راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران بازدید: 3015 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بازدید: 1837 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بازدید: 1272 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بازدید: 1155 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بازدید: 1024 دانشگاه علوم پزشکي ايران بازدید: 994 دانشگاه اصفهان بازدید: 972 دانشگاه شيراز بازدید: 898 دانشگاه علوم پزشکي همدان بازدید: 869 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بازدید: 790 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بازدید: 781 دانشگاه علوم پزشکي جهرم بازدید: 700 دانشگاه تبريز بازدید: 691 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 664 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 661 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 630 دانشگاه زنجان بازدید: 625 دانشگاه قم بازدید: 618 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگ... بازدید: 611 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 602 دانشگاه اراک بازدید: 598 دانشكده علوم پزشكي مراغه بازدید: 598 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 586 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگ... بازدید: 585 دانشگاه شهرکرد بازدید: 580 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل ... بازدید: 568 دانشگاه اروميه بازدید: 567 دانشگاه ايلام بازدید: 566 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل... بازدید: 566 دانشگاه كاشان بازدید: 565 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - ... بازدید: 557
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید