راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران بازدید: 10447 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 6756 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 6377 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي داد... بازدید: 5689 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 5399 دانشگاه اصفهان بازدید: 5245 دانشگاه شيراز بازدید: 5025 دانشگاه تبريز بازدید: 4840 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 4569 دانشگاه قم بازدید: 4290 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 4077 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 4005 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 3949 دانشگاه كاشان بازدید: 3908 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد بازدید: 3883 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 3873 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 3799 دانشگاه زنجان بازدید: 3773 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 3768 دانشگاه شهرکرد بازدید: 3755 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 3754 دانشگاه لرستان - خرم آباد بازدید: 3753 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان بازدید: 3701 دانشگاه خليج فارس - بوشهر بازدید: 3694 دانشگاه سمنان بازدید: 3682 دانشگاه بيرجند بازدید: 3665 دانشگاه بجنورد بازدید: 3628 دانشگاه زابل بازدید: 3567 پرديس امام سجاد - بيرجند بازدید: 3546 پرديس شهيد باهنر - بيرجند بازدید: 3546 دانشگاه صنعتي شاهرود بازدید: 3542
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید