کنکور هنرستان : آزمون‌های برنامه ای کانون برای 9 رشته

بر اساس مصوبة جلسة پانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو که در تاریخ 17/10/97 اعلام شد، در 9 رشتة فنی و حرفه‌ای زیر کنکور هنرستان برگزار خواهد شد.
کنکور هنرستان : آزمون‌های برنامه ای کانون برای 9 رشته آمادگی آزمون 3 اسفند درس تاسیسات ساختمان(یازدهم معماری) آمادگی آزمون 3 اسفند درس عناصر و جزئیات آمادگی آزمون 3 اسفند درس نقشه کشی معماری تحلیل آزمون 19 بهمن دوازدهم حسابداری

خرید کتاب کوتاه کننده لینک