کنکور هنرستان : آزمون‌های برنامه ای کانون برای 9 رشته

بر اساس مصوبة جلسة پانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو که در تاریخ 17/10/97 اعلام شد، در 9 رشتة فنی و حرفه‌ای زیر کنکور هنرستان برگزار خواهد شد.
کنکور هنرستان : آزمون‌های برنامه ای کانون برای 9 رشته آمادگی آزمون 13اردیبهشت دهم گرافیک- عکاسی1(بخش دوم) آشنایی با رشته‌ی موسیقی نوازندگی ساز ایرانی آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم حسابداری بدانید آمادگی آزمون 13اردیبهشت دهم گرافیک-طراحی1

خرید کتاب کوتاه کننده لینک