تست‌های جمع بندی درس 1 تا 5 - اقتصاد - آزمونک - مائده حسنی

در این مطلب قصد داریم درس 1 تا 5 اقتصاد را با تست مرور کنیم. امیدواریم مطالب بیان شده، شما را در یادگیری بهتر یاری کند.

تست‌های جمع بندی درس 1 تا 5 - اقتصاد - آزمونک - مائده حسنی

سلام دوستان!

در این مطلب قصد داریم درس 1 تا 5 اقتصاد را با تست جمع بندی کنیم. امیدواریم مطالب بیان شده، شما را در یادگیری بهتر یاری کند.

مائده حسنی


رتبه 9 منطقه دو کنکور انسانی 1400

رتبه 9 منطقه دو کنکور زبان 1400

دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران


ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید.

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.1- هر یک از موارد زیر مربوط به کدام یک از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق می شود؟ (متوسط – آزمون کانون، 31 تیر 1401)

الف) نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند.

ب) منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند.

پ) پس انداز و خوش نامی شان را با شجاعت و تدبیر به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه اندازی کنند.

ت) ایده ها را به محصولات جدید، فرایندها و یا کسب و کارهای جدید تبدیل می کنند.

1) پرانگیزه، یادگیرنده، خوش بین، نوآور

2) نوآور، یادگیرنده، تیزبین، خوش بین

3) پرانگیزه، سازمان دهنده، ریسک پذیر، نوآور

4) نوآور، یادگیرنده، ریسک پذیر، سازمان دهنده


2- به ترتیب کدام گزینه دربردارنده پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ (دشوار – آزمون کانون، 31 تیر 1401)

الف) کدام یک از گزینه های زیر به ویژگی تعاونی ها اشاره نمی کند؟

ب) کدام گزینه درباره موسسات غیرانتفاعی صحیح است؟

ج) کدام عبارت نشان دهنده یک کسب و کار شخصی است؟

1) الف) هدف آن، تامین نیازمندی های اعضا است. ب) گاهی اوقات به انجام امور تجاری می پردازند. ج) گروهی از دوستان تصمیم گرفته اند کسب و کاری بدون عبور از فرایندهای طولانی آغاز کنند.

2) الف) وجه اشتراک آن با شرکت ها، در مراحل راه اندازی می باشد. ب) محدوده عمل آنها تنها داخلی است. ج) شرکتی جدید می خواهد مجموعه فروشگاه زنجیره ای از مواد غذایی سالم راه اندازی کند.

3) الف) نحوه اداره تعاونی ها نیز مانند شرکت ها است. ب) سودآور نیست. ج) یکی از دانش آموختگان رشته آشپزی می خواهد رستورانی افتتاح کند.

4) الف) توزیع سود احتمالی در پایان دوره به نسبت سرمایه هر عضو است. ب) هدف از تشکیل آن سهولت در تامین مالی و انجام امور است. ج) گروهی از کشاورزان می خواهند برای خرید کود، دانه و سایر مواد مرتبط به صورت عمده هزینه کنند و هزینه را در بین اعضا تقسیم کنند.


3- به ترتیب کدام گزینه، «مزایای ایجاد شرکت»، «معایب شراکت» و «معایب ایجاد شرکت» را بیان می کند؟ (دشوار - آزمون کانون، 31 تیر 1401)

1) مسئولیت کم نسبت به دیگران، مسئولیت نامحدود در مقابل دعاوی، تخصص گرایی بیشتر

2) مسئولیت محدود برای سهامداران، مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها، قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر

3) تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام، تصمیم گیری سخت تر، امکان رقابت بالاتر

4) امکان افزایش سرمایه و تامین مالی بانکی، راه اندازی نسبتا دشوار، تاخیر در تصمیم گیری


4- موارد زیر به ترتیب به کدام نوع کسب و کار اشاره دارند؟ (دشوار – آزمون کانون، 31 تیر 1401)

الف) گروهی از پرورش دهندگان کرم ابریشم می خواهند برای خرید مواد و سایر لوازم موردنیاز گرد هم آیند، به صورت عمده هزینه کنند و هزینه را در بین اعضا تقسیم کنند.

ب) دو مشاور می خواهند بدون عبور از فرایندهای قانونی طولانی، یک مرکز مشاوره تحصیلی تاسیس کنند.

ج) خانم خانه داری با هدف کسب درآمد در فضای مجازی، غذا و دسر خانگی خود را برای سفارش تبلیغ می کند.

د) گروهی از مدرسان تصمیم می گیرند تا موسسه ای بدون اهداف تجاری، جهت کمک به اقشار ضعیف در سطح شهر تاسیس کنند.

1) الف) شراکت ب) موسسه غیرانتفاعی ج) شخصی د) شرکت

2) الف) شرکت ب) شرکت ج) موسسه غیرانتفاعی د) شرکت

3) الف) تعاونی ب) شراکت ج) موسسه غیرانتفاعی د) شراکت

4) الف) تعاونی ب) شراکت ج) شخصی د) موسسه غیرانتفاعی


5- هر یک از موارد زیر به کدام یک از اشتباهات رایج در تصمیم گیری اشاره دارد؟ (متوسط – آزمون کانون، 31 تیر 1401)

الف) وقتی در حراج آخر فصل، کالایی را که چندان ضروری نبوده فقط به خاطر قیمت پایینش می خریم.

ب) زمانی که برای تامین هزینه های مصرف فعلی، زیر بار سنگین انواع بدهی می رویم.

ج) هنگامی که در سینما فیلمی را که دوست ندارید صرفا به خاطر پولی که داده اید تا آخرش می بینید.

1) الف) اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها ب) بی صبری زیاد ج) توجه به هزینه های دررفته

2) الف) توجه به هزینه های دررفته ب) اعتماد به نفس بیش از حد ج) چسبیدن به وضعیت فعلی

3) الف) اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها ب) خودرای بودن ج) چسبیدن به وضعیت فعلی

4) الف) اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها ب) اعتماد به نفس بیش از حد ج) توجه به هزینه های دررفته


6- هر یک از موارد زیر به ترتیب چه وضعیتی را برای مرز امکانات تولید یک شرکت به وجود می آورند؟ (شرکت مورد نظر فقط دو کالای الف و ب را تولید می کند.) (دشوار- آزمون کانون، 31 تیر 1401)

الف) کارفرما، پنج کارگر جدید را برای تولید کالای الف استخدام می کند.

ب) با افزایش تقاضای مشتریان، مقدار تولید کالای الف افزایش می یابد.

ج) شرکت تصمیم گرفته است تا کالای ب را بیشتر از کالای الف تولید کند.

د) منابع و مواد اولیه جدید، این اجازه را به شرکت می دهند تا هر دو محصول به مقدار بیشتری تولید شود.

1) الف) انتقال منحنی مرز امکانات تولید ب) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ج) انتقال منحنی مرز امکانات تولید د) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید

2) الف) انتقال منحنی مرز امکانات تولید ب) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ج) انتقال منحنی مرز امکانات تولید د) انتقال منحنی مرز امکانات تولید

3) الف) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ب) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ج) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید د) انتقال منحنی مرز امکانات تولید

4) الف) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ب) انتقال منحنی مرز امکانات تولید ج) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید د) انتقال منحنی مرز امکانات تولید


7- پاسخ صحیح سوالات زیر در ارتباط با رفتار اقتصادی مصرف کنندگان، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ (متوسط – آزمون کانون، 14 مرداد 1401)

الف) زمانی که قیمت یک کالای معمولی افزایش می یابد، میزان تقاضای مردم برای خرید این کالا چه تغییری می کند؟

ب) با فرض ثابت بودن قیمت کالا، تقاضا برای کالای پست با افزایش درآمد چه تغییری می کند؟

ج) در صورتی که قیمت بنزین در یک کشور فرضی افزایش یابد، کدام گزینه در این رابطه صحیح است؟

1) الف) افزایش می یابد. ب) تقاضای مردم افزایش خواهد یافت. ج) قیمت اتومبیل کاهش خواهد یافت.

2) الف) کاهش می یابد. ب) تقاضای مردم کاهش خواهد یافت. ج) تقاضا برای اتومبیل کاهش خواهد یافت.

3) الف) افزایش می یابد. ب) تقاضای مردم کاهش خواهد یافت. ج) قیمت اتومبیل افزایش خواهد یافت.

4) الف) کاهش می یابد. ب) تقاضای مردم افزایش خواهد یافت.ج) تقاضا برای اتومبیل افزایش خواهد یافت.


یک دانشجوی کشاورزی تصمیم گرفته است زمین کشاورزی خانوادگی خود را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهد و به این نتیجه رسیده است که با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم، اگر زمین را به کشت آبی گندم اختصاص دهد، 4.5 تن گندم برداشت می کند، در این روش مجموع هزینه های کود، سم حشره کش، حمل و نقل و بیمه محصول 10 میلیون تومان خواهد بود؛ و اگر زمین را به کشت دیمی گندم اختصاص دهد، میزان گندم برداشتی یک سوم میزان گندم تولید شده به روش آبی خواهد بود و کل هزینه های تولید آن یک میلیون تومان می شود. قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت هر کیلو 5000 تومان اعلام شده است؛ در این صورت:

الف) انتخاب عاقلانه این دانشجو کدام است و چقدر سود می برد؟

ب) هزینه فرصت او چقدر و کدام است؟

1) الف) انتخاب کشت دیمی، 6/500/000 ب) 12/500/000 تومان سود ناشی از کشت آبی گندم

2) الف) انتخاب کشت آبی، 12/500/000 ب) 6/500/000 تومان سود ناشی از کشت دیمی گندم

3) الف) انتخاب کشت دیمی، 12/500/000 ب) 6/500/000 تومان سود ناشی از کشت آبی گندم

4) الف) انتخاب کشت آبی، 6/500/000 ب) 12/500/000 تومان سود ناشی از کشت دیمی گندم


دوستان عزیز، حل تست بخش یک قدم فراتر به عهده شماست. در بخش کامنت ها منتظر پاسخ های شما هستیم؛)


سپاس از توجه شما

تهیه کننده:

مائده حسنی - دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران


6/4/2023 8:35:07 PM
Menu