تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون 19 اسفند 1401

نحوه دریافت سوال ، تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون را در ادامه مشاهده کنید...

تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون 19 اسفند 1401


 نحوه دریافت سوال ، تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون  را در ادامه مشاهده کنید...شروع آزمون : 8 صبح

ساعت 8 صبح سوالات آزمون در صفحه شخصی شما قرار می گیرد.

شما می توانید یک ربع قبل از شروع آزمون ( یک ربع به 8) دفترچه ی سوال ها را دانلود کنید و پرینت بگیرید 


این آزمون به صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد . 

برای هماهنگی و رفع مشکلات احتمالی می توانید ، با شماره تلفن های موجود در لینک زیر تماس بگیرید: 

تلفن نمایندگی های کانون برای هماهنگی
زمان پایان پردازش اول : ساعت 13

زمان مشاهده کلید و  پاسخ تشریحی آزمون در صفحه شخصی : ساعت 16 

دانش آموزانی که پس از ساعت یک بعدازظهر آزمون خود را به پایان برسانند . تراز و رتبه ی معادل خواهند گرفت و با گروه اصلی مقایسه خواهند شد.


توجه داشته باشید  تا ساعت 13 فرصت دارید پاسخ خود را برای سایت ارسال کنید و در پردازش اول قرار خواهید گرفت اما در جدول زیر ساعت اتمام آزمون براساس تعداد سوال و میزان زمان استاندارد در نظر گرفته برای هر دفترچه محاسبه شده است تا شما مدیریت زمان را در آزمون آنلاین انجام دهید. 

فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.
توجه : در این آزمون در انتهای دفترچه 10  سوال آزمون آمادگی شناختی از سوال 261 تا 270 قرارداده شده است . کارنامه این آزمون به صورت جداگانه در صفحه شخصی قابل مشاهده خواهد بود . 

اگر به صورت حضوری در آزمون شرکت می کنید ، برگه سوالات آزمون آمادگی شناختی را از پشتیبان یا مسئول حوزه دریافت کنید.برنامه راهبردی آزمون ها را در لینک زیر دانلود کنید :

دانلود برنامه راهبردی آزمون های 1402  1401


ویژگی ها و منطق آزمون  را اینجا مشاهده کنید3/23/2023 8:23:34 PM