نوروز 96
تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
حقوق
تعداد بازدید: 61045
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 33957
مديريت
تعداد بازدید: 21333
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 13208
علوم قضايي
تعداد بازدید: 11687
علوم سياسي
تعداد بازدید: 10636
حسابداري
تعداد بازدید: 10360
دبيري زبان و ادبيات عرب
تعداد بازدید: 7679
زبان و ادبيات فارسي
تعداد بازدید: 7116
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
تعداد بازدید: 6701
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 6083
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 5489
علوم اجتماعي
تعداد بازدید: 5324
علوم ورزشي
تعداد بازدید: 5237
فلسفه
تعداد بازدید: 4848
راهنمايي و مشاوره
تعداد بازدید: 4603
تاريخ
تعداد بازدید: 3818
کارداني امور بانکي
تعداد بازدید: 3411
مديريت هتلداري
تعداد بازدید: 3331
الهيات و معارف اسلامي
تعداد بازدید: 2962
ژئومورفولوژي
تعداد بازدید: 2799
مددکاري اجتماعي
تعداد بازدید: 2565
جغرافيا
تعداد بازدید: 2540
تربيت معلم قرآن مجيد
تعداد بازدید: 2471
باستان شناسي
تعداد بازدید: 2398
روزنامه نگاري
تعداد بازدید: 2218
علوم ارتباطات اجتماعي
تعداد بازدید: 1920
زبان و ادبيات عربي
تعداد بازدید: 1784
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
تعداد بازدید: 1699
مديريت و بازرگاني دريايي
تعداد بازدید: 1693
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
تعداد بازدید: 1576
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 10591
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 6216
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 5459
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 3942
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
تعداد بازدید: 3762
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 3193
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 3090
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 2933
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2760
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 2509
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2501
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 2395
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 2311
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 2133
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2065
موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
تعداد بازدید: 2062
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 2033
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 1957
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1914
دانشگاه شهيد مطهري
تعداد بازدید: 1875
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 1802
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1779
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1754
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 1752
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
تعداد بازدید: 1670
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1656
دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران
تعداد بازدید: 1651
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1609
دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب
تعداد بازدید: 1564
دانشگاه اروميه
تعداد بازدید: 1540
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1471
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار انسانیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید