نفرات برتر کنکور 98 چند سال دانش آموزان کانون بودند و در چند آزمون برنامه ای کانون شرکت کردند ؟ به تعداد آزمون ها و سال های حضور دقت کنید
خرید کتاب کوتاه کننده لینک