آزمون مشابه پارسال در صفحه شخصی شما فعال شد

آزمون مشابه پارسال در سایت کانون فعال شد به صفحه شخصی تان در سایت کانون مراجعه کنید و جهت آمادگی

آزمون مشابه پارسال در صفحه شخصی شما فعال شد


آزمون مشابه پارسال  در سایت کانون فعال شد:

 به صفحه شخصی تان در سایت کانون مراجعه کنید و جهت آمادگی بیشتر در آزمون اصلی و رفع اشکال، در  آزمون مشابه پارسال شرکت کنید.

در آزمون مشابه پارسال، قبل از آزمون اصلی، شرکت کنید و یادگیری های ناقص را کامل کنید.


 در کدام درس ها امتحان می دهید؟ و کارنامه آن چگونه است؟

شما می توانید آزمون را در یک نوبت یا چند نوبت برگزار کنید و در هر نوبت یک درس یا چند درس یا تمام درس ها را امتحان دهید . 

  شما  می‌توانید در درس هایی:

 که هدف گذاری کرده اید، 

 درس هایی که ضعیف تر یا قوی تر هستید،

درس هایی که برایتان ساده تر است و به آن ها علاقه ی بیشتری دارید، 

یا درس هایی که برایتان چالشی هستند یا  نمره هایتان زیگزاگی و نوسانی هستند، می‌توانید شرکت کنید. 

 وقتی در یک درس امتحان دادید، نمره های درصدی، چند از 10 و تراز و رتبه تان در آن درس را مشاهده خواهید کرد .  

نمره های شما پس از پایان هر درس ذخیره می شود و می توانید در همان زمان یا در نوبت های دیگر بقیه ی درس ها را امتحان بدهید .

بلافاصله پس از هر نوبت کارنامه، تراز و رتبه همان درس ها را دریافت خواهید کرد.

در کارنامه‌ی  آزمون مشابه پارسال، تراز و رتبه ی معادل دریافت می‌کنید و خودتان را با دانش آموزان پارسالی که الان  یک سال از شما جلوتر هستند، مقایسه می کنید . 

  ( تفاوت کارنامه ی آزمون هدف گذاری و کارنامه ی آزمون مشابه پارسال در کارنامه ی هدف گذاری نمره ی چند از 10 و دهک شما در هر درس مشخص می شود، اما رتبه و تراز نمی گیرید. )


آزمون مشابه پارسال به آمادگی شما در آزمون اصلی کمک می کند.

با شرکت در آزمون مشابه پارسال،  فرصت خواهید داشت تا در مبحث هایی که نیاز به تمرین بیشتر دارید، خودتان را برای آزمون اصلی  آماده کنید و تمرین و تست بیشتری حل کنید . 

  پیشنهاد می کنیم از همه‌ی  امکاناتی که در کانون دارید، استفاده کنید .

 در همه‌ی  آزمون ها شرکت کنید و از همه ی کارنامه ها برای شناخت بهتر و بیشتر خود و برای هدف گذاری و برنامه ریزی استفاده کنید . 


آزمون مشابه پارسال چه زمانی فعال می شود؟

 آزمون مشابه پارسال  در روز سه‌شنبه هفته دوم قبل از آزمون اصلی، در صفحه شخصی شما فعال می‌شود و

در روزهای بعد از آن می‌توانید در آن شرکت کنید.


*توجه مهم:

 آزمون مشابه پارسال در روز  پنج‌شنبه (به دلیل تلاقی با آزمون عمومی )و روزهای بعد از آن، در قسمت آزمون‌های  غیرحضوری در منوی سمت راست صفحه شخصی شما باقی می‌ماند و همچنان می‌توانید در آن شرکت کنید. 
5/30/2023 9:20:20 AM
Menu