درسنامه محله ما ،. و آسمان آ بی و طبیعت فریده حیدرقره شیران

در این فایل درسنامه فارسی از مبحث نگاه به گذشته گذاشته شده است.

درسنامه محله ما ،.  و آسمان آ بی و طبیعت فریده حیدرقره شیران

در زبان فارسی نشانه‌هایی وجود دارند که برای جمع بستن کلمات به‌کار می‌روند.

این نشانه‌ها عبارت‌اند از : «ها» ، «ان» و «ات»

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران