نوروز 96
تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 12870
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 6585
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 5154
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 3392
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 3273
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2803
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2350
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 2307
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 2218
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2200
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 2038
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 1867
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1813
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 1808
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 1805
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1729
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1689
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1644
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 1509
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 1400
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1380
دانشگاه كردستان - سنندج
تعداد بازدید: 1353
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
تعداد بازدید: 1303
دانشگاه زنجان
تعداد بازدید: 1290
دانشگاه خليج فارس - بوشهر
تعداد بازدید: 1265
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1259
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
تعداد بازدید: 1250
دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان
تعداد بازدید: 1248
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 1233
دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد
تعداد بازدید: 1232
دانشگاه بيرجند
تعداد بازدید: 1216
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید
انواع اعراب اسم از عربی 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی دوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری