مهدی گنجی

مهدی گنجی
درباره من

فعالیت در دسته بندی های

  • 68مشاوره
  • 9رتبه های برتر کنکور و آزمون
  • 2مادرها و پدرها بخوانند
  • 2دبستانی ها
  • 2کنکوری ها و دوازدهم
  • 1خواندنی ها و دیدنی ها
  • 1متوسطه
  • 1کتاب های کانون

آخرین مطالب

4/2/2023 9:56:27 AM