تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
پزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 382041
پرستاري
تعداد بازدید: 243064
داروسازي- دکتري
تعداد بازدید: 183144
دندانپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 180813
فيزيوتراپي
تعداد بازدید: 167218
هوشبري
تعداد بازدید: 87430
علوم آزمايشگاهي
تعداد بازدید: 79549
بينايي سنجي
تعداد بازدید: 70164
اتاق عمل
تعداد بازدید: 69391
مامايي
تعداد بازدید: 57587
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
تعداد بازدید: 54097
دامپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 41694
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 41576
دبيري زيست شناسي
تعداد بازدید: 40349
علوم تغذيه
تعداد بازدید: 39991
زيست شناسي سلولي مولکولي
تعداد بازدید: 38540
شنوايي شناسي
تعداد بازدید: 25399
شيمي
تعداد بازدید: 24264
کاردرماني
تعداد بازدید: 21999
اعضاي مصنوعي
تعداد بازدید: 20860
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
تعداد بازدید: 20573
گفتار درماني
تعداد بازدید: 17063
زيست شناسي
تعداد بازدید: 15480
حسابداري
تعداد بازدید: 13252
مهندسي بهداشت حرفه اي
تعداد بازدید: 12335
کارشناسي بهداشت عمومي
تعداد بازدید: 11591
مديريت
تعداد بازدید: 11578
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 10251
علوم و صنايع غذايي
تعداد بازدید: 10193
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
تعداد بازدید: 9596
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 9041
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 35289
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 24703
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 16292
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
تعداد بازدید: 13409
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
تعداد بازدید: 13208
دانشگاه علوم پزشکي ايران
تعداد بازدید: 12988
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
تعداد بازدید: 11274
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
تعداد بازدید: 10473
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
تعداد بازدید: 8862
دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
تعداد بازدید: 8049
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
تعداد بازدید: 7839
دانشگاه علوم پزشکي همدان
تعداد بازدید: 7788
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 7510
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 6968
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران
تعداد بازدید: 6942
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
تعداد بازدید: 6078
دانشگاه علوم پزشکي يزد
تعداد بازدید: 6060
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
تعداد بازدید: 6003
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 5948
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
تعداد بازدید: 5742
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
تعداد بازدید: 5597
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
تعداد بازدید: 5505
دانشگاه علوم پزشکي قم
تعداد بازدید: 5496
دانشگاه علوم پزشکي اراک
تعداد بازدید: 5477
دانشگاه علوم پزشکي كرمان
تعداد بازدید: 5277
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
تعداد بازدید: 5177
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 5016
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 4780
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 4601
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 3979
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 3792
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار تجربیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید