نفرات برتر در آزمون های کانون

دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
نفرات برتر


استدلال ریاضی - دایره
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حامد آصفی