تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
حقوق
تعداد بازدید: 58038
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 32491
مديريت
تعداد بازدید: 19933
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 12687
علوم قضايي
تعداد بازدید: 10907
علوم سياسي
تعداد بازدید: 10181
حسابداري
تعداد بازدید: 9954
دبيري زبان و ادبيات عرب
تعداد بازدید: 7296
زبان و ادبيات فارسي
تعداد بازدید: 6755
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
تعداد بازدید: 6420
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 5752
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 5277
علوم اجتماعي
تعداد بازدید: 5075
علوم ورزشي
تعداد بازدید: 5019
فلسفه
تعداد بازدید: 4596
راهنمايي و مشاوره
تعداد بازدید: 4413
تاريخ
تعداد بازدید: 3651
کارداني امور بانکي
تعداد بازدید: 3266
مديريت هتلداري
تعداد بازدید: 3134
الهيات و معارف اسلامي
تعداد بازدید: 2814
ژئومورفولوژي
تعداد بازدید: 2703
جغرافيا
تعداد بازدید: 2429
مددکاري اجتماعي
تعداد بازدید: 2412
تربيت معلم قرآن مجيد
تعداد بازدید: 2347
باستان شناسي
تعداد بازدید: 2289
روزنامه نگاري
تعداد بازدید: 2079
علوم ارتباطات اجتماعي
تعداد بازدید: 1810
زبان و ادبيات عربي
تعداد بازدید: 1720
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
تعداد بازدید: 1628
مديريت و بازرگاني دريايي
تعداد بازدید: 1618
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
تعداد بازدید: 1523
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 10295
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 6066
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 5338
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 3858
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
تعداد بازدید: 3644
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 3123
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 3038
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 2876
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2693
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 2454
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2439
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 2332
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 2239
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 2063
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2026
موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
تعداد بازدید: 2002
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 1980
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 1916
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1868
دانشگاه شهيد مطهري
تعداد بازدید: 1833
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 1751
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1734
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1716
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 1694
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
تعداد بازدید: 1620
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1617
دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران
تعداد بازدید: 1599
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1561
دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب
تعداد بازدید: 1509
دانشگاه اروميه
تعداد بازدید: 1506
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1441
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار انسانیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید