نمونه سوال درس مواد اطراف ما- مریم موسی زادگان

برای آمادگی در آزمون 1 مرداد، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس علوم را با هم مرور کنیم، در اینجا نمونه سوالات مهم و پر کاربرد در آزمون‌های سال‌های گذشته کانون از فصل دوم، یعنی مواد اطراف م

نمونه سوال درس مواد اطراف ما- مریم موسی زادگان

نمونه سوال درس مواد اطراف ما

تهیه : مریم موسی زادگان

برای آمادگی در آزمون 1 مرداد، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس علوم را با هم مرور کنیم، در اینجا نمونه سوالات مهم و پر کاربرد در آزمون های سال های گذشته کانون از فصل دوم، یعنی مواد اطراف ما آورده شده است. توجه به این سوالات شما رابرای آزمون بهتر آماده می کند.

1- در کدام گزینه نوع گاز موجود در دو وسیله مشابه هستند؟

1) کپسول تنفس بیمار- کپسول آتش‌نشانی                   2) کپسول تنفس بیمار- کپسول غواص

3) گاز شهری- گاز موجود در بالون                              4) کپسول آتش‌نشانی- گاز موجود در بالون

 2- با تغییر حالت آب از ............. به ............. ، آب گرما از دست می‌دهد.

1) مایع به گاز                                                                 2) جامد به مایع

3) گاز به مایع                                                                 4) جامد به گاز

3 - کدام‌ یک جزو کاربرد گازها نمی‌باشد؟

1) کپسول خاموش کردن آتش                                     2) گاز شهری

3) کپسول مخصوص غواصی                                          4) تهیه‌ی محلول آب گرم و صابون