معرفی رشته‌های دانشگاهی (لیست رشته ها)

یکی از مهم‌ترین عوامل برای موفقیت در هر رشته علاقه مندی به آن رشته است. برای این منظور باید رشته‌ی مورد علاقه خود را به طور کامل بشناسید.

معرفی رشته‌های دانشگاهی (لیست رشته ها)

یکی از مهم ترین عوامل برای موفقیت در هر رشته علاقه مندی به آن رشته است. برای این منظور باید رشته‌ی مورد علاقه خود را به طور کامل بشناسید. در این مطالب از طریق مصاحبه با دانشجویان دانشگاه‌های برتر در هر رشته سعی کرده ایم شما را به شناخت کافی در مورد آن رشته برسانیم. این لیست دائما به روزرسانی می‌شود و رشته‌های جدید به آن اضافه می‌شوند.


رنگ آبی مربوط به مطلب معرفی رشته ی مد نظر و رنگ سبز مربوط به مطلب چند از ده قبولی رشته ی مد نظر است.


با کلیک بر روی نام هر رشته به صفحه ی معرفی آن رشته هدایت می‌شوید. 


معرفی رشته های دانشگاهی گروه تجربی
پزشکی
پزشکی
دندان پزشکی
دندان پزشکی
داروسازی
داروسازی
اتاق عمل
اتاق عمل
رادیولوژی
رادیولوژی
شنوایی سنجی
شنوایی سنجی
پرستاری
پرستاری
هوشبری
هوشبری
بینایی سنجی
بینایی سنجی
علوم تغذیه
علوم تغذیه
مامایی
مامایی
زیست شناسی سلولی مولکولی
زیست شناسی سلولی مولکولی

گفتار درمانی
گفتار درمانی
بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای
شیمی
شیمی
کاردرمانی
کاردرمانی
بهداشت عمومی
بهداشت عمومی
فیزیوتراپی
فیزیوتراپی
زمین شناسی
زمین شناسی
علوم آزمایشگاهی
علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی
دامپزشکی
پرتودرمانیمعرفی رشته های دانشگاهی گروه ریاضی


مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی عمران
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
مهندسی هوافضا
مهندسی هوافضا
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی
مهندسی مواد
مهندسی مواد
مهندسی نفت
مهندسی نفت
مهدسی پزشکی
مهندسی پزشکی
مهندسی پلیمر
مهندسی پلیمر
فیزیک
فیزیک
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
مهندسی دریا
مهندسی دریا
بیوتکنولوژی

مهندسی نساجی
مهندسی نساجی
مهندسی معدن
مهندسی معدن
معماری
معماری
علوم مهندسی

مهندسی راه آهن
مهندسی راه آهن
مهندسی انرژی
مهندسی انرژی
ریاضیات و کاربردها
ریاضیات و کاربرد ها
آمار
آمار
مهندسی نقشه برداری


معرفی رشته های دانشگاهی گروه انسانی


حقوق
حقوق
روانشناسی
روانشناسی
علوم قضایی
علوم قضایی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی
حسابداری
حسابداری
مدیریت مالی
مدیریت مالی
علوم تربیتی
علوم تربیتی
تاریخ
مدیریت بیمه اکو
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
علوم سیاسی
علوم سیاسی
علوم اقتصادی
علوم اقتصادی
فلسفه و حکمت اسلامی
انسان شناسی
انسان شناسی


معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر و منحصرا زبان


زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
طراحی لباس
طراحی لباس

ارتباط تصویری(گرافیک)

ارتباط تصویری(گرافیک)

زبان روسی
زبان روسی
نقاشی 
نقاشی
طراحی صنعتی
طراحی صنعتی


5/29/2023 3:06:48 AM
Menu