نفرات برتر کنکور 97 چند سال دانش آموزان کانون بودند و در چند آزمون برنامه ای کانون شرکت کردند ؟ برای مشاهده کارنامه های کانون کلیک کنید


خرید کتاب کتاب ملت عشق کتاب زندگی خود را طراحی کنید
ترکیب توابع از ریاضی دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی