خلاصه نکات و نمونه سوال عدد و رقم و جمع . .- مریم موسی زادگان

در اینجا خلاصه نکات و نمونه سوال از فصل‌های عدد و رقم و جمع و تفریق اعداد دو رقمی قرار گرفته است، آن را مطالعه کنید

خلاصه نکات و نمونه سوال عدد و رقم و جمع  . .- مریم موسی زادگان

خلاصه نکات و نمونه سوال از فصل های عدد و رقم و جمع و تفریق اعداد دو رقمی

تهیه : مریم موسی زادگان

برای آمادگی در آزمون 1 مرداد، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس ریاضی را با هم مرور کنیم، در اینجا خلاصه ای کوچک به همراه نمونه سوالات مهم و پر کاربرد در آزمون های کانون از فصل اول و دوم ، یعنی عدد و رقم و جمع و تفریق اعداد دو رقمی آورده شده است.

1- شمارش هشت تا هشت تا ، به صورت 8، 16، 24، 32 و .. است.

2- در یافتن رابطه ی یک الگو، رابطه ی میان اعداد هر مرحله با یک دیگر و یا با شماره آن مرحله را بیابید.

3-  در جمع و تفریق اعداد دو رقمی می توانید ابتدا بسته هایی ده تایی را شمارش کنید و سپس یکی ها را

سوالات در فایل پیوست قرار دارد، برای مطالعه فایل را دانلود کنید.

مریم موسی زادگان
نويسنده : مریم موسی زادگان