تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
حقوق
تعداد بازدید: 80128
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 43748
مديريت
تعداد بازدید: 32108
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 17457
علوم قضايي
تعداد بازدید: 15824
علوم سياسي
تعداد بازدید: 14035
حسابداري
تعداد بازدید: 13312
دبيري زبان و ادبيات عرب
تعداد بازدید: 10700
زبان و ادبيات فارسي
تعداد بازدید: 10361
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 8504
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
تعداد بازدید: 8039
علوم اجتماعي
تعداد بازدید: 7134
علوم ورزشي
تعداد بازدید: 7017
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 6999
فلسفه
تعداد بازدید: 6559
راهنمايي و مشاوره
تعداد بازدید: 5957
تاريخ
تعداد بازدید: 4944
مديريت هتلداري
تعداد بازدید: 4698
کارداني امور بانکي
تعداد بازدید: 4421
الهيات و معارف اسلامي
تعداد بازدید: 4395
مددکاري اجتماعي
تعداد بازدید: 3756
ژئومورفولوژي
تعداد بازدید: 3579
تربيت معلم قرآن مجيد
تعداد بازدید: 3452
جغرافيا
تعداد بازدید: 3338
روزنامه نگاري
تعداد بازدید: 3258
باستان شناسي
تعداد بازدید: 3057
علوم ارتباطات اجتماعي
تعداد بازدید: 2663
زبان و ادبيات عربي
تعداد بازدید: 2289
مديريت و بازرگاني دريايي
تعداد بازدید: 2207
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
تعداد بازدید: 2107
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
تعداد بازدید: 2098
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 12309
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 7210
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 6359
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 4590
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
تعداد بازدید: 4406
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 3679
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 3547
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 3382
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 3184
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2930
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 2847
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 2780
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 2597
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2438
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 2400
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 2393
موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
تعداد بازدید: 2289
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 2283
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 2257
دانشگاه شهيد مطهري
تعداد بازدید: 2157
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 2097
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 2081
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 2034
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 2006
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
تعداد بازدید: 1949
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1921
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1906
دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران
تعداد بازدید: 1887
دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب
تعداد بازدید: 1804
دانشگاه اروميه
تعداد بازدید: 1800
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1722
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار انسانیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید