مهدی براتی: تحلیل سوال به سوال درس فیزیک کنکور تجربی سال 98

تحلیل سوال به سوال درس فیزیک کنکور تجربی سال 98....

مهدی براتی: تحلیل سوال به سوال درس فیزیک کنکور تجربی سال 98

دانش آموزان عزیز سلام...

فایل ضمیمه شده مربوط به تحلیل سوال به سوال درس فیزیک کنکور تجربی سال 98 می باشد.

دبیر: مهدی براتی

موفق باشید