فیزیک دهم_ اندازه گیری و یکا

در این مطلب فیلم آموزشی از حل تست مبحث اندازه گیری و یکا ارائه شده است

فیزیک دهم_ اندازه گیری و یکا

سلام به دانش آموزان عزیز دهمی

در این مطلب حل ویدئویی تست مبحث اندازه گیری و یکا برای آمادگی بیشتر شما قرار داده شده است

فایل های ضمیمه

6/3/2023 7:18:03 PM
Menu