کاظم قلم چی

برچسب ها

مطالب مرتبط با کاظم قلم چی

1397 اسفند

مقاله کاظم قلم چی : فراشناخت منابع در ایام نوروز

1397 بهمن

کاظم قلم چی: برنامه ریزی برای نوروز،به این چهار سوال پاسخ دهید

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 19 بهمن 97 + فایل صوتی

کاظم قلم چی: می‌خواهید بیشتر پیشرفت کنید؟ + ارزیابی 3 مرحله ای

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 5 بهمن 97 + فایل صوتی

1397 دی

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با پریا ولیزاده ، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

1397 آذر

مقاله کاظم قلم چی : بازیابی در ایام امتحانات

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 30 آذر 97 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : آیا می‌خواهید کیفیت مطالعه تان بهتر شود ؟

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 آذر 97 + فایل صوتی

1397 آبان

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 18 آبان 97 + فایل صوتی

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدامین جوادی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه 2

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدهادی اثناعشری، رتبه 6 ریاضی منطقه3

1397 مهر

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدمهدی جراحی، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه 1

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سیدشایان شجاعی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی افخمی‌نیا، رتبه‌ی 6 تجربی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی سالارحسینی، رتبه‌ی 7 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سروین آزادبخت، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا سلطانی، رتبه 8 تجربی منطقه 2

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با بهراد نعمت‌الهی، رتبه 5 تجربی منطقه 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا یزدانی، رتبه 9 تجربی ایثارگران

کاظم قلم چی : در یک نگاه ، برنامه‌های امسال شما در کانون

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 6 مهر 1397 + فایل صوتی

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با نسترن برزگر زنور، رتبه‌ی 9 هنر کشور

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با مهدی طالبی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با احمد سلیمی، رتبه‌ی 9 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی سرائر طوسی، رتبه‌ی 10 زبان کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با احمدرضا ابراهیمی، رتبه 7 ریاضی ایثارگر

بیشتر