سهم سوالات پایه دهم در کنکور تجربی 98(نظام جدید) چقدر بود؟

کنکور تجربی 98 اولین کنکور نظام آموزشی 3-3-6 بود که در تاریخ 14تیر98 برگزار شد. سهم سوالاتی که از پایه دهم در این کنکور آمده است

سهم سوالات پایه دهم در کنکور تجربی 98(نظام جدید) چقدر بود؟

دانش آموزان دهمی

کنکور تجربی 98 اولین کنکور نظام آموزشی 3-3-6 بود که در تاریخ 14تیر98 برگزار شد.

سهم سوالاتی که از پایه دهم در این کنکور آمده است طبق جدول زیر می باشد.

شما می توانید با مراجعه به لینک پاسخ تشریحی سوالاتی که در جدول آمده است را ببینید.


نام درستعداد سوالاتدرصدشماره سوالات
زیست شناسی1938%156-157-162-166-167-168-170-171-175-177-178-180-185-192-193-196-198-202-205
شیمی726%237-239-240-245-248-249-250
فیزیک827%212-213-230-231-232-233-234-235
ریاضی310%128-129-153

در درس ریاضی سوالات 126، 127 و 130 هم جز سوالاتی بودند که با پایه دهم ترکیبی هستند.

مطالب مرتبط