نمونه سؤال امتحانی ریاضی اول دبستان- لیلا خداوردیان

یک نمونه برگه ارزیابی ریاضی به همراه پاسخ آن آورده شده است.

نمونه سؤال امتحانی ریاضی اول دبستان- لیلا خداوردیان

به سؤال‌های زیر پاسخ دهید سپس پاسخ خود را با پاسخ‌های داده شده مقایسه کنید.

در سال اول دبستان الگویابی از مباحث مهم است. الگویابی هم به صورت شمارش رو به جلو و هم به صورت شمارش رو به عقب می‌باشد.

در این ارزیابی هر دو نمونه الگویابی ذکر شده است.

برای تمرین بیش‌تر می‌توانید الگوهای شکلی را تمرین کنید.

از دیگر مباحث مهم، حل مسئله است. در این ارزیابی، خواسته شده که مسئله با رسم شکل حل شود وی شما می‌توانید روش‌های دیگری که یادگرفتید را نیز استفاده کنید.


پاسخ‌ها:

 1. 1- شمارش 10 تایی رو به جلو:

 2. 57-47-37-27-17

 3. شمارش 5 تایی رو ‌به عقب:

 4. 95-90-85-80-75-70

 5. 2-


 6. 10+5+5+5+5+4=34

 7. 20=10+5+5

 8. 65=5+20+10+ 30

 • 85=5+10+5+8+60


 1. 3-

 2. بیست و شش:26

 3. چهل و چهار:44

 4. هفتاد و هشت:78

 5. نود و پنج:95

4- حالا36 پرنده روی درخت هست.


 • 5-

 • 55-50-45-40-35-30-25-20-15-10

 • 60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20

 • 6- با شابلون رسم شود.

3/25/2023 1:39:42 PM