خلاصه نکات عددنویسی و الگوها- مریم موسی زادگان

برای آمادگی در آزمون 1 مرداد، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس ریاضی را با هم مرور کنیم، در اینجا نمونه سوالات مهم و پر کاربرد در آزمون‌های کانون از فصل اول ، یعنی عددنویسی و الگوها آورده

خلاصه نکات عددنویسی و الگوها- مریم موسی زادگان

خلاصه نکات عددنویسی و الگوها

تهیه : مریم موسی زادگان

برای آمادگی در آزمون 1 مرداد، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس ریاضی را با هم مرور کنیم، در اینجا نمونه سوالات مهم و پر کاربرد در آزمون های کانون از فصل اول ، یعنی عددنویسی و الگوها  آورده شده است.

معرفی هزار

هر 10 تا بسته ی صدتایی می شود هزار تا

به همین ترتیب:

 هر 10 تا هزار تایی می شود ده هزار تا

هر 100 تا هزارتایی یا هر 10 تا ده هزارتایی می شود صدهزار تا

ادامه در فایل پیوست آورده شده است.