نمونه سوالات آفریدگار زیبایی ، کوچ پرستو- فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر 5 سوال فارسی از درس 1و 2 چهارم دبستان گذاشته شده است

نمونه سوالات آفریدگار زیبایی ، کوچ پرستو- فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر نمونه سوالات فارسی از آفریدگار زیبایی و کوچ پرستوها گذاشته شده است.