تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
حقوق
تعداد بازدید: 69269
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 38186
مديريت
تعداد بازدید: 25799
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 14959
علوم قضايي
تعداد بازدید: 13532
علوم سياسي
تعداد بازدید: 12023
حسابداري
تعداد بازدید: 11603
دبيري زبان و ادبيات عرب
تعداد بازدید: 8683
زبان و ادبيات فارسي
تعداد بازدید: 8332
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
تعداد بازدید: 7289
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 7036
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 6063
علوم اجتماعي
تعداد بازدید: 6034
علوم ورزشي
تعداد بازدید: 6019
فلسفه
تعداد بازدید: 5533
راهنمايي و مشاوره
تعداد بازدید: 5141
تاريخ
تعداد بازدید: 4277
مديريت هتلداري
تعداد بازدید: 3879
کارداني امور بانکي
تعداد بازدید: 3861
الهيات و معارف اسلامي
تعداد بازدید: 3471
ژئومورفولوژي
تعداد بازدید: 3113
مددکاري اجتماعي
تعداد بازدید: 3053
تربيت معلم قرآن مجيد
تعداد بازدید: 2894
جغرافيا
تعداد بازدید: 2889
باستان شناسي
تعداد بازدید: 2679
روزنامه نگاري
تعداد بازدید: 2613
علوم ارتباطات اجتماعي
تعداد بازدید: 2229
زبان و ادبيات عربي
تعداد بازدید: 1965
مديريت و بازرگاني دريايي
تعداد بازدید: 1905
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
تعداد بازدید: 1902
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
تعداد بازدید: 1804
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 11312
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 6573
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 5835
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 4181
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
تعداد بازدید: 3987
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 3379
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 3261
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 3090
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2905
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2647
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 2626
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 2526
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 2413
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 2224
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2198
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 2171
موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
تعداد بازدید: 2141
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 2059
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 2026
دانشگاه شهيد مطهري
تعداد بازدید: 1981
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 1904
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1903
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1860
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 1846
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
تعداد بازدید: 1771
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1742
دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران
تعداد بازدید: 1739
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1728
دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب
تعداد بازدید: 1645
دانشگاه اروميه
تعداد بازدید: 1625
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1560
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار انسانیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید