تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
پزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 482118
پرستاري
تعداد بازدید: 310937
داروسازي- دکتري
تعداد بازدید: 236682
دندانپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 232812
فيزيوتراپي
تعداد بازدید: 215266
هوشبري
تعداد بازدید: 109378
علوم آزمايشگاهي
تعداد بازدید: 96780
بينايي سنجي
تعداد بازدید: 88014
اتاق عمل
تعداد بازدید: 87456
مامايي
تعداد بازدید: 72616
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
تعداد بازدید: 66222
دامپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 53278
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 51582
دبيري زيست شناسي
تعداد بازدید: 51215
علوم تغذيه
تعداد بازدید: 49143
زيست شناسي سلولي مولکولي
تعداد بازدید: 48390
شيمي
تعداد بازدید: 31037
شنوايي شناسي
تعداد بازدید: 30666
کاردرماني
تعداد بازدید: 25504
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
تعداد بازدید: 24367
اعضاي مصنوعي
تعداد بازدید: 23613
گفتار درماني
تعداد بازدید: 20466
زيست شناسي
تعداد بازدید: 18039
حسابداري
تعداد بازدید: 15799
مهندسي بهداشت حرفه اي
تعداد بازدید: 14972
کارشناسي بهداشت عمومي
تعداد بازدید: 13921
مديريت
تعداد بازدید: 13915
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 12818
علوم و صنايع غذايي
تعداد بازدید: 11852
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 11172
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
تعداد بازدید: 11125
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 38706
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 27046
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 17622
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
تعداد بازدید: 14639
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
تعداد بازدید: 14549
دانشگاه علوم پزشکي ايران
تعداد بازدید: 14262
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
تعداد بازدید: 12359
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
تعداد بازدید: 11443
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
تعداد بازدید: 9727
دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
تعداد بازدید: 8848
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
تعداد بازدید: 8653
دانشگاه علوم پزشکي همدان
تعداد بازدید: 8602
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 8245
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران
تعداد بازدید: 7781
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 7733
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
تعداد بازدید: 6751
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 6721
دانشگاه علوم پزشکي يزد
تعداد بازدید: 6656
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
تعداد بازدید: 6575
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
تعداد بازدید: 6380
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
تعداد بازدید: 6227
دانشگاه علوم پزشکي قم
تعداد بازدید: 6133
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
تعداد بازدید: 6124
دانشگاه علوم پزشکي اراک
تعداد بازدید: 6063
دانشگاه علوم پزشکي كرمان
تعداد بازدید: 5913
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
تعداد بازدید: 5734
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 5677
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 5524
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 5261
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 4671
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 4419
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار تجربیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید