جمعه11شهریور دهم،یازدهم و هنرستانیها،مطالب درسی آزمون 11شهریور

در این مطلب، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات مربوط به آزمون 11 شهریور ، آزمونک‌های 5 و 10 سؤالی و درسنامه‌های طراحی شده توسط دبیران و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده

جمعه11شهریور دهم،یازدهم و هنرستانیها،مطالب درسی آزمون 11شهریور

دانش آموزان عزیز دهم، یازدهم و هنرستانی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون 11 شهریور ، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


یازدهم عمومی

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

 


یازدهم تجربی

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

آزمونک درس‌های پایه یازدهم تجربی - ویژه آزمون 11 شهریور- فاطمه نوبخت - پنجشنبه 3 شهریور
زیست
جمع بندی فصل5 زیست دهم - نکته تست آموزش - نگین کیانی - یکشنبه 30 مردادیازدهم ریاضی

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

حسابان
جبر و معادله - حسابان1 - درسنامه - احسان غنی زاده - پنجشنبه 27 مرداد

مثلثات - حسابان 1 - درسنامه و تست - محمد مهدی کربلایی - جمعه 4 شهریور

فیزیک
فیزیک یازدهم خازن‌ها - 11 شهریور- امیرحسین ایمانی پور - شنبه 5 شهریوریازدهم انسانی

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

علوم و فنون
قافیه - درس یازدهم علوم و فنون دهم - زهرا جعفرزاده - سه شنبه 1 شهریور
روان شناسی
جزوه فصل دوم روان شناسی(دوره نوجوانی) - یازدهم انسانی - آیدا علی بخشی - دوشنبه 31 مرداد
فلسفه و منطقآغاز تاریخی فلسفه - درس چهارم فلسفه یازدهم - زهرا جعفرزاده - چهارشنبه 2 شهریوردهم تجربی - ریاضی

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

ریاضی

شمارش بدون شمردن - ریاضی دهم - درسنامه و تست - محمد کربلایی - دوشنبه 31 مرداد 

صفحات 95 تا 125 ریاضی-نگاه به گذشته دهم ریاضی -فاطمه احدزاده - شنبه 5 شهریور
ریاضی دهم - اعداد گویا - امیرحسین ایمانی پور - شنبه 5 شهریور
فصل 1،2،3-ریاضی دهم-آزمونک-مهدیار وهاب زاده - چهارشنبه 9 شهریور
زیست
فصل 1 2 3 تاپایان بخش مبادله ای - زیست دهم - فاطمه صمدی - درسنامه 1 - شنبه 29 مرداد
دنیای زنده،گوارش و جذب مواد،تبادل گازی-زیست-فاطمه صمدی - درسنامه 2 - دوشنبه 31 مرداد   
دنیای زنده،گوارش و جذب مواد ، تبادل گازی-زیست-بخش 3-فاطمه صمدی - شنبه 5 شهریور
دنیای زنده،گوارش و جذب مواد، تبادل گازی-زیست -بخش 4-فاطمه صمدی - دوشنبه 7 شهریور
فیزیک
فیزیک و اندازه گیری ، ویژگی مواد - فیزیک دهم - درسنامه - فرشته باقری - یکشنبه 30 مرداد 
فیزیک دهم شناوری و اصل ارشمیدس-11 شهریور- امیرحسین ایمانی پور - شنبه 5 شهریور
فیزیک و اندازه گیری ، ویژگی مواد-فیزیک- آزمونک-فرشته باقری - یکشنبه 6 شهریور
شیمی

کیهان زادگاه الفبای هستی - شیمی - درسنامه - امیرحسین حسن نژاد - سه شنبه 1 شهریور 

شیمی دهم 11 شهریور -ساختار اتم- امیرحسین ایمانی پور - شنبه 5 شهریوردهم انسانی

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

اقتصاد

کسب و کار و کارآفرینی- درس 1 اقتصاد- درسنامه و تست- مائده حسنی - سه شنبه 1 شهریور

انتخاب نوع کسب و کار- درس 2 اقتصاد- درسنامه و تست- مائده حسنی - سه شنبه 1 شهریور

اصول انتخاب درست - درس 3 اقتصاد - درسنامه و تست - مائده حسنی - سه شنبه 1 شهریور

تست‌های جمع بندی درس 1 تا 5 - اقتصاد - آزمونک - مائده حسنی - چهارشنبه 2 شهریورهنرستان

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

6/1/2023 7:19:15 PM
Menu