تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه هنر تهران
تعداد بازدید: 22296
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 11961
دانشگاه هنر اصفهان
تعداد بازدید: 6417
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 5151
دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران
تعداد بازدید: 4925
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 4905
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 3304
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 2704
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 2594
دانشگاه هنرشيراز
تعداد بازدید: 2581
دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)
تعداد بازدید: 2343
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 2298
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 2279
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2215
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 2197
دانشگاه هنر اسلامي تبريز
تعداد بازدید: 2102
مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي
تعداد بازدید: 2095
موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران
تعداد بازدید: 1769
موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان
تعداد بازدید: 1747
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 1731
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 1703
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1660
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1621
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1604
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
تعداد بازدید: 1499
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)
تعداد بازدید: 1489
دانشگاه دامغان
تعداد بازدید: 1484
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان
تعداد بازدید: 1452
دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)
تعداد بازدید: 1446
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1416
موسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر
تعداد بازدید: 1379
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار هنردر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید
همایش جمع بندی ریاضی تجربی بخش اول ( لگاریتم)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی