مطالب درسی دبستانی ها، متناسب با آزمون 1 مرداد

ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی مناسب را برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون‌های برنامه ای فراهم کنیم.

مطالب درسی دبستانی ها، متناسب با آزمون 1 مرداد

دانش آموزان عزیز  دبستانی ، سلام!!! 

 با آرزوی سلامتی و شادی برای شما،


ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی مناسب را برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون های برنامه ای فراهم کنیم.


از آزمون گذشته و اولین گام در آزمون های برنامه ای سال جدید در کنار شما بودیم و تا پایان سال تحصیلی با ارائه ی درسنامه ها و مطالب علمی مرتبط با ازمون ها در کنار شماییم.


امیدواریم مطالعه این مباحث برای شما مفید باشد.

با ما همراه باشید.


ششم

درس مبحث و نویسنده
هوش و استعداد تحلیلی

هوش - نمونه سوال هوش تصویری و فضایی ششم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد) - فرزانه خاکپاش

هوش - نمونه سوال سرعت و دقت ششم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد) - فرزانه خاکپاش

هوش - نمونه سوال هوش کلامی و ادبی ششم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد) - فرزانه خاکپاش

هوش - نمونه سوال هوش ریاضی و منطقی ششم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد) - فرزانه خاکپاش

هوش و استعداد تحلیلی-الگوهای عددی - امیرحسین برادران

ریاضی ریاضی - نمونه سوال ریاضی پنجم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش
ریاضی - نمونه سوال ریاضی ششم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش
فارسیفارسی - نمونه سوال فارسی پنجم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش
فارسی - نمونه سوال فارسی ششم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش
علومدرسنامه علوم ششم - مطابق با مباحث آزمون 1 مرداد - فرزانه خاکپاش
علوم - نمونه سوال علوم پنجم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد ششم دبستان)- فرزانه خاکپاش
علوم- نمونه سوال علوم ششم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش
آزمون غیرحضوری

آزمون غیرحضوری 18 تیر پایه ششم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد) - فرزانه خاکپاش

پنجم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیریاضی - نمونه سوال ریاضی چهارم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد پنجم دبستان) - فرزانه خاکپاش
ریاضی - نمونه سوال ریاضی پنجم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش
یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی - ریاضی پنجم - زهرا یوسفی
فارسیفارسی - نمونه سوال فارسی چهارم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد پنجم دبستان) - فرزانه خاکپاش
فارسی - نمونه سوال فارسی پنجم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد پنجم دبستان) - فرزانه خاکپاش
علومعلوم - نمونه سوال علوم چهارم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد پنجم دبستان) - فرزانه خاکپاش
علوم - نمونه سوال علوم پنجم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد پنجم دبستان) - فرزانه خاکپاش
آزمون غیرحضوری

آزمون غیرحضوری 18 تیر پایه پنجم (آمادگی برای آزمون 1 مرداد) - فرزانه خاکپاش

چهارم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیریاضی - نمونه سوال و نکات الگوها و عددهای چهاررقمی- اسماعیل عنانی
ریاضیریاضی - نمونه سوال درس عددنویسی و الگوها-مریم موسی زادگان
ریاضی - خلاصه نکات عددنویسی و الگوها- مریم موسی زادگان
ریاضیفیلم آموزشی - تدریس مبحث الگوها - ریحانه نعمتی
 فیلم آموزشی - تدریس مبحث عدد نویسی - ریحانه نعمتی 
فارسیفارسی - درسنامه راز نشانه‌ها - فریده حیدرقره شیران
فارسی - نمونه سوالات محله ما، . . . - فریده حیدرقره شیران
فارسی - درسنامه محله ما ،. و آسمان آ بی و طبیعت - فریده حیدرقره شیران
فارسی - نمونه سوالات آفریدگار زیبایی ، کوچ پرستو- فریده حیدرقره شیران
فارسی - درسنامه آفریدگار زیبایی ،کوچ پرستو‌ها - فریده حیدرقره شیران
فارسیفیلم آموزشی - تدریس درس کوچ پرستوها - الهام سمیعیان
علومعلوم - نمونه سوال درس مواد اطراف ما- مریم موسی زادگان
علوم - نکات مربوط درس مواد اطراف ما - الهام رضایی، مریم موسی زادگان
علوم - خلاصه نکات درس زنگ علوم و خوراکی ها - الهام رضایی، مریم موسی زادگان
نمونه سوال درس زنگ علوم- مخلوط‌ها در زندگی - مریم موسی زادگان
خلاصه نکات درس زنگ علوم- مخلوط‌ها در زندگی - مریم موسی زادگان
علومفیلم آموزشی - تدریس مبحث مخلوط ها در زندگی - شهلا صالح فرد
فیلم آموزشی - تدریس مبحث زنگ علوم - آرزو اکبری

