راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران بازدید: 12775 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بازدید: 8527 دانشگاه علوم پزشکي ايران بازدید: 5945 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بازدید: 5723 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بازدید: 5077 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بازدید: 5015 دانشگاه اصفهان بازدید: 4304 دانشگاه علوم پزشکي همدان بازدید: 4142 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بازدید: 3791 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بازدید: 3442 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بازدید: 3435 دانشگاه علوم پزشکي جهرم بازدید: 3191 دانشگاه شيراز بازدید: 3147 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 3067 دانشگاه تبريز بازدید: 2914 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگ... بازدید: 2783 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 2779 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگ... بازدید: 2712 دانشگاه قم بازدید: 2686 دانشگاه زنجان بازدید: 2665 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 2626 دانشگاه اراک بازدید: 2591 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 2554 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 2483 دانشگاه شهرکرد بازدید: 2474 دانشكده علوم پزشكي مراغه بازدید: 2469 دانشگاه ايلام بازدید: 2317 دانشگاه كاشان بازدید: 2316 دانشگاه اروميه بازدید: 2301 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل... بازدید: 2213 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل ... بازدید: 2211
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید