کانون فرهنگی آموزش قلم چی

آخرین اخبار کانون ،دریافت کارنامه، کنکور، مراکز آمورشی ، تیزهوشان ، امتحان نهایی


کلاس چندمی هستید ؟دانلود پاسخ امتحان نهایی خرداد 96

حداقل چند ساعت پس از برگزاری امتحان‌های نهایی خرداد 96 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید .
دانلود پاسخ امتحان نهایی خرداد 96 ویژگی‌های آزمون 7مهر هفتم کتاب مجموعه سوالات امتحانی هشتم ویژگی‌های آزمون 7 مهر هشتم بازیابی آمار و احتمال (دهم)