برنامه و سوالات امتحان‌های هماهنگ استانی مقطع نهم - خرداد 98

با توجه به اینکه امتحانات مقطع نهم متوسطه به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود، در ادامه برنامه امتحانی هر استان را مشاهده خواهید نمود.
برنامه و سوالات امتحان‌های هماهنگ استانی مقطع نهم - خرداد 98 گفتگو با قبولی‌های تیزهوشان نهم: محمدحسین شکیبا گفتگو با قبولی‌های نمونه‌دولتی:سیدمهدی کشاورز گفتگو با قبولی‌های نمونه دولتی نهم: فاطمه قنبرعلی محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم

خرید کتاب کوتاه کننده لینک