هوشمند سازی مدارس

مطالب مرتبط با هوشمند سازی مدارس

1397 اسفند

هوشمندسازی 3 مدرسه در امیدیه توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در منطقه 15 تهران

مدرسه 16 کلاسه قلم چی شهر گرگان افتتاح شد

افتتاح مدرسه 6 کلاسه بنیاد قلم چی در شهر گلشن (دهاقان اصفهان)

1397 بهمن

مدرسه 6 کلاسه بنیاد قلم چی شهر بن افتتاح شد

هوشمندسازی 10 مدرسه در نطنز توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در باینگان توسط بنیاد قلم چی

دبیرستان 9 کلاسه تیزهوشان بنیاد قلم چی تربت جام افتتاح شد

هوشمندسازی 6 مدرسه در ملکان توسط بنیاد قلم چی

دبستان اهدائی بنیاد قلم چی در شهر ریز افتتاح شد

دبستان اهدائی بنیاد قلم چی در بشیر آباد افتتاح شد

افتتاح 23 مدرسه هوشمندسازی شده در شهرستان زیرکوه

1397 دی

هوشمندسازی دبیرستان شبانه روزی در بروجرد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در شهر سنقر توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی مدرسه روستایی در شهریار توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی هنرستان پسرانه در شهر بهارستان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 4 کلاس درس در روستای ابرندآباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 9 مدرسه در دهاقان توسط بنیاد قلم چی

نخستین مدرسه بنیاد قلم چی در خراسان شمالی افتتاح شد

1397 آذر

افتتاح کارگاه کامپیوتری تجهیزشده مجتمع آموزشی نابینایان محبی

1397 مهر

هوشمندسازی 186 کلاس در نیمه نخست امسال

دبیرستان 12 کلاسه فرزانگان قلم چی شهر اراک افتتاح شد

دبستان قلم چی منطقه 11 تهران افتتاح و بهره برداری شد

1397 شهریور

افتتاح 100کلاس هوشمندسازی شده بنیادقلم‌چی در چهارمحال‌وبختیاری

هوشمندسازی 5 مدرسه در بندر دیلم توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در فارسان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در منطقه 18 تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 4 مدرسه در شهرستان فنوج توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در ایوان غرب توسط بنیاد قلم چی

بیشتر