راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران بازدید: 15974 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بازدید: 10910 دانشگاه علوم پزشکي ايران بازدید: 7809 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بازدید: 7562 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بازدید: 6754 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بازدید: 6535 دانشگاه اصفهان بازدید: 5818 دانشگاه علوم پزشکي همدان بازدید: 5642 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بازدید: 5230 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بازدید: 5112 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بازدید: 4842 دانشگاه علوم پزشکي جهرم بازدید: 4619 دانشگاه شيراز بازدید: 4553 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 4461 دانشگاه تبريز بازدید: 4315 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 4178 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگ... بازدید: 4133 دانشگاه قم بازدید: 4091 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگ... بازدید: 4055 دانشگاه زنجان بازدید: 4053 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 4015 دانشگاه اراک بازدید: 3940 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 3917 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 3838 دانشگاه شهرکرد بازدید: 3819 دانشكده علوم پزشكي مراغه بازدید: 3800 دانشگاه كاشان بازدید: 3652 دانشگاه ايلام بازدید: 3651 دانشگاه اروميه بازدید: 3641 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل... بازدید: 3562 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل ... بازدید: 3550
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید

انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول ) از زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا