کاظم قلم چی

برچسب ها

مطالب مرتبط با کاظم قلم چی

1397 تیر

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 22 تیر 97 + فایل صوتی

1397 اردیبهشت

پاسخ کاظم قلم‌چی به سؤالات دانش‌آموزان برتر تبریز

1397 فروردین

مقاله کاظم قلم چی : منابع دوران جمع بندی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 31 فروردین 97 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : روش مطالعه در دوران جمع بندی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 17 فروردین 97 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : چرا پروژه‌ی هفتم مهم است ؟

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 7 فروردین 97 + فایل صوتی

1396 اسفند

کاظم قلم چی:سوال‌های پیشنهادی نوروز (شخصی سازی شده برای شما)

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 4 اسفند 96 + فایل صوتی

1396 بهمن

کاظم قلم چی :برای برنامه ریزی نوروز به این چهار سوال پاسخ دهید

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 20 بهمن 96 + فایل صوتی

کاظم قلم چی : چگونه می‌توان در نوروز بیشترین پیشرفت را داشت ؟

1396 دی

کاظم قلم چی: آیا می‌توان سریع ترو مطمئن‌تر پیشرفت کرد؟ چگونه؟

1396 آذر

مقاله کاظم قلم چی : مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 17 آذر 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی:چرا با این که زیاد می‌خوانم، پیشرفت نمی‌کنم؟

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 3 آذر 96 + فایل صوتی

1396 آبان

کاظم قلم چی: می‌خواهید بیشتر پیشرفت کنید؟ + ارزیابی 3 مرحله ای

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 5 آبان 96 + فایل صوتی

1396 مهر

تجربیات و دستاورد‌های برترهای کنکور - جلسه نفرات برتر 21 مهر

کاظم قلم چی:برنامه راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان راحل می‌کند؟

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 21 مهر 96 + فایل صوتی

کاظم قلم چی:می خواهید پیشرفت کنید؟ جلسه دستاوردها راجدی بگیرید

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 7 مهر 96 + فایل صوتی

1396 شهریور

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 24 شهریور 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه راهبردی آزمون‌های کانون

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 17 شهریور 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : جعبه ابزار کارنامه

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 3 شهریور 96 + فایل صوتی

بیشتر