تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه هنر تهران
تعداد بازدید: 15789
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 8613
دانشگاه هنر اصفهان
تعداد بازدید: 4830
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 3812
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 3663
دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران
تعداد بازدید: 3500
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 2338
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 1820
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 1705
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1631
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 1619
دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)
تعداد بازدید: 1583
دانشگاه هنرشيراز
تعداد بازدید: 1525
مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي
تعداد بازدید: 1479
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 1430
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 1397
دانشگاه هنر اسلامي تبريز
تعداد بازدید: 1329
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1176
موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان
تعداد بازدید: 1162
موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران
تعداد بازدید: 1142
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 1073
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1047
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1026
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1017
دانشگاه دامغان
تعداد بازدید: 980
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
تعداد بازدید: 940
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
تعداد بازدید: 939
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 927
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)
تعداد بازدید: 909
دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)
تعداد بازدید: 883
موسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر
تعداد بازدید: 835
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار هنردر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید