برچسب

مطالب مرتبط با کاظم قلم چی

کاظم قلم چی

۱۳۹۵ دی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 24 دی 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 3 دی 95+فایل صوتی

۱۳۹۵ آذر

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 19 آذر 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 5 آذر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ آبان

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 21 آبان 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 7 آبان 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ مهر

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه‌ی راهبردی آزمون ها

صحبت‌های کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 9 مهر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ شهریور

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 26 شهریور 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 12 شهریور 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ مرداد

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 29 مرداد 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 15 مرداد 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ تیر

کاظم قلم چی : انتخاب رشته‌ی آسان کنکور در شش قدم

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 18 تیر 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 4 تیر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ خرداد

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 21 خرداد 95 + فایل صوتی

آنچه باید درباره دوران جمع بندی کنکور 95 بدانید + زمان بندی

پاسخ کاظم قلم چی به سوالات برترهای تبریز درباره جمع بندی کنکور

سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی

۱۳۹۵ اردیبهشت

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 17 اردیبهشت 95+فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 3 اردیبهشت 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ فروردین

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 20 فروردین 95+ فایل صوتی

پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزان ۱۷ فروردین

پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزان 16 فروردین

پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزان ۱۵ فروردین

پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزان 14 فروردین 95

۱۳۹۴ اسفند

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 21 اسفند 94 + فایل صوتی

پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان (۱۹ اسفند ۹۴)

بیشتر