راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران بازدید: 6817 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 4111 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 3962 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي داد... بازدید: 3268 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 3217 دانشگاه اصفهان بازدید: 3095 دانشگاه شيراز بازدید: 2854 دانشگاه تبريز بازدید: 2670 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 2574 دانشگاه قم بازدید: 2375 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 2161 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 2083 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 2076 دانشگاه كاشان بازدید: 2048 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 2018 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد بازدید: 1975 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 1923 دانشگاه شهرکرد بازدید: 1907 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 1898 دانشگاه زنجان بازدید: 1885 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 1881 دانشگاه لرستان - خرم آباد بازدید: 1876 دانشگاه خليج فارس - بوشهر بازدید: 1845 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان بازدید: 1844 دانشگاه سمنان بازدید: 1839 دانشگاه بيرجند بازدید: 1828 دانشگاه بجنورد بازدید: 1789 دانشگاه زابل بازدید: 1735 دانشگاه صنعتي شاهرود بازدید: 1711 پرديس شهيد باهنر - بيرجند بازدید: 1709 پرديس امام سجاد - بيرجند بازدید: 1703
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید