مهندسی برق از نگاه اکبر قاسمی زاده (کارشناس ارشد برق)

با نگاهی اجمالی به صنعت در می‌یابیم که در ابتدا ( از رنسانس تا قرن بیستم) تمام ابزارها و صنایع، مکانیکی بوده اند و مهندسی عموما به طراحی و ساخت این وسایل مکانیکی اطلاق می‌شد؛ اما با به کارگیری ا...

مهندسی برق از نگاه اکبر قاسمی زاده (کارشناس ارشد برق)
 

 اکبر قاسمي زاده- ارشد برق

 

 

با نگاهي اجمالي به صنعت در مي‌يابيم که در ابتدا ( از رنسانس تا قرن بيستم) تمام ابزارها و صنايع، مکانيکي بوده اند و مهندسي عموما به طراحي و ساخت اين وسايل مکانيکي اطلاق مي‌شد؛ اما با به کارگيري الکتريسيته در صنايع، از حجم ابزارها و دستگاه‌ها کاسته شد و صنايع پيچيده تر شد. رشته ي برق در آغاز با مکانيک همراه بود و الکترومکانيک خوانده مي‌شد؛ اما با رشد و پيشرفت چشم گير، اين رشته راه خود را از مکانيک جدا کرد و به عنوان رشته اي مستقل مطرح شد. به جرأت مي‌توان ادعا کرد که علم و صنعت پيشرو در نيم قرن اخير، رشته ي مهندسي برق بوده است. با توجه به وسعت صنعت برق و پيشرفت زياد آن، اين رشته خود به چند گرايش تقسيم شده است. کامپيوتر به عنوان وسيله اي الکترونيکي، از مصنوعات و توليدات رشته ي برق است. در گذشته، مسايل مربوط به کامپيوتر در رشته ي برق مطرح مي‌شد؛ اما با گسترش و تعميق روز افزون آن، اينک از رشته ي برق جدا شده و به عنوان رشته اي مستقل مطرح است. رشته ي برق در مقطع کارشناسي به چهار گرايش: مخابرات، کنترل، قدرت و الکترونيک تقسيم مي‌شود. دانشجويان در ابتدا بدون تعيين متقاضيان هر گرايش پس از گذراندن درس هاي پايه و اصلي، با توجه به معدل درس هاي گذرانده شده و ظرفيت و توان علمي هر دانشکده به انتخاب گرايش مي‌پردازند. تفاوت اين گرايش‌ها چيزي در حدود 20 واحد درسي است زيرا در مسايل کاربردي هر چهار نوع تخصص مورد نياز است و اين تفکيک در مسايل علمي اعتباري ندارد.

در يک کلام، تکنولوژي روز دنيا با مهندسي برق گره خورده است

 

1. گرايش مخابرات:

شبکه ي مخابراتي مثل سلسله ي اعصاب انسان جامعه ي جهاني را تشکيل مي‌دهد. تخصص در زمينه ي شناخت، نحوه ي عملکرد و چگونگي نگهداري و بهره برداري، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي مخابراتي، از شناخت و اهميت بسزايي برخوردار است. هدف اصلي رشته ي مخابرات، انتقال اطلاعات است. اين اطلاعات به سه شکل صوتي، تصويري و داده (DATA) است. در ميان تمام گرايش هاي برق، گرايش مخابرات بيشترين خصلت رياضي را دارد و تمام تئوري‌ها در قالب رياضيات پيشرفته در آن مطرح مي‌شود. دو درس "آمار و احتمالات" و "الکترومغناطيس" از درس هاي بنيادي اين رشته اند.
 

2. گرايش کنترل:

همان طور که از نام گرايش بر مي‌آيد، هدف اين علم، کنترل رفتار سيستم هاي مختلف با توجه به ورودي هاي داده شده است. در تمامي سيستم ها، مساله ي کنترل اتوماتيک تغيير رفتار سيستم براي نزديک کردن پاسخ هاي آن به مقادير مطلوب، همواره مورد نظر است. مثل کنترل دماي يک کوره، کنترل دور الکتروموتور، کنترل موشک، کنترل هواپيما و سفينه، کنترل ارتفاع آب و کنترل جريان و ولتاژ يک سيستم و نظاير اين ها. در اين علم، با روش هاي کنترل يک سيستم سر و کار داريم؛ نه با خود سيستم. ضروري است يک دانشجوي کنترل از پايه ي رياضي و دانش کامپيوتري قوي برخوردار باشد.
 
3. گرايش قدرت:

موضوع اصلي اين گرايش توليد، انتقال، توزيع و تبديل انرژي الکتريکي است. مهندسي سيستم هاي قدرت و ماشين هاي الکتريکي، دو شاخه کلاسيک اين گرايش هشتند که در آن‌ها مسايلي نظير بررسي، طراحي، بهره برداري، کنترل و حفاظت سيستم هاي قدرت و اجزاي آن مورد مطالعه قرار گرفته، اصول کاري و طراحي انواع ماشين هاي الکتريکي آموزش داده مي‌شود. بررسي قواعد و قوانين حاکم بر موتورها و ژنراتورها در زمره ي مطالبي است که يک مهندس قدرت براي کار در زمينه هاي فوق بايد از آن اطلاع کافي داشته باشد. از ديگر وظايف يک مهندس قدرت، آشنايي با روش هاي توزيع و پخش جريان در يک کارخانه، ساختمان يا يک منطقه يا يک شهر است. از آن چه گفته شد، عملي بودن و کاربردي بودن درس هاي مربوط به اين گرايش معلوم مي‌شود و مي‌توان حدس زد که بازار کار وسيعي دارد.
 

4. گرايش الکترونيک:

الکترونيک، علم و تکنولوژي عبور ذرات باردار در يک گاز يا يک خلاء يا يک نيمه هادي است. به عبارتي، مطالعه اثرات مطلوب مورد نظر را انجام مي‌دهد. الکترونيک نوين، به وجود آورنده ي سيستم‌ها و ابزارهاي پيچيده اي است که در بسياري از مصارف زندگي روزمره و شاخه هاي مختلف صنعت، پزشکي و مهندسي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مباحث درسي در رشته ي الکترونيک به دو دسته ي کلي، ديجيتال و آنالوگ قابل تقسيم است. در مباحث ديجيتال همه ي ديتاها به صورت کد (0 يا 1) بيان مي‌شود که کد صفر معرف ولتاژ صفر و کد 1 معرف ولتاژ 5+ ولت است. ولي در مباحث آنالوگ اطلاعات مي‌توانند دانه هاي ولتاژي مختلفي را در بر داشته باشند (محدوديتي ندارد). مباحث ديجيتال مهندسي برق الکترونيک را به رشته کامپيوتر نزديک کرده است. پرداختن به فيزيک و تکنولوژي، ساخت نيمه هادي‌ها و طراحي مدارهاي مجتمع ميکروالکترونيک، در مقطع فوق ليسانس گرايش الکترونيک صورت مي‌گيرد؛ ولي از آنجا که تکنولوژي، ساخت بسيار پيشرفته اي دارند که مستلزم هزينه و سرمايه گذاري زيادي است، در درس ساختار و زبان ماشين، اصول ساختمان داخلي کامپيوتر و نحوه ي کار آن‌ها و چگونگي برنامه نويسي به زبان ماشين آموزش داده مي‌شود. اينک با تجمع آي سي هاي مختلف و برنامه نويسي آن ها، ميکروپروسسورها که قلب کامپيوتر هستند، ساخته مي‌شود. گرايش الکترونيک به گرايش سخت افزار نزديک مي‌شود و دانشجويان برق مي‌توانند با انتخاب درس هاي اختياري به مسايل الکترونيکي کامپيوتر بپردازند.
 

درس هاي مهم در اين رشته:

به جرات مي‌توان گفت که مهندسي برق از آن دسته رشته هايي است که رياضيات کاربرد بسيار زيادي در آن‌ها دارد. فيزيک نيز به دليل ماهيت رشته، کاربردي وسيع در اين رشته دارد.