اپلیکیشن های موبایل کانون

کانونی ها

دسته: اپلیکیشن های آموزشی

تعداد دانلود: 2127611

دانلود مستقیم نسخه وب

  توضیحات

  اپلیکیشن کانونی هاقابل استفاده برای دانش آموزان کانونی می باشد.

  این اپلیکیشن شامل قابلیت های زیر می باشد :

  - مشاهده کارنامه
  مشاهده خبرهای سایت
  دریافت فایل های پشتیبان
  امکان هدفگذاری برای آزمون
  3/27/2023 5:07:11 PM