تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 10907
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 5593
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 4373
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 2809
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 2675
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2251
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 1919
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 1837
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 1766
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 1746
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 1482
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 1438
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1417
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 1370
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 1330
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1329
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1325
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1251
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 1124
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 1025
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1008
دانشگاه كردستان - سنندج
تعداد بازدید: 968
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
تعداد بازدید: 942
دانشگاه زنجان
تعداد بازدید: 934
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 910
دانشگاه خليج فارس - بوشهر
تعداد بازدید: 900
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
تعداد بازدید: 893
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 889
دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد
تعداد بازدید: 881
دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان
تعداد بازدید: 864
دانشگاه بيرجند
تعداد بازدید: 829
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید