نوروز 96

این کتاب دو ویژگی مهم دارد. ویژگی نخست، این که سؤال‌ها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 5000 در آزمون‌های کانون.

ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و *میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.

هويت داشتن و شناسنامه‌دار بودن سؤال‌ها و سه‌بخشي‌ بودن سؤال‌ها در سه گروه نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر دو ويژگي اين كتاب است كه به شما امكان برنامه‌ريزي براي مطالعه‌ي عميق‌تر و درگير شدن با "چالش‌هاي دلپذير" علمي را مي‌دهد.

پیش
ادبیات اختصاصی
اقتصاد
روان شناسی
ریاضی انسانی
عربی کنکور
فلسفه و منطق
دیفرانسیل
شیمی پیش
فیزیک پیش
ریاضیات گسسته
ریاضی عمومی
زیست شناسی
فیزیک پیش
پایه
ریاضیات پایه تجربی
زیست شناسی پایه
ریاضیات پایه ریاضی
شیمی پایه
فیزیک پایه
سوم
زیست شناسی 2
ریاضی 3
فیزیک 3 تجربی
فیزیک 3 ریاضی
شیمی3
هفتم ، هشتم ، نهم
ریاضی هفتم
علوم هفتم
عمومی هفتم
ریاضی هشتم
علوم هشتم
عمومی هشتم
ریاضی نهم
علوم تجربی نهم
ششم
ریاضی