هوشمند سازی مدارس

مطالب مرتبط با هوشمند سازی مدارس

1397 تیر

هوشمندسازی 3مدرسه روستایی در کرمانشاه توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازى 10 کلاس در منطقه 5 تهران توسط بنیاد قلم چى

هوشمندسازی یک هنرستان در نورآباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازى 10 کلاس در فارسان توسط بنیاد قلم چى

هوشمندسازی یک مدرسه در شیروان توسط بنیاد قلم چی

1397 خرداد

هوشمندسازی یک مدرسه در شهر زاهدان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در کرمان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در روستای سرواله توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در شهر تبریز توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در شهر آمل توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در نجف آباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 4 مدرسه در مهاباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی دبستان موحدی شهر گرگان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در دره شهر توسط بنیاد قلم چی

1397 اردیبهشت

هوشمندسازی 2 مدرسه در شهر ری توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 5 مدرسه در نظرآباد توسط بنیاد قلم چی

1397 فروردین

هوشمندسازی 2 مدرسه در حومه شهر مشهد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی و تجهیز دبیرستان متقین در تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 8 مدرسه در شهرستان مهاباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در شهرستان زارچ توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی سه مدرسه در شهرستان دهاقان توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه و هوشمندسازی آموزشگاه شبانه روزی در طبس

تجهیز و هوشمندسازی مجتمع آموزشی در پاکدشت توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی دبیرستان قلم چی منطقه 15 تهران

1396 اسفند

هوشمندسازی 5 مدرسه روستایی در بندر ترکمن توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 8 مدرسه در شهر گلپایگان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی دو مدرسه در شهرستان نائین توسط بنیاد قلم چی

افتتاح 6 مدرسه بنیاد قلم چی در شش روستای استان کرمانشاه

افتتاح دو مدرسه قلم چی روستاهای سرواله و باغچه مریم در دهگلان

بیشتر