تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور ریاضی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
مهندسي برق
تعداد بازدید: 98511
مهندسي مکانيک
تعداد بازدید: 83276
مهندسي کامپيوتر
تعداد بازدید: 82650
مهندسي عمران
تعداد بازدید: 74763
مهندسي پزشکي
تعداد بازدید: 70778
مهندسي معماري
تعداد بازدید: 60807
مهندسي شيمي
تعداد بازدید: 52784
مهندسي نفت
تعداد بازدید: 51517
مهندسي صنايع
تعداد بازدید: 51301
مهندسي هوافضا
تعداد بازدید: 45303
حسابداري
تعداد بازدید: 24478
فيزيک
تعداد بازدید: 22489
معماري داخلي
تعداد بازدید: 20762
مهندسي پليمر
تعداد بازدید: 18276
مديريت
تعداد بازدید: 18149
مهندسي مواد
تعداد بازدید: 17790
دکتراي پيوسته فيزيک
تعداد بازدید: 17374
مهندسي شهرسازي
تعداد بازدید: 16827
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 16151
علوم کامپيوتر
تعداد بازدید: 15007
مهندسي مواد و متالور‍ژي
تعداد بازدید: 12961
مديريت
تعداد بازدید: 12249
مهندسي اپتيک و ليزر
تعداد بازدید: 11419
مهندسي دريا
تعداد بازدید: 11033
مکاترونيک
تعداد بازدید: 10852
رياضي
تعداد بازدید: 10552
شيمي
تعداد بازدید: 9654
رياضيات و کاربردها
تعداد بازدید: 9095
مهندسي خودرو
تعداد بازدید: 8728
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 8477
مهندسي کشتي
تعداد بازدید: 7847
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 26715
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 23384
دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
تعداد بازدید: 18265
دانشگاه صنعتي اصفهان
تعداد بازدید: 14946
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 13866
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 13815
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
تعداد بازدید: 13321
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 11967
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 10171
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 8773
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 8630
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 7922
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 7297
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 6053
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 5821
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 5670
دانشگاه صنعتي شيراز
تعداد بازدید: 5577
دانشگاه صنعتي بابل
تعداد بازدید: 5497
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 5191
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 5171
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 4928
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 4764
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
تعداد بازدید: 4531
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 4512
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 4409
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 4322
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 3966
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 3867
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 3722
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 3547
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 3532
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه ریاضی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار ریاضیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید