هوشمند سازی مدارس

مطالب مرتبط با هوشمند سازی مدارس

1397 مهر

هوشمندسازی 186 کلاس در نیمه نخست امسال

دبیرستان 12 کلاسه فرزانگان قلم چی شهر اراک افتتاح شد

دبستان قلم چی منطقه 11 تهران افتتاح و بهره برداری شد

1397 شهریور

افتتاح 100کلاس هوشمندسازی شده بنیادقلم‌چی در چهارمحال‌وبختیاری

هوشمندسازی 5 مدرسه در بندر دیلم توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در فارسان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در منطقه 18 تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 4 مدرسه در شهرستان فنوج توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در ایوان غرب توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2مدرسه در مناطق 16 و 19 تهران توسط بنیاد قلم چی

1397 مرداد

هوشمندسازی 2مدرسه استثنایی در تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در منطقه 16 تهران توسط بنیاد قلم چی

1397 تیر

هوشمندسازی 3مدرسه روستایی در کرمانشاه توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازى 10 کلاس در منطقه 5 تهران توسط بنیاد قلم چى

هوشمندسازی یک هنرستان در نورآباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازى 10 کلاس در فارسان توسط بنیاد قلم چى

هوشمندسازی یک مدرسه در شیروان توسط بنیاد قلم چی

1397 خرداد

هوشمندسازی یک مدرسه در شهر زاهدان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در کرمان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در روستای سرواله توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در شهر تبریز توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در شهر آمل توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در نجف آباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 4 مدرسه در مهاباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی دبستان موحدی شهر گرگان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در دره شهر توسط بنیاد قلم چی

1397 اردیبهشت

هوشمندسازی 2 مدرسه در شهر ری توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 5 مدرسه در نظرآباد توسط بنیاد قلم چی

1397 فروردین

هوشمندسازی 2 مدرسه در حومه شهر مشهد توسط بنیاد قلم چی

بیشتر