تحلیل کنکور 98

مطالب مرتبط با تحلیل کنکور 98

تیر 1398

حمیدرضا زارعی : تحلیل زیست شناسی کنکور تجربی 98 نظام جدید

فاطمه فلاحت‌پیشه: تحلیل درس زبان کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

سارا شریفی: تحلیل درس «اقتصاد» کنکور 98 انسانی

عمار تاجبخش: تحلیل درس عربی کنکور 98 رشته تجربی

تحلیل درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور 98

تحلیل خلاقیت نمایشی کنکور هنر 98

مجتبی درخشان: تحلیل زبان انگلیسی عمومی خارج کشور 98 نظام قدیم

احمد کاتب: تحلیل فلسفه و منطق کنکور خارج از کشور انسانی98

بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور 98 خارج از کشور ریاضی نظام جدید

هژبر رحیمی: تحلیل روان شناسی کنکور خارج از کشور انسانی 98

مائده شاهمرادی:تحلیل اقتصاد کنکور خارج از کشور انسانی 98

اعظم نوری نیا:تحلیل ادبیات اختصاصی کنکور خارج از کشور انسانی

آزیتا بیدقی: تحلیل جامعه شناسی کنکور 98 خارج از کشور انسانی

محمد سهرابی: تحلیل زبان تخصصی خارج کشور 98 نظام جدید

محمد سهرابی: تحلیل زبان تخصصی خارج کشور 98 نظام قدیم

علی شکوهی: تحلیل زبان انگلیسی خارج از کشور 98 انسانی نظام قدیم

علی شکوهی: تحلیل زبان انگلیسی عمومی خارج کشور 98 نظام جدید

علی شکوهی:تحلیل زبان انگلیسی خارج از کشور 98 انسانی نظام جدید

امیر رضائی رنجبر: تحلیل صوتی عربی رشته تجربی کنکور98 نظام قدیم

امیر رضائی رنجبر: تحلیل درس عربی عمومی کنکور 98 خارج از کشور

رضا حبیبی: تحلیل درس عربی عمومی کنکور 98 خارج از کشور

جمشید مقصودی:تحلیل ادبیات اختصاصی علوم انسانی 98 نظام جدید

سؤال‌های مشترک ریاضی هر دو نظام در کنکور سراسری 98 تجربی

محمد مهدی روزبهانی : تحلیل زیست شناسی نظام جدید کنکورتجربی 98

طنین زاهدی کیا رتبه 2 کنکور انسانی:تحلیل فلسفه و منطق کنکور 98

حامد مقدس زاده مشهدی: تحلیل درس عربی تجربی کنکور 98 نظام جدید

علی درخشان: تحلیل زبان انگلیسی کنکور 98 انسانی

سؤال‌های مشترک درس زیست‌شناسی دو نظام در کنکور تجربی 98

لیلا ایزدی : تحلیل عربی تجربی کنکور 98 نظام جدید

فرزانه دانایی: تحلیل درس ریاضی رشته تجربی کنکور 98

بیشتر