نوروز 96
تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
پزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 434273
پرستاري
تعداد بازدید: 275839
داروسازي- دکتري
تعداد بازدید: 209788
دندانپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 208010
فيزيوتراپي
تعداد بازدید: 190961
هوشبري
تعداد بازدید: 97934
علوم آزمايشگاهي
تعداد بازدید: 87746
بينايي سنجي
تعداد بازدید: 78832
اتاق عمل
تعداد بازدید: 77894
مامايي
تعداد بازدید: 64611
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
تعداد بازدید: 59590
دامپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 47361
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 45860
دبيري زيست شناسي
تعداد بازدید: 45369
علوم تغذيه
تعداد بازدید: 44247
زيست شناسي سلولي مولکولي
تعداد بازدید: 43036
شنوايي شناسي
تعداد بازدید: 27888
شيمي
تعداد بازدید: 27124
کاردرماني
تعداد بازدید: 23639
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
تعداد بازدید: 22201
اعضاي مصنوعي
تعداد بازدید: 22080
گفتار درماني
تعداد بازدید: 18588
زيست شناسي
تعداد بازدید: 16714
حسابداري
تعداد بازدید: 14434
مهندسي بهداشت حرفه اي
تعداد بازدید: 13477
مديريت
تعداد بازدید: 12623
کارشناسي بهداشت عمومي
تعداد بازدید: 12574
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 11399
علوم و صنايع غذايي
تعداد بازدید: 10919
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
تعداد بازدید: 10317
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 10007
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 37108
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 25923
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 17004
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
تعداد بازدید: 14110
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
تعداد بازدید: 14058
دانشگاه علوم پزشکي ايران
تعداد بازدید: 13720
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
تعداد بازدید: 11925
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
تعداد بازدید: 11057
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
تعداد بازدید: 9369
دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
تعداد بازدید: 8539
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
تعداد بازدید: 8345
دانشگاه علوم پزشکي همدان
تعداد بازدید: 8287
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 7975
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران
تعداد بازدید: 7473
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 7419
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
تعداد بازدید: 6499
دانشگاه علوم پزشکي يزد
تعداد بازدید: 6444
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 6411
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
تعداد بازدید: 6369
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
تعداد بازدید: 6175
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
تعداد بازدید: 6009
دانشگاه علوم پزشکي قم
تعداد بازدید: 5918
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
تعداد بازدید: 5898
دانشگاه علوم پزشکي اراک
تعداد بازدید: 5881
دانشگاه علوم پزشکي كرمان
تعداد بازدید: 5681
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
تعداد بازدید: 5547
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 5431
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 5227
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 5042
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 4393
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 4198
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار تجربیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید