راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران بازدید: 72 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 32 دانشگاه اصفهان بازدید: 25 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 24 دانشگاه شيراز بازدید: 18 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) بازدید: 16 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 14 دانشگاه تبريز بازدید: 12 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 11 دانشگاه كاشان بازدید: 11 دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل ... بازدید: 11 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 10 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 9 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 9 دانشگاه مازندران - بابلسر بازدید: 9 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز بازدید: 9 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 8 دانشگاه ايلام بازدید: 7 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 7 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان بازدید: 7 پرديس شهيد بهشتي - مشهد بازدید: 7 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار بازدید: 6 پرديس دکتر شريعتي - ساري بازدید: 6 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (مح... بازدید: 5 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز بازدید: 5 دانشگاه اروميه بازدید: 5 دانشگاه شهرکرد بازدید: 5 دانشگاه يزد بازدید: 5 دانشگاه ملاير بازدید: 5 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل بازدید: 4 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 3
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید