژه آرایی - سید علیرضا احمدی
منطقمطالب و نکات مهم درس سوم و چهارم- منطق - مبینا منظوری
درسنامه درس اول - منطق دهم انسانی - مسلم غلامحسینی
خلاصه جامع و کامل - درس اول منطق - پرگل رحیمی
عربیعربی آزمون 15 مرداد- مبحث قواعد درس3و4 -امیرحسین باقری زاد گنجی
قواعد درس اول - عربی - طهمورث سلیمانی
عربی دهم - اعداد در زبان عربی - فاطمه منصورخاکی
اقتصادخلاصه درسنامه درس سوم - اقتصاد - پرگل رحیمی
خلاصه درسنامه درس اول - اقتصاد - پرگل رحیمی
درسنامه درس دوم - اقتصاد دهم - پرگل رحیمی

هنرستان

درسمبحث و نویسنده
نقشه کشی معمارینقشه‌خوانی و زیرسازی سیم‌کشی توکار- (پلان معماری (خام)) - فاطمه مقیسه ای
الکترونیکبرق اضطراری- (انواع مولد برق اضطراری) - فاطمه مقیسه ای
اتصال مقاومت‌های اهمی ( مقاومت‌های سری)-ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای
کامپیوتر

کار با نرم‌افزار صفحه گسترده - (مفاهیم اصلی در صفحه گسترده) - فاطمه مقیسه ای

طراحی محتوای الکترونیک - ( ساخت کلیپ ویدیویی) - فاطمه مقیسه ای

شبکه و نرم‌افزار رایانه - نصب و راه‌اندازی(2) - سعید کمالو

تولید محتوای الکترونیک - (قسمت اول) - سعید کمالو

تولید محتوای الکترونیک - (قسمت دوم) - سعید کمالو

شبکه و نرم‌افزار رایانه - نصب و راه‌اندازی (1) - سعید کمالو

شبکه و نرم‌افزار رایانه - روش‌های حل مسئله (2) - سعید کمالو
شبکه و نرم‌افزار رایانه - روش‌های حل مسئله (1) - سعید کمالو
سیستم ردیابی و اعلام حریق (دتکتورها)-ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای
کاربری سیستم عامل (سفارشی کردن میزکار )-ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای
حل مسئله (الگوریتم و فلوچارت)-ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای
حسابداری

حسابداری- حسابداری فروش کالا- سعید کمالو

حسابداری- حسابداری پرداخت‌ها - سعید کمالو

صدور سند حسابداری خرید و بیمة اموال - (سند حسابداری خرید اموال) - فاطمه مقیسه ای

حسابداری فروش کالا-ویژه 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای

حسابداری دریافت‌ها(حسابداری اسناد تجاری)-ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای

اصول و مبانی(مفاهیم اساسی حسابداری)-ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای

حسابداری - دانش فنی پایه - سعید کمالو

ریاضی

معادله‌های درجه دوّم، اتحاد مربع دو جمله‌ای - ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای

ریاضی 1 - درصد و کاربردهای آن (قسمت دوم)- سعید کمالو

ریاضی 1 - درصد و کاربردهای آن (قسمت اول)- سعید کمالو
شیمیفرایندهای شیمیایی(سرعت واکنش)-ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای
زبان انگلیسیساختار زمان حال استمراری-ویژه آزمون 15 مرداد - فاطمه مقیسه ای