نمونه سوال امتحانی


نمره امتحان خود را محاسبه کنید :

حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی خرداد 96 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید .

برنامه امتحان نهایی سوم متوسطه خرداد 96
برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
تاریخسوم ریاضیسوم تجربیسوم انسانی
پنج شنبه 4 خردادجبر و احتمالریاضی (3)ادبیات فارسی اختصاصی
یکشنبه 7 خردادفیزیک (3) و آزمایشگاهفیزیک (3) و آزمایشگاهفلسفه و منطق
سه شنبه 9 خردادادبیات فارسی (3)ادبیات فارسی (3)ریاضی
پنج شنبه 11 خردادزبان خارجه (3)زبان خارجه (3)زبان خارجه (3)
شنبه 13 خردادشیمی (3) و آزمایشگاهشیمی (3) و آزمایشگاهتاریخ ایران و جهان (2)
سه شنبه 16 خردادهندسه (2)زمین شناسیعربی(3) ویژه انسانی
پنج شنبه 18 خردادجغرافیا (2)
شنبه 20 خردادحسابانزیست شناسی (2) و آزمایشگاهزبان فارسی تخصصی
دوشنبه 22 خردادعربی(3)عربی(3)آرایه های ادبی
پنج شنبه 25 خردادزبان فارسی (3)زبان فارسی (3)جامعه شناسی (2)

برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 96
برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
تاریخریاضی وفیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
چهارشنبه 3 خردادمعارف اسلامیمعارف اسلامیمعارف اسلامی
شنبه 6 خردادحساب دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیعربی
دوشنبه 8 خردادزبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
چهارشنبه 10 خردادفیزیکفیزیک ادبیات فارسی

برای مشاهده ی نمونه سوال امتحانی و پاسخ امتحان نهایی هنرستان از منوی سمت راست ، گروه مورد نظر را انتخاب کنید.