بنیاد قلم چی

مطالب مرتبط با بنیاد قلم چی

1397 تیر

گزارش ساخت مدرسه 12 کلاسه زاهدان و مدارس توپی

گزارش پیشرفت ساخت مدرسه تیزهوشان قلم چی سراوان

پیشرفت ساخت کتابخانه قلم چی دانشگاه سیستان و بلوچستان

گفتگو با جعفر شریعتی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

گزارش ساخت مدرسه قلم چی در سرپل ذهاب

گزارش ساخت مدرسه 12 کلاسه قلم چی در زاهدان

گزارش ساخت 2مدرسه روستایی قلم چی در کرمانشاه

اهدا دفترچه نمونه سوالات کنکور به خط بریل به بورسیه‌های نابینا

گزارش ساخت 2 مدرسه روستایی قلم چی در کردستان

اهدا رایانه به یک مدرسه در ایوان غرب توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در شهر تویسرکان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 3مدرسه روستایی در کرمانشاه توسط بنیاد قلم چی

تکمیل ساخت مدرسه 16 کلاسه توسط بنیاد قلم چی در استان گلستان

افتتاح کارگاه کامپیوتری تجهیز شده مجتمع نابینایان نرجس

ساخت 5 مدرسه روستایی توسط بنیاد قلم چی در کردستان

بزرگداشت مقام معلمان مدارس قلم چی در استان سیستان و بلوچستان

هوشمندسازى 10 کلاس در منطقه 5 تهران توسط بنیاد قلم چى

هوشمندسازی یک هنرستان در نورآباد توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازى 10 کلاس در فارسان توسط بنیاد قلم چى

اهداء کتاب به بورسیه‌های بنیاد قلم چی در سال 97

تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در چالدران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی یک مدرسه در شیروان توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در شهر ملکان توسط بنیاد قلم چی

ساخت مدرسه روستایی توسط مهرداد عالی پور در سراب

افزایش کیفیت و کمیت در بورسیه هاى شبستر

1397 خرداد

ساخت مدرسه 12 کلاسه قلم چی در سیستان و بلوچستان

ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: خرداد

هوشمندسازی یک مدرسه در شهر زاهدان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 2 مدرسه در کرمان توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در پاکدشت توسط بنیادقلم چی

بیشتر