کاظم قلم چی

برچسب ها

مطالب مرتبط با کاظم قلم چی

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با مهدی طالبی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با احمد سلیمی، رتبه‌ی 9 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی سرائر طوسی، رتبه‌ی 10 زبان کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با احمدرضا ابراهیمی، رتبه 7 ریاضی ایثارگر

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با دانیال حبیبان، رتبه 2 تجربی ایثارگران

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با فاطمه خاشعی، رتبه‌ی 3 ریاضی ایثارگران

کاظم قلم چی:زمانی که دیگران درس نمی‌خوانندشماکارهای مهمی دارید

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 شهریور 97 + فایل صوتی

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با پریا ولیزاده ، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا فتحی، رتبه‌ی 10 انسانی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمد اسماعیلی، رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌2

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سجاد فقفور مغربی، رتبه‌ی 6 ریاضی کشور

مقاله کاظم قلم چی : ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا صدر یکتا، رتبه‌ی 4 تجربی کشور

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 شهریور 97 + فایل صوتی

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سارا کمالی زنوزی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محسن دهقان‌کار، رتبه‌ی3 ریاضی منطقه‌ی3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیر درخوش، رتبه‌ی 1 تجربی سهمیه

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با روزبه امین تفرشی، رتبه‌ی 5 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سیدمحمدصادق کشاورزی، رتبه‌ی2ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با طناز باقری، رتبه‌ی 3 تجربی ایثارگران

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با بهار رادمهر، رتبه‌ی 3 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیرحسین زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با آرمان زینالی، رتبه‌ی 9 تجربی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با عرفان آبادی‌فرد، رتبه‌ی 3 تجربی کشور

مقاله کاظم قلم چی : تحقیق چه می‌گوید ؟ دو روش برتر برای پیشرفت

بیشتر