تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه هنر تهران
تعداد بازدید: 20008
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 10862
دانشگاه هنر اصفهان
تعداد بازدید: 5938
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 4779
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 4563
دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران
تعداد بازدید: 4490
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 3034
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2414
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 2376
دانشگاه هنرشيراز
تعداد بازدید: 2254
دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)
تعداد بازدید: 2156
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 2141
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 2130
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 2014
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2008
مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي
تعداد بازدید: 1958
دانشگاه هنر اسلامي تبريز
تعداد بازدید: 1919
موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان
تعداد بازدید: 1640
موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران
تعداد بازدید: 1627
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1592
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 1576
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1518
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1493
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1488
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
تعداد بازدید: 1395
دانشگاه دامغان
تعداد بازدید: 1383
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
تعداد بازدید: 1363
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)
تعداد بازدید: 1353
دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)
تعداد بازدید: 1345
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1322
موسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر
تعداد بازدید: 1275
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار هنردر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید