معرفی رشته ها و شغل ها

رشته ریاضی
رشته تجربی
رشته انسانی
رشته هنر
رشته زبان
مهندسی عمران
مهندسی عمران از نگاه فرزین رستمی (دانشجوی دانشگاه تهران)
معرفی شغل مهندسی عمران
معرفی رشته عمران
رشته عمران از نگاه وحید اسپان منش (ارشد دانشگاه تهران)
انیمیشن معرفی رشته‌های مهندسی
مهندسی عمران از نگاه آیدین تمهیدی (دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف)
مهندسی عمران از نگاه حسن فدوی (رتبه‌ی 163 کنکور)
گفت‌وگو با چهره‌ی ماندگار معماری و مهندسی عمران - بخش اول
گفت‌وگو با چهره‌ی ماندگار معماری و مهندسی عمران - بخش دوم
مهندسی عمران ازنگاه پروفسور محمود گلابچی(چهره ماندگار عمران)
معرفی رشته مهندسی عمران (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
مهندسی عمران نقشه برداری از نگاه کیانوش محمد پناه
ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی عمران )
معرفی رشته‌ی مهندسی عمران
معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر
معرفی رشته‌ی پرطرفدار مهندسی عمران توسط دانشجوی مهندسی عمران
برای قبولی در رشته عمران بایداز 10 سوال به چندسوال پاسخ دهید؟
بازار کار رشته مهندسی عمران
رشته فیزیک
معرفی شغل دبیری فیزیک
معرفی شغل فیزیکدان
رشته‌ی فیزیک از نگاه لیلا خداوردیان (کارشناس فیزیک)
رشته فیزیک از نگاه معصومه علیزاده (ارشد دانشگاه امیر کبیر)
تست فیزیک یازدهم ویژه آزمون 21 مهر
تست فیزیک یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 5 آبان)
درسنامه فیزیک یازدهم(آمادگی آزمون 19 آبان)
تست فیزیک یازدهم (آمادگی آزمون 3 آذر)
درسنامه فیزیک یازدهم (آمادگی آزمون 3 آذر)
درسنامه فیزیک یازدهم(الکتریسیته ساکن)
درسنامه فیزیک یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 1 دی)
درسنامه فیزیک (آمادگی آزمون 22 دی)
درسنامه فیزیک یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 6 بهمن)
تست فیزیک یازدهم (آمادگی آزمون 6 بهمن)
درسنامه فیزیک یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 20 بهمن)
تست فیزیک یازدهم ریاضی(آزمون 20 بهمن)
درسنامه فیزیک یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 4 اسفند)
تست فیزیک یازدهم ریاضی(آزمون 4 اسفند)
درسنامه فیزیک یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 18 اسفند)
درسنامه فیزیک یازدهم مطابق کتاب نوروز - آزمون اول
درسنامه فیزیک یازدهم مطابق آزمون 4 کتاب نوروز (ویژه 7 فروردین)
درسنامه فیزیک یازدهم مطابق آزمون 5 کتاب نوروز
درسنامه فیزیک دهم آمادگی آزمون 22 تیر بخش اول
تست فیزیک دهم آمادگی آزمون 22 تیر
درسنامه فیزیک 2 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 5 مرداد
تست فیزیک 2 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 5 مرداد
درسنامه فیزیک 1 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد
تست فیزیک 1 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد
درسنامه فیزیک 2 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد 1397
تست فیزیک 2 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد 1397
درسنامه فیزیک 2 یازدهم ریاضی، آزمون 16 شهریور 1397
تست فیزیک 2 یازدهم ریاضی، آزمون 16 شهریور 1397
درسنامه فیزیک 2 یازدهم ریاضی، آزمون 23 شهریور 1397
درسنامه فیزیک 1 مبحث فیزیک و اندازه گیری، آزمون 6 مهر
درسنامه فیزیک 1 مبحث دما و گرما، آزمون 6 مهر
درسنامه فیزیک 1 مبحث کار، انرژی و توان،آزمون 6 مهر
درسنامه فیزیک یازدهم ریاضی آمادگی آزمون 20 مهر 97
علی قوام پور:معرفی کتاب جدید سه سطحی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی
حقایقی درباره جایزه نوبل فیزیک
جزوه فیزیک یازدهم ریاضی_الکتریسیته ساکن_آمادگی آزمون 4 آبان 97
خلاصه درسنامه فیزیک یازدهم ریاضی برای شب آزمون (4 آبان 1397)
درسنامه فیزیک دهم ریاضی_فصل اول_فیزیک و اندازه گیری(4 آبان 97)
جزوه فیزیک یازدهم ریاضی_الکتریسیته ساکن_آمادگی آزمون18 آبان 97
با رای دانشمندان تعاریف کیلوگرم، آمپر، کلوین و مول تغییر کرد
رشته آمار
رشته‌ی آمار از نگاه مهدی رشیدی (ارشد امیرکبیر)
معرفی شغل کارشناس آمار
تست آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 21 مهر)
درسنامه آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 5 آبان)
تست آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 5 آبان)
درسنامه آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 19 آبان)
تست آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 19 آبان)
درسنامه آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 3 آذر)
درسنامه آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 20 بهمن)
تست آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 20 بهمن)
تست آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 4 اسفند)
درسنامه آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 4 اسفند)
درسنامه آمار و احتمال(آمادگی آزمون 18 اسفند)
درسنامه آمار یازدهم مطابق کتاب نوروز - آزمون اول
درسنامه آماراحتمال یازدهم مطابق آزمون4کتاب نوروز(ویژه7فروردین)
درسنامه آمار و احتمال یازدهم (آمادگی آزمون 7 فروردین)
درسنامه آماراحتمال یازدهم مطابق آزمون5 کتاب نوروز
درسنامه آمار و احتمال یازدهم (آمادگی آزمون 31 فروردین)
درسنامه آمار و احتمال یازدهم (آمادگی آزمون 14 اردیبهشت)
درسنامه آمار و احتمال یازدهم ریاضی آمادگی آزمون 20 مهر 97
جزوه آمار و احتمال یازدهم ریاضی_منطق ریاضی_آزمون 4 آبان 97
جزوه آمار و احتمال یازدهم_منطق ریاضی_مجموعه_آزمون 18 آبان 97
دانشگاه معماری و هنر پارس
معرفی رشته باستان شناسی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته ارتباط تصویری (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته مهندسی صنایع (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته هنر اسلامی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته طراحی لباس (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته معماری داخلی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته مرمت بنا‌های تاریخی (موسسه آموزش عالی پارس)
معرفی رشته مهندسی شهرسازی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته طراحی صنعتی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته مهندسی عمران (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته مهندسی معماری (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته سینما (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی رشته نقاشی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)
معرفی دانشگاه معماری و هنر پارس
مهندسی عمران ازنگاه پروفسور محمود گلابچی(چهره ماندگار عمران)
رشته معماری ازنگاه پروفسور محمود گلابچی(چهره ماندگار معماری)
معرفی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال (موسسه آموزش عالی پارس)
معرفی رشته طراحی و ساخت طلا و جواهر (موسسه آموزش عالی پارس)
معرفی رشته ادبیات نمایشی دانشگاه معماری و هنر پارس
معرفی رشته عکاسی (دانشگاه معماری و هنر پارس)