راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران بازدید: 8763 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 5596 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 5311 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي داد... بازدید: 4635 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 4453 دانشگاه اصفهان بازدید: 4326 دانشگاه شيراز بازدید: 4101 دانشگاه تبريز بازدید: 3906 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 3710 دانشگاه قم بازدید: 3485 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 3281 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 3195 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 3174 دانشگاه كاشان بازدید: 3131 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 3112 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد بازدید: 3066 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 3023 دانشگاه زنجان بازدید: 2999 دانشگاه شهرکرد بازدید: 2991 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 2982 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 2974 دانشگاه لرستان - خرم آباد بازدید: 2964 دانشگاه خليج فارس - بوشهر بازدید: 2927 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان بازدید: 2924 دانشگاه سمنان بازدید: 2921 دانشگاه بيرجند بازدید: 2906 دانشگاه بجنورد بازدید: 2866 دانشگاه زابل بازدید: 2810 دانشگاه صنعتي شاهرود بازدید: 2789 پرديس شهيد باهنر - بيرجند بازدید: 2787 پرديس امام سجاد - بيرجند بازدید: 2785
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید