تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
استان خودتان
انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
پزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 543687
پرستاري
تعداد بازدید: 359200
داروسازي- دکتري
تعداد بازدید: 270052
دندانپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 263020
فيزيوتراپي
تعداد بازدید: 246103
هوشبري
تعداد بازدید: 126028
علوم آزمايشگاهي
تعداد بازدید: 109756
اتاق عمل
تعداد بازدید: 101327
بينايي سنجي
تعداد بازدید: 100622
مامايي
تعداد بازدید: 84646
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
تعداد بازدید: 76202
دامپزشکي- دکتري
تعداد بازدید: 61339
دبيري زيست شناسي
تعداد بازدید: 60631
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 59752
علوم تغذيه
تعداد بازدید: 56496
زيست شناسي سلولي مولکولي
تعداد بازدید: 56364
شيمي
تعداد بازدید: 37576
شنوايي شناسي
تعداد بازدید: 34774
کاردرماني
تعداد بازدید: 28610
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
تعداد بازدید: 27740
اعضاي مصنوعي
تعداد بازدید: 26291
گفتار درماني
تعداد بازدید: 23406
زيست شناسي
تعداد بازدید: 20260
حسابداري
تعداد بازدید: 18111
مهندسي بهداشت حرفه اي
تعداد بازدید: 17421
کارشناسي بهداشت عمومي
تعداد بازدید: 16292
مديريت
تعداد بازدید: 16054
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 15151
علوم و صنايع غذايي
تعداد بازدید: 13324
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 13010
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
تعداد بازدید: 12437
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 40907
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 28683
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 18509
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
تعداد بازدید: 15468
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
تعداد بازدید: 15335
دانشگاه علوم پزشکي ايران
تعداد بازدید: 15200
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
تعداد بازدید: 13132
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
تعداد بازدید: 12071
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
تعداد بازدید: 10335
دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
تعداد بازدید: 9424
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
تعداد بازدید: 9145
دانشگاه علوم پزشکي همدان
تعداد بازدید: 9092
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 8689
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 8259
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران
تعداد بازدید: 8241
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 7216
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
تعداد بازدید: 7194
دانشگاه علوم پزشکي يزد
تعداد بازدید: 7013
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
تعداد بازدید: 6990
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
تعداد بازدید: 6753
دانشگاه علوم پزشکي كاشان
تعداد بازدید: 6646
دانشگاه علوم پزشکي قم
تعداد بازدید: 6546
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
تعداد بازدید: 6485
دانشگاه علوم پزشکي اراک
تعداد بازدید: 6419
دانشگاه علوم پزشکي كرمان
تعداد بازدید: 6263
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
تعداد بازدید: 6139
دانشگاه علوم پزشکي تهران
تعداد بازدید: 6083
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 5983
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد بازدید: 5606
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
تعداد بازدید: 5084
دانشگاه علوم پزشکي بابل
تعداد بازدید: 4840
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار تجربیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید