نوروز 96
تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور ریاضی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
مهندسي برق
تعداد بازدید: 102669
مهندسي مکانيک
تعداد بازدید: 87269
مهندسي کامپيوتر
تعداد بازدید: 86797
مهندسي عمران
تعداد بازدید: 78089
مهندسي پزشکي
تعداد بازدید: 74226
مهندسي معماري
تعداد بازدید: 63811
مهندسي شيمي
تعداد بازدید: 54740
مهندسي نفت
تعداد بازدید: 54212
مهندسي صنايع
تعداد بازدید: 53355
مهندسي هوافضا
تعداد بازدید: 47901
حسابداري
تعداد بازدید: 25524
فيزيک
تعداد بازدید: 23578
معماري داخلي
تعداد بازدید: 21744
مهندسي پليمر
تعداد بازدید: 18951
مديريت
تعداد بازدید: 18927
مهندسي مواد
تعداد بازدید: 18508
دکتراي پيوسته فيزيک
تعداد بازدید: 18171
مهندسي شهرسازي
تعداد بازدید: 17455
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 17194
علوم کامپيوتر
تعداد بازدید: 15693
مهندسي مواد و متالور‍ژي
تعداد بازدید: 13422
مديريت
تعداد بازدید: 12731
مهندسي اپتيک و ليزر
تعداد بازدید: 11881
مهندسي دريا
تعداد بازدید: 11745
مکاترونيک
تعداد بازدید: 11411
رياضي
تعداد بازدید: 11120
شيمي
تعداد بازدید: 10122
رياضيات و کاربردها
تعداد بازدید: 9460
مهندسي خودرو
تعداد بازدید: 9197
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 8879
مهندسي کشتي
تعداد بازدید: 8185
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 27390
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 23860
دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
تعداد بازدید: 18638
دانشگاه صنعتي اصفهان
تعداد بازدید: 15150
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 14102
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 14044
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
تعداد بازدید: 13558
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 12122
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 10351
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 8960
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 8776
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 8061
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 7402
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 6167
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 5927
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 5797
دانشگاه صنعتي شيراز
تعداد بازدید: 5688
دانشگاه صنعتي بابل
تعداد بازدید: 5610
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 5270
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 5268
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 5018
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 4888
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
تعداد بازدید: 4615
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 4595
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 4540
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 4395
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 4063
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 3944
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 3809
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 3645
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 3617
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه ریاضی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار ریاضیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی