راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران بازدید: 238 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 116 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 115 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي داد... بازدید: 89 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 67 دانشگاه اصفهان بازدید: 56 دانشگاه شيراز بازدید: 55 دانشگاه تبريز بازدید: 42 دانشگاه خوارزمي تهران بازدید: 37 پرديس نسيبه - تهران بازدید: 36 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 34 پرديس شهيد باهنر - شيراز بازدید: 31 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) بازدید: 31 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد بازدید: 30 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 20 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار بازدید: 18 پرديس شهيد مدرس - سنندج بازدید: 17 پرديس شهيد رجايي - شيراز بازدید: 16 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 16 دانشگاه يزد بازدید: 16 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 15 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج بازدید: 15 پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج بازدید: 14 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) بازدید: 14 پرديس شهيد رجايي - اروميه بازدید: 14 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران بازدید: 13 پرديس شهيد باهنر - اصفهان بازدید: 12 پرديس شهيد چمران - تهران بازدید: 12 پرديس امير کبير - كرج بازدید: 12 پرديس شهيد مفتح - شهرري بازدید: 11 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج بازدید: 11
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید