راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 7362 دانشگاه تهران بازدید: 6664 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران بازدید: 5503 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 5351 دانشگاه اصفهان بازدید: 4434 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 4373 دانشگاه شيراز بازدید: 4350 دانشگاه تبريز بازدید: 4214 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 4063 دانشگاه مازندران - بابلسر بازدید: 3928 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز بازدید: 3803 دانشگاه كاشان بازدید: 3766 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 3750 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (مح... بازدید: 3711 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 3706 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 3661 دانشگاه قم بازدید: 3661 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 3630 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار بازدید: 3621 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 3611 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 3607 دانشگاه يزد بازدید: 3573 دانشگاه شهرکرد بازدید: 3549 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس بازدید: 3548 دانشگاه ملاير بازدید: 3540 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(وي... بازدید: 3537 دانشگاه گنبد بازدید: 3534
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید