تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور ریاضی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
مهندسي برق
تعداد بازدید: 119794
مهندسي کامپيوتر
تعداد بازدید: 107613
مهندسي مکانيک
تعداد بازدید: 103718
مهندسي عمران
تعداد بازدید: 93486
مهندسي پزشکي
تعداد بازدید: 89937
مهندسي معماري
تعداد بازدید: 78491
مهندسي نفت
تعداد بازدید: 64930
مهندسي صنايع
تعداد بازدید: 64277
مهندسي شيمي
تعداد بازدید: 63319
مهندسي هوافضا
تعداد بازدید: 58772
حسابداري
تعداد بازدید: 32098
فيزيک
تعداد بازدید: 28407
معماري داخلي
تعداد بازدید: 27049
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 23429
مديريت
تعداد بازدید: 22917
مهندسي پليمر
تعداد بازدید: 22193
مهندسي مواد
تعداد بازدید: 21942
دکتراي پيوسته فيزيک
تعداد بازدید: 21207
مهندسي شهرسازي
تعداد بازدید: 20743
علوم کامپيوتر
تعداد بازدید: 18944
مهندسي مواد و متالور‍ژي
تعداد بازدید: 15723
مديريت
تعداد بازدید: 15691
مهندسي دريا
تعداد بازدید: 15016
رياضي
تعداد بازدید: 14214
مهندسي اپتيک و ليزر
تعداد بازدید: 14051
مکاترونيک
تعداد بازدید: 13866
شيمي
تعداد بازدید: 12299
رياضيات و کاربردها
تعداد بازدید: 11410
مهندسي خودرو
تعداد بازدید: 11268
علوم اقتصادي
تعداد بازدید: 11246
مهندسي کشتي
تعداد بازدید: 9651
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 29632
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 25615
دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
تعداد بازدید: 20029
دانشگاه صنعتي اصفهان
تعداد بازدید: 15862
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 15091
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 14966
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
تعداد بازدید: 14464
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 12709
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 11063
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 9667
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 9292
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 8618
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 7882
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 6584
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 6369
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 6219
دانشگاه صنعتي شيراز
تعداد بازدید: 6060
دانشگاه صنعتي بابل
تعداد بازدید: 5950
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 5597
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 5560
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 5283
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 5236
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
تعداد بازدید: 4914
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 4857
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 4855
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 4688
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 4378
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 4178
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 4133
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 3970
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 3929
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه ریاضی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار ریاضیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید
همایش جمع بندی ریاضی تجربی بخش اول ( لگاریتم)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی