راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران بازدید: 18503 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بازدید: 12640 دانشگاه علوم پزشکي ايران بازدید: 9114 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بازدید: 8815 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بازدید: 7820 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بازدید: 7510 دانشگاه اصفهان بازدید: 6750 دانشگاه علوم پزشکي همدان بازدید: 6581 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بازدید: 6214 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بازدید: 6095 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بازدید: 5733 دانشگاه علوم پزشکي جهرم بازدید: 5409 دانشگاه شيراز بازدید: 5380 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 5262 دانشگاه تبريز بازدید: 5133 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 5002 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگ... بازدید: 4931 دانشگاه قم بازدید: 4874 دانشگاه زنجان بازدید: 4837 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگ... بازدید: 4826 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 4816 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 4707 دانشگاه اراک بازدید: 4682 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 4614 دانشگاه شهرکرد بازدید: 4580 دانشكده علوم پزشكي مراغه بازدید: 4556 دانشگاه كاشان بازدید: 4411 دانشگاه اروميه بازدید: 4409 دانشگاه ايلام بازدید: 4403 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل... بازدید: 4313 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل ... بازدید: 4298
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید

حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی