تحلیل کنکور 98 از نگاه دبیران و رتبه‌های برتر

تحلیل کنکور 98 را پس از برگزاری کنکور و انتشار سوالات توسط سازمان سنجش اینجا مشاهده کنید....

تحلیل کنکور 98 از نگاه دبیران و رتبه‌های برتر

تحلیل کنکور 98 را پس از برگزاری کنکور و انتشار سوالات توسط سازمان سنجش اینجا مشاهده کنید....


برای مشاهده هر یک برروی لینک های آبیکلیک کنید. به محض فعال شدن هر لینک ، رنگ آن آبی می شود و نام افراد در جلوی هر درس قرار خواهد گرفت. 


کنکور تجربی 98 نظام جدید

دانلود سوالات کنکورتجربی 98


دروس عمومی

دروس عمومی کنکور تجربی 98 ساده بودند یا دشوار؟

سوالات مشترک دروس عمومی نظام جدید و قدیم گروه تجربی 98

ادبیات

الهام محمدی: تعداد سوال مشترک ادبیات نظام جدید و قدیم تجربی 98

حمید لنجانزاده اصفهانی: ویژگی‌های درس فارسی کنکور تجربی سال 98

سجاد درویشی: تحلیل فارسی تجربی - نظام جدید

سؤالات مشترک دو نظام ادبیات فارسی گروه تجربی 98
عربی

ابوالفضل تاجیک: تحلیل صوتی درس عربی نظام جدید کنکور 98 تجربی

احمد برخان: تحلیل درس عربی تجربی کنکور 98 نظام جدید

علیرضا یزدانی: تحلیل درس عربی تجربی کنکور 98 نظام جدید

رضا حبیبی: تحلیل درس عربی تجربی کنکور 98 نظام جدید

حامد مقدس زاده مشهدی: تحلیل درس عربی تجربی کنکور 98 نظام جدید

لیلا ایزدی : تحلیل عربی تجربی کنکور 98 نظام جدید

عمار تاجبخش: تحلیل درس عربی کنکور 98 رشته تجربی

معارف 

سکینه گلشنی،احسان هندی: تحلیل «دین و زندگی» کنکور تجربی 98


زبان انگلیسی

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 تجربی نظام جدید

علی عاشوری: تحلیل زبان انگلیسی تجربی 98 نظام جدید


دروس اختصاصی

تعداد سوال‌های مشترک نظام جدید و قدیم کنکور تجربی98

سهم سوالات پایه دهم در کنکور تجربی 98(نظام جدید) چقدر بود؟


سوالات چالشی زیست ، شیمی و فیزیک کنکور تجربی 98زمین شناسی

مهدی جباری:تحلیل زمین شناسی (هر دو نظام) کنکور تجربی 98

سؤال‌های مشترک درس زمین‌شناسی دو نظام - کنکور تجربی 98ریاضی تحلیل ریاضیات کنکور تجربی 98 - محمدجواد محسنی

علی رستمی مهر : تحلیل درس ریاضی کنکور 98 تجربی نظام جدید

علی هاشمی : ویدیو پاسخ و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی 98

امیر حسین آزاد: تحلیل درس ریاضی کنکور تجربی98 نظام جدید

امین کریمی: تحلیل ریاضی کنکور تجربی98 نظام جدید

فرزانه دانایی: تحلیل درس ریاضی رشته تجربی کنکور 98

سؤال‌های مشترک ریاضی هر دو نظام در کنکور سراسری 98 تجربی


زیست شناسی

برادران رسولی:تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور 97

امین گودرزی:تحلیل سطح دشواری زیست شناسی نظام جدید

هادی کمشی:تحلیل زیست شناسی(هر دو نظام) کنکور تجربی 98

فاطمه رسولی نسب: تحلیل زیست شناسی کنکور تجربی 98

سؤال‌های مشترک درس زیست‌شناسی دو نظام در کنکور تجربی 98
محمد مهدی روزبهانی : تحلیل زیست شناسی نظام جدید کنکورتجربی 98

فیزیک

بهادر کامران:تحلیل آماری درس فیزیک در کنکور 98 

حامد خسروی: تحلیل درس فیزیک کنکور تجربی 98

محسن قندچلر: تحلیل سوالات درس فیزیک کنکور تجربی سال 98

مهدی براتی: تحلیل سوال به سوال درس فیزیک کنکور تجربی سال 98

امیرحسین برادران : سوالات چالشی درس فیزیک کنکور تجربی 98شیمی

مسعود جعفری : تحلیل صوتی شیمی کنکور 98 تجربی

روح الله علیزاده:مباحث مشترک دو نظام شیمی کنکور تجربی 98

سؤال‌های مشترک دو نظام کنکور تجربی 98- درس شیمی

محمدحسن محمدزاده مقدم: تحلیل سوالات درس شیمی کنکور تجربی 98

کنکور تجربی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات کنکور تجربی 98

ادبیات

الهام محمدی: تعداد سوال مشترک ادبیات نظام جدید و قدیم تجربی 98

سؤالات مشترک دو نظام ادبیات فارسی گروه تجربی 98


عربیتحلیل از نگاه دبیران
معارفتحلیل از نگاه دبیران
زبان انگلیسی

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 تجربی نظام قدیم

روزبه شهلایی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 تجربی نظام قدیم

علی عاشوری: تحلیل زبان انگلیسی تجربی 98 نظام قدیم

علی شکوهی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 تجربی نظام قدیم
زمین شناسی

مهدی جباری:تحلیل زمین شناسی (هر دو نظام) کنکور تجربی 98

سؤال‌های مشترک درس زمین‌شناسی دو نظام - کنکور تجربی 98


ریاضی

تحلیل ریاضیات کنکور تجربی 98 - محمدجواد محسنی

محمد بحیرایی : تحلیل درس ریاضی کنکور 98 تجربی نظام قدیم

مهدی ملارمضانی: تحلیل درس ریاضی کنکور تجربی 98 نظام قدیمزیست شناسی

برادران رسولی:تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور 97

 هادی کمشی:تحلیل زیست شناسی(هر دو نظام) کنکور تجربی 98


فیزیک

بهادر کامران:تحلیل آماری درس فیزیک در کنکور 98

حامد خسروی: تحلیل درس فیزیک کنکور تجربی 98


شیمی

مسعود جعفری : تحلیل صوتی شیمی کنکور 98 تجربی 

روح الله علیزاده:مباحث مشترک دو نظام شیمی کنکور تجربی 98

فرزاد رضایی:تحلیل شیمی کنکور 98 تجربی - نظام قدیم

سؤال‌های مشترک دو نظام کنکور تجربی 98- درس شیمی
کنکور ریاضی 98 نظام جدید

دانلود سوالات کنکور ریاضی 98

ادبیات

حمید لنجان زاده :نکات درس فارسی کنکور ریاضی 98 ، برای تجربی‌ها

حامد هوشیاران:سؤالات مشترک دو نظام ادبیات فارسی گروه ریاضی 98

عربی

حامد هوشیاران:سؤالات مشترک دو نظام عربی و انگلیسی ریاضی 98

عمار تاجبخش: تحلیل درس عربی کنکور 98 رشته ریاضی

احمد برخان: تحلیل درس عربی در کنکور 98 رشته ریاضی

ابوالفضل تاجیک: تحلیل صوتی درس عربی در کنکور 98 ریاضی

رضا حبیبی: تحلیل درس عربی کنکور 98 ریاضی نظام جدید

حامد مقدس زاده مشهدی: تحلیل درس عربی کنکور 98 ریاضی نظام جدید

سید ابوالفضل صدر: تحلیل درس عربی رشته ریاضی کنکور 97معارف

حامد هوشیاران: سؤالات مشترک دو نظام دین و زندگی گروه ریاضی 98

محمد کرمی نیا: تحلیل درس معارف کنکور 98 ریاضی نظام جدید

سکینه گلشنی و سیداحسان هندی: تحلیل «دین و زندگی» کنکور ریاضی 98 نظام جدید

زبان انگلیسی

حامد هوشیاران:سؤالات مشترک دو نظام عربی و انگلیسی ریاضی 98

شایان نظری: تحلیل زبان انگلیسی کنکور ریاضی نظام جدید 98

سپیده عرب: گرایش‌های درس زبان انگلیسی در کنکور ریاضی 98

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان انگلیسی در کنکور 98 رشته ریاضی

مهدی جعفری اصل: تحلیل درس زبان انگلیسی در کنکور 98 ریاضی

علی شکوهی: تحلیل درس انگلیسی کنکور ریاضی 98- نظام جدید

مهدی احمدی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 ریاضی نظام جدیددروس عمومی

حامد هوشیاران: سؤالات مشترک دروس عمومی نظام جدید و قدیم

ریاضیات

محمد اکبری :بودجه بندی درس ریاضیات در کنکور 98 ریاضی نظام جدید

محمد اکبری تعداد سوال‌های مشترک نظام جدید و قدیم کنکور ریاضی98

کاظم اجلالی: تحلیلی بر سوال 103کنکور ریاضی 98 نظام جدید

رضا نیازی : فیلم تحلیل سوالات حسابان کنکور 98

حمید رضا کلاته: تحلیل درس ریاضیات کنکور 98 ریاضی

امیرحسین ابومحبوب و فرزانه خاکباش: تحلیل درس هندسه کنکور 98

کیوان دارابی: فایل صوتی تحلیل درس هندسه، گسسته کنکور 98

محمد خندان: تحلیل سوالات درس هندسه کنکور 98 نظام جدید

میلاد منصوری: تحلیل سوال به سوال درس حسابان کنکور 98


حمید علی زاده: تحلیل سوال‌های حسابان کنکور ریاضی 98

عادل حسینی: تحلیل درس حسابان کنکور سراسری 98


عزیزالله علی اصغری: فیلم تحلیل و پاسخ سوال درس گسسته کنکور 98

مهدی ملارمضانی: تحلیل درس حسابان کنکور سراسری 98

علی هاشمی:ویدیو پاسخ و تحلیل سوالات درس ریاضی کنکور ریاضی 98

میلاد منصوری: تحلیل سوالات هندسه، گسسته، آمار کنکور 98

علی سعیدی زاده: تحلیل سوالات هندسه، گسسته کنکور 98


فیزیک

محمد اکبری: گرایش‌های درس فیزیک در کنکور 98 ریاضی

امیر حسین برادران : تحلیل درس فیزیک کنکور ریاضی 98

محسن قندچلر: تحلیل سوالات درس فیزیک کنکور 98شیمی

روح الله علیزاده:سوالات مشترک دو نظام درس شیمی کنکور ریاضی 98 

فرزاد رضایی:بودجه بندی کنکور ریاضی نظام جدید در درس شیمی

علی ترابی: شیمی نظام جدید ریاضی چگونه بود؟

مسعود جعفری : تحلیل صوتی درس شیمی کنکور ریاضی 98

محمدحسن محمدزاده مقدم: تحلیل سوالات درس شیمی کنکور ریاضی 98
کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات کنکور ریاضی 98

ادبیات

حامد هوشیاران:سؤالات مشترک دو نظام ادبیات فارسی گروه ریاضی 98

عربی

حامد هوشیاران:سؤالات مشترک دو نظام عربی و انگلیسی ریاضی 98

معارف

حامد هوشیاران: سؤالات مشترک دو نظام دین و زندگی گروه ریاضی 98

محمد مصطفی پور: تحلیل دین و زندگی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم


زبان انگلیسی

حامد هوشیاران:سؤالات مشترک دو نظام عربی و انگلیسی ریاضی 98

جواد علیزاده: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور ریاضی98(نظام قدیم)

سپیده عرب: گرایش‌های درس زبان انگلیسی در کنکور ریاضی 98

مهدی جعفری اصل: تحلیل زبان کنکور ریاضی 98 نظام قدیمریاضیاتمحمد اکبری تعداد سوال‌های مشترک نظام جدید و قدیم کنکور ریاضی98
فیزیکمحمد اکبری: گرایش‌های درس فیزیک در کنکور 98 ریاضی


امیر حسین برادران : تحلیل درس فیزیک کنکور ریاضی 98


شیمی

روح الله علیزاده:سوالات مشترک دو نظام درس شیمی کنکور ریاضی 98 

مسعود جعفری : تحلیل صوتی درس شیمی کنکور ریاضی 98
کنکور انسانی 98 نظام جدید

دانلود سوالات کنکور انسانی 98

همه دروسمحمد علی مرتضوی : چند درصد سؤالات کنکور انسانی نظام جدید و قدیم مشترک بودند؟
ادبیات

سجاد درویشی: تحلیل درس ادبیات عمومی کنکور 98 انسانی نظام جدید

عربی

احمد برخان: تحلیل درس عربی عمومی کنکور 98 انسانی

معارف

سکینه گلشنی،احسان هندی: تحلیل «دین و زندگی» کنکور انسانی 98

زبان انگلیسی

سپیده عرب: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 انسانی نظام جدید

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 انسانی

مجتبی گودرزی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 انسانی

علی شکوهی: تحلیل درس انگلیسی کنکور انسانی 98- نظام جدید

مهدی احمدی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 انسانی نظام جدید

علی درخشان: تحلیل زبان انگلیسی کنکور 98 انسانی


ریاضی

محمد بحیرایی: تحلیل درس «ریاضی» کنکور انسانی98

علی هاشمی : ویدیو پاسخ و تحلیل سوالات ریاضی در کنکور انسانی 98


اقتصاد

فاطمه فهیمیان: گرایش‌های درس «اقتصاد» در کنکور انسانی 98 

مائده شاهمرادی: تحلیل درس «اقتصاد» کنکور 98 انسانی

امیر محقق رتبه 16 کنکور سراسری: تحلیل مسائل «اقتصاد» کنکور 98ادبیات اختصاصی

حمید محدثی: تحلیل درس «ادبیات اختصاصی» کنکور انسانی 98 

نسرین حق پرست: گرایش‌های «ادبیات اختصاصی» در کنکور انسانی 98

حمید محدثی: تحلیل تفصیلی درس ادبیات اختصاصی کنکور 98 انسانی

عارفه سادات طباطبایی نژاد: تحلیل درس ادبیات اختصاصی کنکور 98
عربی اختصاصی

محمدعلی مرتضوی: گرایش‌های درس «عربی اختصاصی» کنکور انسانی98 

تاریخ و جغرافیا

محمدعلی خطیبی: گرایش‌های درس «جغرافیا» در کنکور انسانی 98

میلاد هوشیار: گرایش‌های درس «تاریخ» کنکور انسانی98

حبیبه محبی: تحلیل درس تاریخ کنکور 98 انسانی

میلاد هوشیار: تحلیل درس تاریخ کنکور 98 انسانی

محمدعلی خطیبی: تحلیل تفصیلی جغرافیا کنکور 98 انسانی نظام جدید

جامعه شناسی

محمدابراهیم مازنی: گرایش‌های درس «جامعه شناسی» کنکور انسانی98

آزیتا بیدقی: تحلیل درس جامعه شناسی کنکور 98 انسانی

محمد ابراهیم مازنی: تحلیل تفصیلی درس جامعه شناسی کنکور 98

پارسا حبیبی: تحلیل درس جامعه شناسی کنکور 98 انسانیفلسفه و منطق

نیما جواهری رتبه 8 کنکور: تحلیل درس «فلسفه و منطق» کنکور 98

موسی اکبری: تحلیل درس فلسفه و منطق کنکور 98 انسانی

امیر محقق رتبه 16 کنکور سراسری: تحلیل یک سؤال چالشی منطق کنکور

طنین زاهدی کیا رتبه 2 کنکور انسانی:تحلیل فلسفه و منطق کنکور 98

روانشناسی

مهسا عفتی: تحلیل درس «روانشناسی» کنکور انسانی 98

سوفیا فرخی: تحلیل درس «روان شناسی» کنکور انسانی 98

زهرا دامیار: تحلیل درس «روانشناسی» کنکور انسانی 98

مهسا عفتی: تحلیل تفصیلی «روانشناسی» کنکور انسانی 98

کنکور انسانی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات کنکور انسانی 98


همه دروسمحمد علی مرتضوی : چند درصد سؤالات کنکور انسانی نظام جدید و قدیم مشترک بودند؟
ادبیات

سعید کرمی: تحلیل درس ادبیات کنکور 98 انسانی نظام قدیم

عربیتحلیل از نگاه دبیران
معارف

سکینه گلشنی،احسان هندی: تحلیل «دین و زندگی» کنکور انسانی 98

زبان انگلیسی

محدثه مرآتی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 انسانی نظام قدیم

ریاضی

محمد بحیرایی: تحلیل درس «ریاضی» کنکور انسانی98

اقتصاد

فاطمه فهیمیان: گرایش‌های درس «اقتصاد» در کنکور انسانی 98

مائده شاهمرادی: تحلیل درس «اقتصاد» کنکور 98 انسانی

سعید کرمی: تحلیل درس اقتصاد کنکور 98 انسانی نظام قدیمادبیات اختصاصی

نسرین حق پرست: گرایش‌های «ادبیات اختصاصی» در کنکور انسانی 98

عربی اختصاصی

محمدعلی مرتضوی:گرایش‌های«عربی اختصاصی»کنکور انسانی98 نظام قدیم

تاریخ و جغرافیا

محمدعلی خطیبی: گرایش‌های درس «جغرافیا» در کنکور انسانی 98

میلاد هوشیار: گرایش‌های درس «تاریخ» کنکور انسانی98

حبیبه محبی: تحلیل درس تاریخ کنکور 98 انسانی

میلاد هوشیار: تحلیل درس تاریخ کنکور 98 انسانی

محمدعلی خطیبی: تحلیل تفصیلی جغرافیا کنکور 98 انسانی نظام قدیم

راضیه هدایتی: تحلیل درس تاریخ انسانی نظام قدیم کنکور 98


علوم اجتماعی

پارسا حبیبی: تحلیل درس جامعه شناسی کنکور 98 انسانی نظام قدیم

 
فلسفه و منطق

موسی اکبری: تحلیل درس فلسفه و منطق کنکور 98 انسانی نظام قدیم

روانشناسی

مهسا عفتی: تحلیل تفصیلی «روانشناسی» کنکور انسانی 98کنکور هنر 98

دانلود سوالات کنکورهنر 98

کل دروسشهره جعفری : آیا کنکور هنر 98 نظام قدیم و جدید تفاوت دارد؟
ادبیات تحلیل از نگاه دبیران
عربی

مهدی شیرزادی : تحلیل صوتی عربی کنکور هنر 98 نظام جدید

معارف 

سکینه گلشنی،احسان هندی: تحلیل «دین و زندگی» کنکور هنر 98


زبان انگلیسی 

روزبه شهلایی مقدم: تحلیل درس زبان انگلیسی هنر 98 نظام جدید

مهدی جعفری اصل: تحلیل زبان کنکور هنر 98 نظام جدید

آناهیتا اصغری: تحلیل درس انگلیسی کنکور هنر 98 - نظام قدیم

محدثه مرآتی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 هنر نظام قدیم

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 98 هنر نظام جدیددرک عمومی هنر

رقیه محبی : تحلیل درس درک عمومی هنر کنکور 98 

درک عمومی ریاضی فیزیک

تحلیل درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور 98

ترسیم فنی

هادی باقرسامانی : تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 98

خلاقیت تصویری و تجسمی

فرشید حیدری :درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 98

علیرضا آزاد : تحلیل خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر سال 98

خلاقیت نمایشی

دامون فخاری : تحلیل درس خلاقیت نمایش کنکور هنر 98

تحلیل خلاقیت نمایشی کنکور هنر 98


خلاقیت موسیقی

 احمد رضایی : درس خلاقیت موسیقی کنکور هنر 98

خواص موادتحلیل از نگاه دبیران

کنکور زبان 98

دانلود سوالات کنکور زبان 98

ادبیات نظام جدیدتحلیل از نگاه دبیران
عربی نظام جدیدتحلیل از نگاه دبیران
معارف نظام جدیدتحلیل از نگاه دبیران
زبان انگلیسی نظام جدید

سپیده عرب:تحلیل زبان عمومی کنکور منحصرا زبان 98 نظام جدید

علی شکوهی: تحلیل زبان عمومی کنکور منحصرا زبان 98 نظام جدید


ادبیات نظام قدیمتحلیل از نگاه دبیران 
عربی نظام قدیمتحلیل از نگاه دبیران 
معارف نظام قدیمتحلیل از نگاه دبیران 
زبان انگلیسی نظام قدیم

سپیده عرب: تحلیل زبان عمومی کنکور منحصرا زبان 98 نظام قدیم


زبان تخصصیسپیده عرب: تحلیل زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان 98 نظام جدید

سپیده عرب: تحلیل زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان 98 نظام قدیم