تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه هنر تهران
تعداد بازدید: 17921
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 9786
دانشگاه هنر اصفهان
تعداد بازدید: 5452
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 4395
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 4188
دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران
تعداد بازدید: 4072
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 2795
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 2213
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2168
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 2003
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1987
دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)
تعداد بازدید: 1979
دانشگاه هنرشيراز
تعداد بازدید: 1972
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 1834
مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي
تعداد بازدید: 1829
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 1815
دانشگاه هنر اسلامي تبريز
تعداد بازدید: 1753
موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان
تعداد بازدید: 1519
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1497
موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران
تعداد بازدید: 1496
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 1446
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1390
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1369
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1368
دانشگاه دامغان
تعداد بازدید: 1303
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
تعداد بازدید: 1285
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
تعداد بازدید: 1254
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)
تعداد بازدید: 1247
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1237
دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)
تعداد بازدید: 1232
موسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر
تعداد بازدید: 1171
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار هنردر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید