برچسب

مطالب مرتبط با کاظم قلم چی

کاظم قلم چی

۱۳۹۶ خرداد

جلسه نفرات برتر شهرستان تبریز با حضور کاظم قلم چی

۱۳۹۶ اردیبهشت

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 22 اردیبهشت 96+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 15 اردیبهشت 96 +فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : با منطق دوران جمع بندی کنکور آشنا شوید

مقاله کاظم قلم چی : دوران انتقالی یا دوران گذار

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر سوم دبیرستان - 8 اردیبهشت

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 1 اردیبهشت 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : روش‌های موثر برای هفته‌های پایانی

۱۳۹۶ فروردین

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 18 فروردین 96+فایل صوتی

کاظم قلم چی: پیشرفت زیاد درماه‌های پایانی، آیا واقعا ممکن است؟

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 7 فروردین 96 +فایل صوتی

۱۳۹۵ اسفند

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 20 اسفند 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی برای نوروز

مقاله کاظم قلم‌چی: هدف گذاری کوتاه مدت، هدف گذاری چند از 10

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 6 اسفند 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : انواع هدف گذاری برای دانش آموزان

مقاله کاظم قلم چی : هدف گذاری به روش SMART

برگزاری جشنواره بزرگداشت خیرین مدرسه‌ساز

۱۳۹۵ بهمن

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 15 بهمن 95 + فایل صوتی

کاظم قلم چی:درحدانتظارتان پیشرفت نکردید؟علت چیست؟+مدل3مرحله ای

۱۳۹۵ دی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 24 دی 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 3 دی 95+فایل صوتی

۱۳۹۵ آذر

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 19 آذر 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 5 آذر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ آبان

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 21 آبان 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 7 آبان 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ مهر

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه‌ی راهبردی آزمون ها

صحبت‌های کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 9 مهر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ شهریور

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 26 شهریور 95 + فایل صوتی

بیشتر