کیهان‌زادگاه.. (مهبانگ و روند تشکیل عنصرها)-سروش عبادی

خلاصه درس و تست درس شیمی- تهیه شده توسط دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران، سروش عبادی

کیهان‌زادگاه.. (مهبانگ و روند تشکیل عنصرها)-سروش عبادی

سلام به دانش‌آموزان عزیز


همان طور که می‌دانید برای آزمون 15 مرداد خواندن نکات مهم و حل تست‌های کاربردی درس شیمی را از شروع کرده ایم و هر روز نکات مهم و تست های مهم قسمت‌های مختلف مباحث آزمون 15 مرداد را می‌بینیم.

مبحث امروز: مهبانگ و روند تشکیل عنصرها