برچسب

مطالب مرتبط با کاظم قلم چی

کاظم قلم چی

۱۳۹۶ تیر

مقاله‌ی کاظم قلم‌چی: 3 روش مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

۱۳۹۶ خرداد

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه با نفرات برتر تهران

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 12 خرداد 96 + فایل صوتی

جلسه نفرات برتر شهر تبریز با حضور کاظم قلم چی

۱۳۹۶ اردیبهشت

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 22 اردیبهشت 96+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 15 اردیبهشت 96 +فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : با منطق دوران جمع بندی کنکور آشنا شوید

مقاله کاظم قلم چی : دوران انتقالی یا دوران گذار

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر سوم دبیرستان - 8 اردیبهشت

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 1 اردیبهشت 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : روش‌های موثر برای هفته‌های پایانی

۱۳۹۶ فروردین

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 18 فروردین 96+فایل صوتی

کاظم قلم چی: پیشرفت زیاد درماه‌های پایانی، آیا واقعا ممکن است؟

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 7 فروردین 96 +فایل صوتی

۱۳۹۵ اسفند

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 20 اسفند 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی برای نوروز

مقاله کاظم قلم‌چی: هدف گذاری کوتاه مدت، هدف گذاری چند از 10

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 6 اسفند 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : انواع هدف گذاری برای دانش آموزان

مقاله کاظم قلم چی : هدف گذاری به روش SMART

برگزاری جشنواره بزرگداشت خیرین مدرسه‌ساز

۱۳۹۵ بهمن

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 15 بهمن 95 + فایل صوتی

کاظم قلم چی:درحدانتظارتان پیشرفت نکردید؟علت چیست؟+مدل3مرحله ای

۱۳۹۵ دی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 24 دی 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 3 دی 95+فایل صوتی

۱۳۹۵ آذر

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 19 آذر 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 5 آذر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ آبان

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 21 آبان 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 7 آبان 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ مهر

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

بیشتر