راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران بازدید: 11015 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 7114 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 6701 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي داد... بازدید: 5999 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 5668 دانشگاه اصفهان بازدید: 5514 دانشگاه شيراز بازدید: 5307 دانشگاه تبريز بازدید: 5094 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 4805 دانشگاه قم بازدید: 4505 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 4287 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 4220 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 4152 دانشگاه كاشان بازدید: 4115 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد بازدید: 4095 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 4080 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 4011 دانشگاه زنجان بازدید: 3990 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 3987 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 3965 دانشگاه لرستان - خرم آباد بازدید: 3963 دانشگاه شهرکرد بازدید: 3957 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان بازدید: 3899 دانشگاه خليج فارس - بوشهر بازدید: 3898 دانشگاه سمنان بازدید: 3896 دانشگاه بيرجند بازدید: 3865 دانشگاه بجنورد بازدید: 3834 دانشگاه زابل بازدید: 3764 پرديس شهيد باهنر - بيرجند بازدید: 3745 پرديس امام سجاد - بيرجند بازدید: 3742 دانشگاه صنعتي شاهرود بازدید: 3741
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید