تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور ریاضی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
مهندسي برق
تعداد بازدید: 109626
مهندسي کامپيوتر
تعداد بازدید: 94364
مهندسي مکانيک
تعداد بازدید: 93752
مهندسي عمران
تعداد بازدید: 83861
مهندسي پزشکي
تعداد بازدید: 80438
مهندسي معماري
تعداد بازدید: 69297
مهندسي نفت
تعداد بازدید: 58709
مهندسي شيمي
تعداد بازدید: 58161
مهندسي صنايع
تعداد بازدید: 57283
مهندسي هوافضا
تعداد بازدید: 52045
حسابداري
تعداد بازدید: 27740
فيزيک
تعداد بازدید: 25205
معماري داخلي
تعداد بازدید: 23675
مديريت
تعداد بازدید: 20359
مهندسي پليمر
تعداد بازدید: 20186
مهندسي مواد
تعداد بازدید: 19776
دکتراي پيوسته فيزيک
تعداد بازدید: 19563
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 19266
مهندسي شهرسازي
تعداد بازدید: 18597
علوم کامپيوتر
تعداد بازدید: 16911
مهندسي مواد و متالور‍ژي
تعداد بازدید: 14285
مديريت
تعداد بازدید: 13845
مهندسي دريا
تعداد بازدید: 13062
مهندسي اپتيک و ليزر
تعداد بازدید: 12645
مکاترونيک
تعداد بازدید: 12276
رياضي
تعداد بازدید: 12219
شيمي
تعداد بازدید: 10883
رياضيات و کاربردها
تعداد بازدید: 10143
مهندسي خودرو
تعداد بازدید: 10012
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 9668
مهندسي کشتي
تعداد بازدید: 8750
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 28254
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 24481
دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
تعداد بازدید: 19127
دانشگاه صنعتي اصفهان
تعداد بازدید: 15412
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 14464
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 14353
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
تعداد بازدید: 13881
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 12334
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 10599
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 9209
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 8965
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 8262
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 7563
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 6320
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 6094
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 5956
دانشگاه صنعتي شيراز
تعداد بازدید: 5811
دانشگاه صنعتي بابل
تعداد بازدید: 5733
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 5391
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 5364
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 5105
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 5019
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
تعداد بازدید: 4723
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 4684
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 4674
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 4499
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 4160
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 4017
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 3911
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 3764
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 3714
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه ریاضی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار ریاضیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید