تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
حقوق
تعداد بازدید: 53201
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 30286
مديريت
تعداد بازدید: 17954
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 11693
علوم قضايي
تعداد بازدید: 9623
علوم سياسي
تعداد بازدید: 9357
حسابداري
تعداد بازدید: 9281
دبيري زبان و ادبيات عرب
تعداد بازدید: 6593
زبان و ادبيات فارسي
تعداد بازدید: 6092
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
تعداد بازدید: 5945
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 5260
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 4979
علوم اجتماعي
تعداد بازدید: 4722
علوم ورزشي
تعداد بازدید: 4590
راهنمايي و مشاوره
تعداد بازدید: 4157
فلسفه
تعداد بازدید: 4140
تاريخ
تعداد بازدید: 3373
کارداني امور بانکي
تعداد بازدید: 2981
مديريت هتلداري
تعداد بازدید: 2853
الهيات و معارف اسلامي
تعداد بازدید: 2563
ژئومورفولوژي
تعداد بازدید: 2496
جغرافيا
تعداد بازدید: 2246
مددکاري اجتماعي
تعداد بازدید: 2187
باستان شناسي
تعداد بازدید: 2122
تربيت معلم قرآن مجيد
تعداد بازدید: 2105
روزنامه نگاري
تعداد بازدید: 1899
علوم ارتباطات اجتماعي
تعداد بازدید: 1651
زبان و ادبيات عربي
تعداد بازدید: 1582
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
تعداد بازدید: 1504
مديريت و بازرگاني دريايي
تعداد بازدید: 1492
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
تعداد بازدید: 1414
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 9649
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 5627
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 4990
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 3495
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
تعداد بازدید: 3323
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 2835
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 2777
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 2604
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2432
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 2199
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2186
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 2063
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 1981
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 1807
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 1768
موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
تعداد بازدید: 1745
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 1724
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 1684
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1604
دانشگاه شهيد مطهري
تعداد بازدید: 1581
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 1494
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1491
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1480
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 1444
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
تعداد بازدید: 1384
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1366
دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران
تعداد بازدید: 1347
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1314
دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب
تعداد بازدید: 1266
دانشگاه اروميه
تعداد بازدید: 1259
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1196
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار انسانیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید