نوروز 96

برچسب

مطالب مرتبط با کاظم قلم چی

کاظم قلم چی

۱۳۹۶ فروردین

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 7 فروردین 96 +فایل صوتی

۱۳۹۵ اسفند

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 20 اسفند 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی برای نوروز

مقاله کاظم قلم‌چی: هدف گذاری کوتاه مدت، هدف گذاری چند از 10

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 6 اسفند 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : انواع هدف گذاری برای دانش آموزان

مقاله کاظم قلم چی : هدف گذاری به روش SMART

برگزاری جشنواره بزرگداشت خیرین مدرسه‌ساز

۱۳۹۵ بهمن

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 15 بهمن 95 + فایل صوتی

کاظم قلم چی:درحدانتظارتان پیشرفت نکردید؟علت چیست؟+مدل3مرحله ای

۱۳۹۵ دی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 24 دی 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 3 دی 95+فایل صوتی

۱۳۹۵ آذر

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 19 آذر 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 5 آذر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ آبان

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 21 آبان 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 7 آبان 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ مهر

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه‌ی راهبردی آزمون ها

صحبت‌های کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 9 مهر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ شهریور

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 26 شهریور 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 12 شهریور 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ مرداد

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 29 مرداد 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 15 مرداد 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ تیر

کاظم قلم چی : انتخاب رشته‌ی آسان کنکور در شش قدم

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 18 تیر 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 4 تیر 95 + فایل صوتی

۱۳۹۵ خرداد

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 21 خرداد 95 + فایل صوتی

آنچه باید درباره دوران جمع بندی کنکور 95 بدانید + زمان بندی

پاسخ کاظم قلم چی به سوالات برترهای تبریز درباره جمع بندی کنکور

سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی

بیشتر