سوم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیریاضی - خلاصه نکات و نمونه سوال عدد و رقم و جمع . .- مریم موسی زادگان
ریاضی - نمونه سوال درس الگوها و شمارش چند تا چند تا- مجتبی مجاهدی
ریاضی - خلاصه نکات الگوها و شمارش چند تا چندتا- مجتبی مجاهدی
ریاضیفیلم آموزشی - تدریس مبحث چند تا از چند تا - الهه یزدانی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث حل مسئله، الگو یابی - الهه علیان نژاد 
فارسیفارسی - درسنامه زنگ ورزش - فریده حیدرقره شیران
فارسی - نمونه سوالات کتابخانه‌ی کلاس ما ، . . . - فریده حیدرقره شیران
فارسی - درسنامه کتابخانه کلاس ما ،. مدرسه خرگوش - فریده حیدرقره شیران
فارسی - نمونه سوالات فارسی محله ما - فریده حیدرقره شیران
فارسی - درسنامه محله ما - فریده حیدرقره شیران
فارسیفیلم آموزشی - تدریس درس 1: محله ما - معصومه غیبی
علومعلوم - نکات فصل هوای سالم، آب سالم و زندگی ما و . .- مریم موسی زادگان
علوم - نمونه سوال درس خوراکی ها- لیدا علی اکبری
علوم - خلاصه نکات درس خوراکی ها- الهام رضایی
علومفیلم آموزشی - تدریس مبحث خوراکی ها - مهرانگیز لطفی
 پاورپوینت درسی - مبحث زنگ علوم - نسا پاینده، مهر انگیز لطفی

دوم

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

عددهای سه رقمی - ریاضی دوم دبستان - فرخنده دشتی  

ریاضی اول - 5سؤال دشوار ریاضی اول دبستان- لیلا خداوردیان

ریاضی اول - نمونه سؤال امتحانی ریاضی اول دبستان- لیلا خداوردیان

اشکال هندسی - نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان - فرخنده دشتی

عدد و رقم - ریاضی دوم دبستان - فرخنده دشتی

عدد و رقم - نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان - فرخنده دشتی

ریاضی دوم دبستان - 5 تمرین از عدد و رقم ریاضی - لیلا خداوردیان

یادآوری عدد و رقم- ریاضی دوم- ندا اسلامی زاده

ریاضیفیلم آموزشی - تدریس مبحث عدد و رقم - فرزانه کمالی
 فیلم آموزشی - تدریس مبحث عدد و رقم - محمد کنفچیان
فارسی

معنی لغات درس 3 - فارسی دوم دبستان - فرخنده دشتی

تمرین فارسی اول دبستان- منتخب مدارس- لیلا خداوردیان

فارسی - درسنامه فارسی کتابخانه‌ی کلاس ما و. . . - فریده حیدرقره شیران
فارسی - نمونه سوالات کتابخانه‌ی کلاس ما ، . . . - فریده حیدرقره شیران
کتاب‌خانه کلاس ما- نکات دستوری- لیلا خداوردیان
فارسیفیلم آموزشی - تدریس واژه سازی درس کتابخانه کلاس ما - الهام رضایی
فیلم آموزشی - تدریس درس کتابخانه کلاس ما - سعیده کیایی
علوم

زندگی ما و گردش زمین 1 - علوم دوم دبستان - فرخنده دشتی

5 سؤال علوم- هوای سالم، آب سالم- لیلا خداوردیان

زندگی ما و گردش زمین 2 - علوم دوم دبستان - فرخنده دشتی

آب سالم و هوای سالم - علوم دوم دبستان - فرخنده دشتی

خلاصه نکات هوای سالم، آب سالم- علوم- لیلا خداوردیان

علوم - نکات مهم زنگ علوم- لیلا خداوردیان
علومفیلم آموزشی - تدریس مبحث زنگ علوم و هوای سالم - سوسن رضایی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث گردش در باغ - مونا برنا
هدیه های آسمان

نمونه سوالات درس 3 - هدیه دوم دبستان - فرخنده دشتی

6/6/2023 8:47:28 AM
Menu