نمونه سوال امتحانی

دوازدهم


امتحان نهایی پایه دوازدهم


پاسخ امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم ،حداکثر سه ساعت پس از برگزاری آزمون و بارگذاری در سایت آموزش و پرورش در این قسمت قرار خواهد گرفت. 

برای مشاهده نمونه سوال شبه نهایی و پاسخ امتحانات پس از برگزاری برروی نام درس کلیک کنید

روز رياضي فيزيک علوم تجربی ادبيات وعلوم انسانی
سه شنبه 1398/2/31 تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن) تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن) تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن)
پنج شنبه 1398/3/2 هندسه (3) ریاضی (3) ریاضی و آمار (3)
یکشنبه 1398/3/5 فیزیک (3) فیزیک (3) علوم و فنون ادبی (3)
سه شنبه 1398/3/7 علوم اجتماعی علوم اجتماعی جغرافیا (3)
پنج شنبه 1398/3/9 عربی ، زبان قرآن (3) عربی ، زبان قرآن (3) تاریخ (3)
شنبه 1398/3/11 فارسی (3) فارسی (3) فارسی (3)
دوشنبه 1398/3/13 زبان خارجی (3) زبان خارجی (3) زبان خارجی (3)
شنبه 1398/3/18 حسابان (2) زيست شناسي (3) فلسفه (2)
دو شنبه 1398/3/20 شیمی (3) شیمی (3) عربی (3)  (زبان تخصصی رشته )
چهار شنبه 1398/3/22 سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت
شنبه 1398/3/25 ریاضیات گسسته --- جامعه شناسی (3)