تمرین فارسی اول دبستان- منتخب مدارس- لیلا خداوردیان

در این مجموعه منتخبی از نمونه سؤال‌های فارسی مدارس آورده شده است.

تمرین فارسی اول دبستان- منتخب مدارس- لیلا خداوردیان

در فایل ضمیمه تمرین‌های مربوط به فارسی و نگارش فارسی آورده شده است.

این تمرین‌ها از کاربرگ های مدارس مختلف گزینش شده‌است.


3/25/2023 2:01:40 PM