کتاب پرتکرار ریاضی - 4 سوال ویژه آزمون 15 مرداد

برای آمادگی بیشتر از کتاب‌های پرتکرار استفاده کنید .

کتاب پرتکرار ریاضی - 4 سوال ویژه آزمون 15 مرداد

دهمی های عزیز سلام 

برای آمادگی بیشتر در این مطلب 4 سوال از کتاب پرتکرار ریاضی دهم ، مبحث الگو و دنباله آمده است ، برای تمرین بیشتر می توانید به کتاب پرتکرار ریاضی دهم مراجعه کنید.