تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
پزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 414063
پرستاري
تعداد بازدید: 263232
داروسازي- دکتري
تعداد بازدید: 199181
دندانپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 197264
فيزيوتراپي
تعداد بازدید: 181528
هوشبري
تعداد بازدید: 93986
علوم آزمايشگاهي
تعداد بازدید: 84652
بينايي سنجي
تعداد بازدید: 75445
اتاق عمل
تعداد بازدید: 74620
مامايي
تعداد بازدید: 62038
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
تعداد بازدید: 57337
دامپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 45078
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 44087
دبيري زيست شناسي
تعداد بازدید: 43494
علوم تغذيه
تعداد بازدید: 42508
زيست شناسي سلولي مولکولي
تعداد بازدید: 41214
شنوايي شناسي
تعداد بازدید: 26911
شيمي
تعداد بازدید: 25974
کاردرماني
تعداد بازدید: 22960
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
تعداد بازدید: 21588
اعضاي مصنوعي
تعداد بازدید: 21578
گفتار درماني
تعداد بازدید: 18032
زيست شناسي
تعداد بازدید: 16264
حسابداري
تعداد بازدید: 14005
مهندسي بهداشت حرفه اي
تعداد بازدید: 13054
کارشناسي بهداشت عمومي
تعداد بازدید: 12204
مديريت
تعداد بازدید: 12180
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 11004
علوم و صنايع غذايي
تعداد بازدید: 10623
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
تعداد بازدید: 10023
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 9633
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 36489
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 25532
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 16819
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
تعداد بازدید: 13903
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
تعداد بازدید: 13890
دانشگاه علوم پزشکي ايران
تعداد بازدید: 13505
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
تعداد بازدید: 11735
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
تعداد بازدید: 10889
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
تعداد بازدید: 9234
دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
تعداد بازدید: 8407
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
تعداد بازدید: 8186
دانشگاه علوم پزشکي همدان
تعداد بازدید: 8171
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 7852
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران
تعداد بازدید: 7329
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 7304
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
تعداد بازدید: 6406
دانشگاه علوم پزشکي يزد
تعداد بازدید: 6367
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 6298
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
تعداد بازدید: 6293
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
تعداد بازدید: 6072
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
تعداد بازدید: 5903
دانشگاه علوم پزشکي قم
تعداد بازدید: 5814
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
تعداد بازدید: 5806
دانشگاه علوم پزشکي اراک
تعداد بازدید: 5788
دانشگاه علوم پزشکي كرمان
تعداد بازدید: 5593
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
تعداد بازدید: 5472
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 5337
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 5114
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 4925
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 4287
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 4113
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار تجربیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید