نوروز 96
تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه هنر تهران
تعداد بازدید: 18479
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 10083
دانشگاه هنر اصفهان
تعداد بازدید: 5591
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 4504
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 4282
دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران
تعداد بازدید: 4191
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 2857
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 2256
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2243
دانشگاه هنرشيراز
تعداد بازدید: 2054
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 2049
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 2028
دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)
تعداد بازدید: 2021
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 1885
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 1864
مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي
تعداد بازدید: 1862
دانشگاه هنر اسلامي تبريز
تعداد بازدید: 1800
موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان
تعداد بازدید: 1558
موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران
تعداد بازدید: 1537
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1528
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 1484
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1434
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1415
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1408
دانشگاه دامغان
تعداد بازدید: 1321
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
تعداد بازدید: 1317
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
تعداد بازدید: 1284
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)
تعداد بازدید: 1274
دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)
تعداد بازدید: 1259
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1255
موسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر
تعداد بازدید: 1204
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار هنردر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید
انواع اعراب اسم از عربی 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی دوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری