راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران بازدید: 12857 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بازدید: 8594 دانشگاه علوم پزشکي ايران بازدید: 5997 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بازدید: 5768 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بازدید: 5117 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بازدید: 5049 دانشگاه اصفهان بازدید: 4339 دانشگاه علوم پزشکي همدان بازدید: 4187 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بازدید: 3825 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بازدید: 3483 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بازدید: 3469 دانشگاه علوم پزشکي جهرم بازدید: 3227 دانشگاه شيراز بازدید: 3179 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 3105 دانشگاه تبريز بازدید: 2949 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگ... بازدید: 2817 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 2811 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگ... بازدید: 2743 دانشگاه قم بازدید: 2718 دانشگاه زنجان بازدید: 2700 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 2661 دانشگاه اراک بازدید: 2621 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 2584 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 2516 دانشگاه شهرکرد بازدید: 2508 دانشكده علوم پزشكي مراغه بازدید: 2502 دانشگاه ايلام بازدید: 2350 دانشگاه كاشان بازدید: 2349 دانشگاه اروميه بازدید: 2332 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل... بازدید: 2245 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل ... بازدید: 2241
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید