تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور ریاضی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
مهندسي برق
تعداد بازدید: 92616
مهندسي مکانيک
تعداد بازدید: 78130
مهندسي کامپيوتر
تعداد بازدید: 77240
مهندسي عمران
تعداد بازدید: 70165
مهندسي پزشکي
تعداد بازدید: 66371
مهندسي معماري
تعداد بازدید: 56629
مهندسي شيمي
تعداد بازدید: 50041
مهندسي صنايع
تعداد بازدید: 48581
مهندسي نفت
تعداد بازدید: 48063
مهندسي هوافضا
تعداد بازدید: 42047
حسابداري
تعداد بازدید: 23080
فيزيک
تعداد بازدید: 20963
معماري داخلي
تعداد بازدید: 19333
مهندسي پليمر
تعداد بازدید: 17329
مديريت
تعداد بازدید: 17185
مهندسي مواد
تعداد بازدید: 16771
دکتراي پيوسته فيزيک
تعداد بازدید: 16298
مهندسي شهرسازي
تعداد بازدید: 15996
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 15010
علوم کامپيوتر
تعداد بازدید: 14056
مهندسي مواد و متالور‍ژي
تعداد بازدید: 12355
مديريت
تعداد بازدید: 11590
مهندسي اپتيک و ليزر
تعداد بازدید: 10815
مکاترونيک
تعداد بازدید: 10148
مهندسي دريا
تعداد بازدید: 10133
رياضي
تعداد بازدید: 9689
شيمي
تعداد بازدید: 8972
رياضيات و کاربردها
تعداد بازدید: 8510
مهندسي خودرو
تعداد بازدید: 8104
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 7969
مهندسي کشتي
تعداد بازدید: 7405
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 25691
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 22597
دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
تعداد بازدید: 17578
دانشگاه صنعتي اصفهان
تعداد بازدید: 14454
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 13356
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 13319
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
تعداد بازدید: 12806
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 11536
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 9693
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 8306
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 8233
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 7481
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 6908
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 5693
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 5448
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 5322
دانشگاه صنعتي شيراز
تعداد بازدید: 5223
دانشگاه صنعتي بابل
تعداد بازدید: 5134
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 4839
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 4821
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 4602
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 4417
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
تعداد بازدید: 4180
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 4168
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 4043
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 3988
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 3620
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 3553
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 3362
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 3195
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 3179
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه ریاضی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار ریاضیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید