تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 12476
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 6404
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 5011
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 3309
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 3182
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2735
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2309
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 2251
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 2170
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2148
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 1957
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 1818
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1770
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 1760
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 1740
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1694
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1663
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1599
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 1475
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 1361
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1352
دانشگاه كردستان - سنندج
تعداد بازدید: 1318
دانشگاه زنجان
تعداد بازدید: 1272
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
تعداد بازدید: 1269
دانشگاه خليج فارس - بوشهر
تعداد بازدید: 1240
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1236
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
تعداد بازدید: 1228
دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان
تعداد بازدید: 1219
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 1207
دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد
تعداد بازدید: 1206
دانشگاه بيرجند
تعداد بازدید: 1182
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید