معرفی شغل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

برنامه ریزی، راه اندازی و مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات. رهبری و راهنمایی کارکنان فنی. عمل بعنوان رابط میان جنبه‌های تجاری و فنی پروژه. برنامه ریزی مراحل پروژه و ...

معرفی شغل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

تعریف

برنامه ریزی، راه اندازی و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات. رهبری و راهنمایی کارکنان فنی. عمل بعنوان رابط میان جنبه های تجاری و فنی پروژه. برنامه ریزی مراحل پروژه و ارزیابی مفاهیم تجاری برای هر مرحله. بررسی پیشرفت برای اطمینان از اتمام کار در مهلت معین شده و با هزینه های تعیین شده.


وظایف

 • مدیریت اجرای پروژه برای اطمینان از تبعیت آن از بودجه، برنامه و محدوده ها

 • توسعه یا به روز رسانی برنامه های پروژه های فناوری اطلاعات شامل اطلاعاتی چون اهداف پروژه، فناوری ها، سیستم ها، ویژگی های اطلاعات، برنامه ها، بودجه و کارکنان

 • بررسی و یافتن مراحل برجسته و قابل تحویل پروژه

 • رایزنی با پرسنل پروژه برای شناسایی و حل مشکلات

 • توسعه و مدیریت ساختار شکسته کار (WBS) اطلاعات پروژه های فناوری اطلاعات


دانش

 • مدیریت: علم اصول مدیریت و تجارت شامل برنامه ریزی استراتژیک، تخصیص منابع، مدلسازی منابع انسانی، تکنیک های رهبری، روش های تولید و هماهنگی افراد و منابع.

 • خدمات خصوصی و مشتری: شامل تشخیص نیاز مشتری، کسب استاندارد های کیفیت در خدمات و ارزیابی میزان رضایت مشتری.

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

 • کامپیوتر و الکترونیک: دانش برد های مدار، پردازنده ها، تراشه ها، تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر شامل استفاده و برنامه نویسی.

 • ریاضی: علم حساب، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربرد های آنها.

معرفی شغل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات


توانایی ها

 • درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده ها از جملاتی که بیان می شود

 • بیان زبانی: توانایی مخابره کردن و ایده ها در گفتار به گونه ای که افراد متوجه شوند.

 • درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک ایده ها و اطلاعات از میان مطالب نوشتاری

 • بیان نوشتاری: توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در نوشتار به طوری که برای دیگران قابل درک باشد

 • حساسیت به مسئله: توانایی گفتن اینکه چه زمانی چیزی اشتباه است یه احتمال اشتباه می رود. شامل حل مسئله نمی شود، فقط شناسایی وجود مشکل است.


چه کارهایی انجام می دهند؟

 • سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کارها: تعیین اهداف خاص و برنامه ریزی برای اولویت بندی، سازماندهی و تکمیل کار.

 • ارتباط با سرپرستان، همکاران و زیردستان: فراهم کردن اطلاعات برای سرپرستان، همکاران یا زیر دستان به وسیله تلفن، ایمیل یا به صورت شخصی.

 • زمان بندی کار و فعالیت ها: برنامه ریزی رخداد ها، برنامه ها و فعالیت ها برای همه افراد

 • هماهنگی کار و فعالیت های دیگران: گردآوری اعضای گروه برای کار با یکدیگر برای حصول نتایج

 • تصمیم گیری و حل مسئله: تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکل

معرفی شغل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات


این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 • متهورانه (سوداگر): مشاغل متهوارنه غالبا درگیر راه اندازی و پیشبرد پروژه ها هستند. این گونه مشاغل می توانند شامل رهبری دیگران و تصمیم گیری های بسیار باشد. گاهی آنها نیاز به پذیرش ریسک هستند و اغلب با معاملات سر و کار دارند.

 • قراردادی: این گونه شخصیت ها تمایل به دنبال کردن رویه های تنظیم شده و انجام کارهای روتین دارند. این مشاغل می تواند شامل کار با اطلاعات جزئیات بیش از ایده ها باشند. در این شغل معمولا یک خط واضح معتبر برای دنبال کردن وجود دارد.


این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • موفقیت: این شغل برای افراد نتیجه محور مناسب است و به افراد اجازه می دهد تا از قویترین توانایی های خود استفاده کنند.

 • استقلال: به کارکنان اجازه داده می شود تا به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مشابه عبارتند از خلاقیت و مسئولیت

 • شرایط کاری: این شغل موجب رضایت افرادی می شود که امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را دوست دارند. نیازهای مشابه عبارتند از فعالیت، جبران خدمات، استقلال، امنیت، تنوع و سایر شرایط کاری است.

منبع :