نفرات برتر

نفرات برتر 17 اسفند

دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
نفرات برتر
دایره از هندسه 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی