درسنامه راز نشانه‌ها - فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر درسنامه فارسی درس راز نشانه‌ها گذاشته شده است.

درسنامه راز نشانه‌ها - فریده حیدرقره شیران

هم آوا

به واژه‌هایی گفته می شود که از نظر خواندن و تلفّظ یکسان هستند، اما از نظر املا و معنی با هم متفاوت می‌باشند.

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران