نمونه سوال درس الگوها و شمارش چند تا چند تا- مجتبی مجاهدی

برای آمادگی در آزمون 1 مرداد، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس ریاضی را با هم مرور کنیم

نمونه سوال درس الگوها و شمارش چند تا چند تا- مجتبی مجاهدی

نمونه سوال درس الگوها و شمارش چند تا چند تا

تهیه : مجتبی مجاهدی

برای آمادگی در آزمون 1 مرداد، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس ریاضی را با هم مرور کنیم، در اینجا نمونه سوالات مهم و پر کاربرد در آزمون های سال های گذشته کانون از فصل اول، یعنی الگوها و شمارش چند تا چند تا آورده شده است. توجه به این سوالات شما رابرای آزمون بهتر آماده می کند.

برای دیدن سوال ها به فایل پیوست مراجعه کنید.